Militärobservatör (OF-2/3) - UNTSO - 2025/2026

Insatsen, Untso - United Nations Truce Supervision Organization, etablerades 1948 och har en geografisk omfattning som sträcker sig över Israel, Libanon, Syrien, Jordanien och Egypten. Untso är FN:s äldsta insats. Den operativa styrkan består idag av cirka 153 militärobservatörer. Untsos uppgift idag är att övervaka vapenstillestånden mellan Israel, Libanon och Syrien samt fredsavtalen mellan Israel, Egypten och Jordanien.

Om tjänsten

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Patrullera dag/natt för inhämtning av information
 • Observera, övervaka samt kontrollera ingångna avtal
 • Genomföra utredningar
 • Tillhandahålla rapporter, både muntligt och skriftligt
 • Förhandla och medla i svåra situationer, vid behov av tolk.
 • Genomföra andra uppgifter på order av FC/CMO
 • Beredd att leva och bo under svåra omständigheter, både fysiskt och psykiskt 

Kvalifikationer:

 • Yrkes- eller reservofficersexamen (Nivå OF-2/OF-3). Kaptener ur NBO-systemet som konverterat/bytt personalkategori från officer till specialistofficer är kvalificerad att söka.
 • Minst 5 års aktiv tjänstgöring i militärbefattning vid Försvarsmakten, krav från FN.
 • Ålderskrav 25-54 år, du får inte fylla 55 år under insatsperioden, krav från FN.
 • Godkänd fysisk och psykisk status
 • Tidigare erfarenhet från internationell militär insats (förbandsinsats, enskild insats eller motsvarande), krav från FN
 • Språkkunnig i engelska (tal, skrift och läsning)
 • Goda IT-kunskaper
 • Körkort C alt. Förarbevis på tyngre militärt fordon

 Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
 
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Meriterande:

 • Språkkunnig i det språk som talas lokalt

Övrigt:

 • Tjänstgöring i UNTSO påbörjas med olika rotationsdatum.
 • Tjänstgöringen pågår i 12 månader
 • Lön och förmåner enligt kollektivavtal

Rekryteringsprocess:

 • Rekryteringsprocessen pågår under vintern och våren -24
 • Telefonintervju genomförs preliminärt januari 2024.
 • Fysiska tester (löpning 2km samt multitest) genomförs i egen försorg, resultat skall kunna uppvisas (mailas till AST-Ops-EI-HR@mil.se) senast v407.
 • Tester vid Plikt- och prövningsverket genomförs preliminärt v411.
 • Slutligt besked lämnas preliminärt v417

Kandidater kommer löpande underrättas om fortsatt deltagande i rekryteringsprocessen.

Utbildning inför insats - tid i anspråk:

 • Två veckor enskild insatsutbildning.
 • En vecka SERE-utbildning i samband med enskild insatsutbildning.
 • UNMOC (Tre veckor FN-utbildning i Finland)
 • Övriga förberedelser såsom läkarbesök, säkerhetsprövning mm

För upplysningar om befattningen kontakta:

Anders Szili och Mattias Eriksson, Deskoff Enskilda Insatser, 08-788 75 00

För information om rekryteringsprocessen kontakta:

Caroline Nordstrandh och Maria Johnn, HR-generalister Enskilda Insatser, 08-788 75 00

Fackliga företrädare

OFR/O – Henrik Claeson
OFR/S – Claus Dehlin
Saco S – Bjarne Olsson
SEKO – Christian Hedberg

Samtliga fackliga företrädare kan nås via växeln 0505-45 10 00.

Välkommen med din ansökan senast 2023-12-08. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 08 november 2023
 • Plats: Mellanöstern, UNTSO, Mellanöstern
 • Förband: Arméstaben
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-12-08

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan