1. Militärpolisbataljon söker soldater och militärpoliser

Om tjänsten

Nu finns möjlighet att söka tjänst som soldat/militärpolisi Försvarsmaktens enda militärpolisbataljon. 

1.Militärpolisbataljonen är ett krigsförband med huvuduppgiftatt upprätthålla allmän ordning och säkerhet inom Försvarsmakten. Bataljonens uppgifter delas in i tre övergripande typer:

Säkerhetsoperationer, ex personskydd, eskort samtbevakning.
Ordningsoperationer, ex bevaka, patrullera samtgenomsöka.
Stödoperationer, ex trafikreglera, evakuera samt utbilda.

11.Militärpolisskvadron är en av bataljonens resurser för insatsverksamhet. Beslutsvägarna är korta och förbandet kan sättas in med kort varsel. Insatser förekommer regelbundet både nationellt såväl som internationellt. Läs mer om bataljonen här

Om tjänsten
Militärpolispluton

Arbetet på plutonen består av insatser samt vidmakthållande av kunskaper, men även löpande kompetensutveckling och vidareutbildning. Plutonen är ofta involverad i Försvarsmaktens större övningar och evenemang där militärpolisen arbetar både med ordnings- och säkerhetstjänst. En del av militärpolisarbetet består även i att bedriva olika typer av utredningar, tillexempel säkerhets-, disciplin- och/eller brottsutredningar.

Som anställd
Tjänsten börjar med en två veckor lång introduktionsutbildning följt av Grundkurs militärpolis. Därefter påbörjas breddutbildning inom t.ex. vapen-, lednings-, sambandssystem samt fordonstjänst.

När du etablerat dig på skvadronen finns flera utvecklingsmöjligheter. Bland annat:

Instruktör grundutbildning militärpolispluton.
Vidareutbildning till utredare.
Vidareutbildning till hundförare
Vidareutbildning till Personskyddsoperatör och placering på 13.Personskyddsskvadron.
Specialistofficerutbildning, Officersprogrammet, SOFU

Krav

Svensk medborgare
Körkort B
Genomförd godkänd militär grundutbildning (värnplikt eller motsvarande).
FM multitest 175 poäng, fälttest 12:00.
Ej allergisk mot hund (alternativt symptomfri vid medicinering)
Mönstringsresultat från plikt och prövningsverket. (Fås genom att mejla CLA@pliktverket.se uppge namn och personnummer samt att du önskar få ut kopia på dina mönstringsresultat, ca en veckas handläggningstid)

Meriterande

Militära förarbevis
Utbildad militärpolis
Utbildad gruppchef
Utbildad inom lednings-, sambandstjänst
Utbildad inom trafik-, transporttjänst
Utbildad skarpskytt
Utbildad gruppsjukvårdare.

Personliga egenskaper
Hög grad av personlig mognad.
Självständig med en personlig integritet.
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
Förmåga att skapa samt upprätthålla goda sociala relationer
Ansvarskännande.
Strukturerad, ordningsam och noggrann.

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
GSS/K befattning; Tidsbegränsad anställning om max 8 år (möjlighet till förlängning) med 6 månaders provanställning om du ej är anställd i Försvarsmakten.
Tjänstgöring avser heltid. Individuell lönesättning tillämpas enligt LG lönebild
Resor, helgtjänstgöring samt insats- och övningsperioder förekommer i stor utsträckning

Urval
Intervjuer och tester kommer att genomföras under två dagar vecka 12, 2024 på Livgardet i Kungsängen. Mer information ges om vid kallelse till testhelg.

Säkerhetsprövningsintervju och registerkontroll genomförs innan beslut om anställning.

Tillträde enligt överenskommelse under v 31 2024.

Varmt välkommen med din ansökan senast 2024-02-25

Din ansökan skall innehålla

CV (om du har anställning i Försvarsmakten idag ska det framgå var du tjänstgör samt vilka Försvarsmaktskompetenser du innehar samt bild på ditt B-körkort)
Personligt brev med nytaget fotografi på dig själv. Brevet ska motivera varför du är lämpad för sökt tjänst samt med en beskrivning om vem du är.
Kopia på gymnasiebetyg.
Kopia på värnpliktsbetyg eller GMU-betyg.
Kopia på senaste mönstringsresultat (fås genom att mejla CLA@pliktverket.se: uppge namn och personnummer samt att du önskar få ut kopia på dina mönstringsresultat).
Övriga betyg samt intyg av relevans för tjänsten som tex tidigare militära utbildningar och förarbevis.
Två referenser, varav minst en militär chef.

Upplysningar om tjänsten
Om du har frågor, vänligen kontakta:
LG-1mpbat-mpa@mil.se I ämnesraden skriv ”Rekrytering”
Stf Skvadronchef: Kn Petter Ericsson 070-925 16 99

Fackliga representanter vid Livgardet nås via Försvarsmaktens växel 08-584 540 00
OFR-O: Stefan Morin
SACO: Johan Gillemyr
OFR-S: Kenneth Hartikainen
SEKO: Lise-Lott Larsson

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 05 februari 2024
  • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Livgardet – LG
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2024-02-25

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan