Livbataljon söker kommendant

Om tjänsten

Livgardet söker kommendant kavallerikasern

Vi söker dig som vill ingå i det svenska försvaret av huvudstaden, arbeta centralt i Stockholm och vara
Försvarsmaktens ansikte utåt!

På Kavallerikasern finns flertalet enheter ur Livgardet representerade bland annat försvarsmusiken,
militärpolisenheten och Livbataljon. Utöver det finns det enheter ur andra myndigheter än
Försvarsmakten grupperade på området samt civila kontraktörer.
Vid stallet på kavallerikasern disponerar Försvarsmakten cirka 70 hästar som ägs av föreningen
beridna högvakten och utöver det tillkommer polisrytteriets hästar.
Livbataljonen är den största enheten och chefen livbataljon är platschef vid kavallerikasernen.
Kommendanten kavallerikasern lyder under platschefen Kavallerikasern men ingår ej i krigsförbandet
livbataljon utan tillhör organisatoriskt Livgardet Garnison.

Huvuduppgifter
Är husansvarig kavallerikasern. Ansvarar härvid för infra och utbildningsanordningar på
Kavallerikasern och närövningsområdet (Gravslätten). Avseende infra rapporterar kommendanten
direkt till regementsstaben (infrahandläggare).
Är kontaktperson mot samtliga enheter (oavsett myndighet) grupperade vid kavallerikasern gällande
infrastrukturärenden.

Handlägger; behovsunderlag från samtliga enheter på kavallerikasern,
tilläggsbeställningar och nyttjanderättsavtal mot polismyndigheten.
Kontaktperson mot kungliga djurgårdsförvaltningen avseende verksamhet och arrende på
gravslätten.
Deltar på delegationsmöte två gånger per år.
Kontaktperson mot fortverket avseende; samverkan med förvaltare, fastighetsingenjörer, drift,
stödjer samordnar projekt mellan Fortverket och LG på Kavallerikasern.
Stödjer C Kavalleriavdelningen (KavA) med skötsel av utbildningsanordningar.
Stödjer C KavA med framtagande och uppföljning av regler/bestämmelser utbildningsanordningar.
Stödjer Fortverket med framtagning av underhållsplaner samt följer upp arbetsordrar och
felanmälningar.
Stödjer platschef kavallerikasern med samordning och fördelning av lokaler, logement, fast inredning
och kassuner.
Stödjer platschef kavallerikasern med samordning och fördelning av parkeringsplatser för
tjänstefordon på kavallerikasern.
Är sammanhållande för brandskyddsronder på Kavallerikasern.
Ansvarar för kontakten med FMLOG:s handläggare av lokalvården (med stöd av Livbat).
Sköter kontakten mot FMV angående uppföljning av kontrakt med städbolaget och militärresturang.
Genomför användarmöten med enheter och kontraktörer lokaliserade på kavallerikasern.
Arbetsleder vaktmästare vid KavA.

Krav
Yrkesofficer lägst OF 2/OR 7
God förmåga att kommunicera på engelska och svenska, i såväl tal och skrift
B-körkort
Ej pälsdjursallergi (Häst, hund)
Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.

Meriterande
Erfarenhet av stabstjänst
Fortifikatorisk utbildning alternativt erfarenhet av infrastruktur planering
Erfarenhet av hästhållning/hästvälfärd
Erfarenhet av myndighetssamverkan

Personliga egenskaper
Livgardet söker dig som är tydlig, driven och prestigelös. Du är en god relationsbyggare som inger
förtroende och har ett coachande förhållningssätt. Befattningen ställer krav på att du gillar att lösa
utmaningar, både självständigt och tillsammans med andra.

 

Lön
Enligt försvarsmaktens lönestruktur dock lägst 36 500kr. 

Upplysningar om befattningen
Chefen Livbataljon, överstelöjtnant Peter Kihl, peter.kihl@mil.se.

Fackliga företrädare
OFR/S: Kenneth Hartikainen
OFR/O: Stefan Morin
SACO: Johan Gillemyr
SEKO: Lise-Lotte Larsson
Samtliga nås via växeln: 08-584 540 00.

 

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-02-01. Din ansökan ska innehålla CV, intyg från
genomgångna utbildningar samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för
denna befattning. 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 20 november 2023
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Livgardet – LG
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2024-02-01

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan