HR Chef 3.sjöstridsflottiljen

Om tjänsten

Befattningen erbjuder

Tredje sjöstridsflottiljen är ett av försvarsmaktens marina förband lokaliserat i örlogsstaden Karlskrona. Hos oss kommer du vara en viktig spelare i vårt lag i en tid där Försvarsmaktens roll givet det försämrade omvärldsläget blir allt viktigare. Då Försvarsmakten är i stark tillväxt är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare. I det arbetet kommer du vara en central punkt och bidra med den HR kompetens du besitter. Det kommer finnas stora möjligheter att kompetensutvecklas både inom och utom ditt huvudsakliga arbetsområde.

 

Om förbandet

Tredje sjöstridsflottiljen består av förbandsledning med flottiljstab, fartygsdivisioner innehållande korvetter, patrullfartyg, minröjningsfartyg, spaningsbåtar och robotenhet. Antalet anställda vid förbandet är ca 500 personer varav ca 400 är i aktiv tjänst vid förbandet. Verksamheten vid tredje sjöstridsflottiljen spänner över en stor vidd där genomförande av marina operationer, övningsverksamhet, utbildning och utveckling står i fokus.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som HR-chef vid tredje sjöstridsflottiljen är du organisatoriskt placerad i flottiljstabens planeringsavdelning där du på daglig basis arbetar tillsammans med kollegorna inom personalsektionen. I din roll som HR-chef har du även ett mycket tätt samarbete med flottiljchefen och förbandsledningen. HR-chefen driver och utvecklar HR-arbetet vid förbandet där du ansvarar för att omsätta Försvarsmaktens personalstrategi till genomförande. Det innefattar bland annat avtal, lönebildning, organisationsutveckling, personalförsörjning och andra processer inom HR. Som HR-chef vid förbandet har du ett förhandlingsansvar och företräder arbetsgivaren, vilket kräver hög integritet och ett tydligt arbetsgivarperspektiv. Du förväntas också vara direkt föredragande och stöd till förbandschefen avseende arbetsrättsliga frågor.

Arbetet till sjöss ombord på förbandets fartyg och enheter utgör en mycket speciell arbetsmiljö, som i stora delar ställer helt andra krav på personalen och därmed även inom HR-området än vid andra arbetsplatser.

 

Kvalifikationer

 • Akademisk examen inom HR-området eller motsvarande som arbetsgivaren finner likvärdigt
 • Erfarenhet av arbete som chef eller annan arbetsledande befattning
 • Erfarenhet av och förmåga att vidareutveckla strategiskt och operativt HR-arbete
 • God förmåga att kommunicera på svenska och engelska, i såväl tal som skrift
 • Goda IT-kunskaper

 

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är tydlig, driven och prestigelös. Du är ansvarsfull, noggrann och serviceinriktad. Du är en god relationsbyggare som inger förtroende, har ett coachande förhållningssätt, en hög integritet och personlig mognad. Du har förmågan att snabbt skapa dig en bild av verksamhetens behov inom HR. Du gillar utmaningar och kan i perioder hantera en förhöjd arbetsbelastning. Du har en god förmåga att tydliggöra HR processer och HR relaterade frågor för såväl förbandsledning som förbandets personal. God kommunikations- och samarbetsförmåga är avgörande för att du ska trivas i rollen som HR-chef vid förbandet. 

Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper och lämplighet.

 

Meriterande

 • Genomförd grundläggande militär utbildning
 • Erfarenhet från arbete i Försvarsmakten
 • Kunskap om den marina förbandsverksamheten
 • Erfarenhet från arbete i SAP (PRIO)
 • God fysisk förmåga

 

Övrigt

Anställningen är heltid, tillsvidare som civil tjänsteman.
Sex månaders provanställning tillämpas.
Tillträde: 1 mars 2024 (eller efter överenskommelse).
Arbetsort: Karlskrona
Löner och förmåner regleras enligt gällande avtal, individuell lönesättning tillämpas. Löneanspråk ska anges i ansökan.
Tjänsten ställer krav på fysisk förmåga och godkänd hälsoundersökning.
Tjänsteresor förekommer.
Godkänd säkerhetsprövning (genomförs i samband med anställning) är ett krav.
Med anställning följer skyldighet att delta i utbildning, övningar och insatser.

Upplysningar om tjänsten

Kontaktpersoner vid frågor:
Stabschef Niklas Wiklund, niklas.n.wiklund@mil.se, 076-63 99 235


Fackliga företrädare
Jonas Rydmarker, jonas.rydmarker@mil.se, 070-96 49 407

 

Ansökan

Välkommen med din ansöka senast 2023-12-17. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Tredje sjöstridsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen. Flottiljen har förmåga att kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart, genomföra insatser på och under ytan samt röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav. Förbandet verkar såväl nationellt som internationellt. Fartyg och stab utbildar och tränar såväl sjömän som officerare till omedelbart insatsberedda förband. Flottiljen bidrar också löpande med personal till olika internationella insatser.

Året om och dygnet runt bidrar flottiljen till säkerhet genom att patrullera och övervaka det svenska sjöterritoriet.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 16 november 2023
 • Plats: Karlskrona, Blekinge län, Sverige
 • Förband: Tredje sjöstridsflottiljen – 3.sjöstridsflj
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-12-17

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan