Regionsförvaltare till Mellersta Militärregionen, Kungsängen

Om tjänsten

 

Mellersta Militärregionen (MR M) är en av fyra militärregioner inom Stridskraften Hemvärnet och omfattar Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Regionens stab finns vid Livgardet i Kungsängen och har det övergripande ansvaret att stödja och samordna verksamheten som sker inom deras geografiska område. Staben fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället och har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region.

Befattningen som Regionsförvaltare är placerad vid regionsstaben och ingår i regionledningen. Regionsförvaltaren är stödjande, rådgivande och handledande åt C MR M, väl verksamhetsförankrad och ett föredöme för såväl chefer som medarbetare.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Grundläggande är att befattningshavaren är ett föredöme och har förtroende och respekt såväl för sitt kompetensområde som för sina personliga egenskaper i organisationen. De huvudsakliga arbetsuppgifterna är;

 • Stödjer styrning av personalförsörjning och personalutveckling avseende specialistofficerare
 • Företräder specialistofficerare och specialistofficerssystemet vid MR M såväl internt som externt i FM
 • Sammanhåller befordran och validering av specialistofficerare och soldater i MR M
 • Stödjer med uppföljning och utveckling av studerande vid GU, SOU och HSOU
 • Ingår i MR M utvecklingsgrupper, personalförsörjnings- och nomineringsnämnder mm
 • Utvecklar befattningen vid högre beredskap och insats
 • Stödjer och leder regionalt samordnad utbildning
 • Kvalitetssäkrar och utvecklar instruktörer och officerare i kärnkompetensen strid

Att arbeta som Regionsförvaltare vid MR M ger dig möjlighet till kompetensutveckling, träning på arbete 3 timmar i vecka med tillgång till gym, pass och utemiljö samt en flexibilitet mellan arbete hemifrån och på kontoret. Vidare finns tillgång till matsal och bra förbindelser både kommunalt och med bil.

 

KRAV

Kvalifikationer

 • Yrkesofficer OR 8 med god prognos mot OR 9
 • Ca 25 år av väl vitsordad tjänstgöring som yrkesofficer i Försvarsmakten
 • Kunskap om Försvarsmaktens processer och personalförsörjningssystem
 • Kunskap om FM utbildning-och rekryteringssystem
 • Godkänt resultat på de tester som genomförs som en del av antagningsprocessen
 • Mycket god kunskap och erfarenhet av markstrid

Personliga egenskaper
Som person är du entusiasmerande, lösningsinriktad och du har en välutvecklad förmåga att arbeta med goda resultat i en föränderlig miljö. Du har en god kommunikativ förmåga genom att anpassa din kommunikation beroende på målgrupp. Vidare är du van vid och trivs med att växla mellan lättsamhet och allvar och du är en mycket god representant för Försvarsmaktens värdegrund.  Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

MERITER

 • Relevant erfarenhet av tjänstgöring inom SK HV
 • Erfarenhet av insatser, nationellt såväl som internationellt
 • Erfarenhet av ceremoniell verksamhet

 

Övrigt

Upplysningar om tjänsten

Lämnas av Stabschef Johan Svensson telefon 072-187 75 49

Upplysningar om antagningsprocessen

Lämnas av HR-Specialist Anna Aurell-Nylander telefon 076 -610 52 34

Arbetsort: Kungsängen
Lön: Individuell lönesättning

Fackliga representanter
OF Per-Erik Pallin
SEKO Anna Löfgren
SACO Margareta Hessling
OFR/S Kenneth Hartikainen
Samtliga nås via växeln på 08-584 540 00.

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 21 december 2023. Din ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 22 november 2023
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2023-12-21

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan