1. Militärpolisbataljon söker GSS/K Soldater inom stab & tross

Om tjänsten

1. Militärpolisbataljonen är ett insatsförband med huvuduppgift att upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Bataljonens uppgifter kan delas in i tre övergripande typer av operationer som ofta går in i varandra;

• Säkerhetsoperationer, ex personskydd, eskort och bevakning
• Ordningsoperationer, ex bevaka, patrullera och genomsöka
• Stödoperationer, ex trafikreglera, evakuera och utbilda

Beslutsvägarna är korta och förbandet kan med kort varsel sättas in såväl nationellt som internationellt. Som anställd vid Stab och Trossplutonen kommer din primära uppgift vara att stödja bataljonen i lösandet av dessa uppgifter. Läs mer om bataljonen här

Om tjänsten 

Då bataljonen ofta verkar under intensiva förhållanden så ställer detta höga krav på snabb och effektiv informationsspridning vilket i sin tur förutsätter ett gott lednings och logistiskt stöd, oavsett om det rör sig om en större eller mindre insats. Detta ställer då krav på att du som individ är flexibel, har lätt för att arbeta både i grupp men också kan arbeta enskilt oavsett om du är gruppchef eller soldat. Då bataljonen primärt arbetar med säkerhetsoperationer så återspeglas detta i ledningsplatsens utformning och verksamhet, vilket skiljer sig från en mer traditionell ledningsplats. Plutonen som inte utgörs av militärpoliser bedriver ett nära samarbete med övriga enheter på bataljonen. Vanliga arbetsuppgifter utgöras av att upprätta och bemanna bataljonens ledningsplats, bistå med logiskt stöd, agera stabspersonal, stötta vid hantering av säkerhetsrapporter och dokumentation. Parallellt med detta bedrivs kompetenshöjande utbildning och hushållande av plutonens materiel och fordon.  

Tjänsten erbjuder
Efterfrågan på militärpolisbataljonen är hög både inom och utom Sverige finns goda möjligheter att delta vid verksamhet såväl nationellt som internationellt. Uppdragstaktik är grunden för ledning av bataljonen vilket kräver att enskild kan fatta självständiga beslut utifrån högre chefs syfte. Det gör att du som enskild kan få stor möjlighet att arbeta såväl självständigt som i grupp. Vi ser positivt på långsiktighet med en karriärsutveckling internt på bataljonen.
Arbete tillsammans med bataljonens tjänstehundar förekommer så det krävs att du inte är allergisk mot hund (alternativt symptomfri vid medicinering).

Befattningar att söka till Stab- och trosspluton
• Ledningssoldat, OR 1
• Stabsassistent, OR 4
• Gruppchef, OR4

Krav

 • Genomförd GMU/GU/VPL
 • Goda kunskaper att uttrycka sig på svenska och engelska i såväl tal som skrift 
 • Genomfört Gruppbefälsutbilding (För Gruppchef) 
 •  Körkort B
 • FM. Multitest 175 poäng och fälttest 12:00 min

Meriterande

• Erfarenhet av arbete vid militärpolis-/säkerhetsförband
• Förarbevis på tyngre fordon (C/CE kort) 
• Tjänstgjort som Ledningssoldat/Logistiksoldat
• Erfarenhet av stabstjänst

Personliga egenskaper

Hög personlig mognad då tjänsten ställer stora krav på omdöme och integritet.
God förmåga att arbeta enskilt och i grupp. 
Hög inlärningsförmåga på grund av intensiva utbildningar och övningar. 
Hög flexibilitet och stresstålighet eftersom övning- och insatsmiljön ofta är dynamisk.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Anställningsvillkor

GSS/K; Tidsbegränsad anställning med 6 månaders provanställning om du ej är anställd i Försvarsmakten.
Tjänstgöring avser heltid. Individuell lönesättning tillämpas enligt LG lönebild
Tillträde; enligt överenskommelse

Urval

Intervjuer och tester kommer att genomföras under två dagar vecka 12, 2024 på Livgardet i Kungsängen. Mer information ges i samband med kallelse till testhelg.

Tillträde av tjänsten sker enligt överenskommelse under v 31 2024.

Varmt välkommen med din ansökan senast 2024-02-25

Din ansökan skall innehålla

CV (om du har anställning i Försvarsmakten idag ska det framgå var du tjänstgör samt vilka Försvarsmaktskompetenser du innehar samt bild på B-körkort)
Personligt brev med nytaget fotografi på dig själv. Brevet ska motivera varför du är lämpad för sökt tjänst samt med en beskrivning om vem du är.
Kopia på gymnasiebetyg.
Kopia på värnpliktsbetyg eller GMU-betyg.
Kopia på senaste mönstringsresultat (fås genom att mejla CLA@pliktverket.se: uppge namn och personnummer samt att du önskar få ut kopia på dina mönstringsresultat).
Övriga betyg samt intyg av relevans för tjänsten som tex tidigare militära utbildningar och förarbevis.
Två referenser, varav minst en militär chef.

Upplysningar om tjänsten

Om du har frågor, vänligen kontakta: LG-1mpbat-mpa@mil.se I ämnesraden skriv ”Rekrytering”
Stf Skvadronchef: Kn Petter Ericsson 070-925 16 99

Fackliga representanter vid Livgardet nås via Försvarsmaktens växel 08-584 540 00
OFR-O: Stefan Morin
SACO: Johan Gillemyr
OFR-S: Kenneth Hartikainen
SEKO: Lise-Lott Larsson

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 05 februari 2024
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet – LG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-02-25

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan