K 3 söker GSS/K till 32.Underrättelsebataljon

Om tjänsten

Beskrivning av enheten
32.underrättelsebataljon är Sveriges enda av sitt slag och är specialiserat på inhämtning,
sammanställning och analys av information om motståndaren.
Underrättelseskvadron utgör en av bataljonens inhämtningsskvadroner och inhämtar
underrättelser genom spaning, övervakning, samverkan, utfrågning och stöds av sensorer för
ljud- och bildupptagning.
TUAV-skvadron utgör en av bataljonens skvadroner och består av ledning-, underhåll- och
TUAV-pluton. Skvadron stödjer underrättelseinhämtande förband samt bedriver inhämtning
med UAV 03, vilket är det fjärrstyrda flygande system som nyttjas.

Denna annons riktar sig till dig som idag är, eller har varit, anställd i Försvarsmakten, eller som idag har en annan
civil sysselsättning. Du som just nu genomför grundutbildning med värnplikt vid K 3 eller ett annat förband hänvisas att söka via en separat annons för GU.  


Underrättelsesoldat: Som underrättelsesoldat är din främsta arbetsuppgift att inhämta genom
främst fast och rörlig spaning. Underrättelsepatrullerna skall även ha förmåga lösa
stridsuppgifter i syfte att nedkämpa prioriterade mål.
SUAV: Huvuduppgiften är att vidmakthålla din förmåga och lösa uppgift med SUAV-
systemen. Du genomför spaning både för skvadronens räkning och för högre chefs räkning.
Sensor: Du spanar med skvadronens mer avancerade sensorer, antingen självständigt eller
understödjer andra delar av skvadronen.
Chefsstödsgrupp: Du understödjer både på skvadron- och plutonsnivå, handhar skvadronens
avancerade IT- och sambandssystem samt stödjer skvadronen avseende underhåll. Du framför
flera olika typer av fordon såsom tung lastbil, terränghjuling och snöskoter.
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter TUAV-skvadron
Gruppchef: Leder någon av funktionsgrupperna i det dagliga arbetet och får order samt
rapporterar till plutonchefen.
Ledningsoldat: Som ledningssoldat ansvarar du för att upprätta bataljonens samband till
skvadronerna och högre chef. Du bemannar radiosystem och tillser att informationen effektivt
når berörda stabsmedlemmar. Du stödjer ledningssystemsofficeraren i det dagliga arbetet.
Informationssystemsdriftassistent: Som informationssystemsdriftassistent stöttar du
driftledaren att underhålla och genomföra löpande driftåtgärder vissa sambandssystem.
Försörjningssoldat: Som försörjningssoldatsoldat försörjer du bataljonen med förnödenheter.
Ser till att bataljonen kan återhämta samt fylla upp efter insats.
Mekaniker: Som mekaniker stödjer du den tekniska officeren i det dagliga arbetet och
genomför lättare reparationer på bataljonens fordonssystem.
Hjälpmekaniker, TUAV: Stödjer flygteknikern i det dagliga arbetet med att underhålla
UAV03.Sensoroperatör: Inhämtar och styr UAV03:s kamera med stöd av inhämtningslaget.
Bildunderrättelseassistent: Stödjer bildtolkarna i deras arbete att bearbeta informationen från
UAV03 till underrättelseprodukter.

 

Krav
Genomförd värnplikt, GMU eller GU med godkända betyg
Godkänd fysisk förmåga enligt FM FysS tilläggsprov KPK3 nivå 3 och 4
Lägst B-körkort (Manuell)
Genomfört och bedöms godkänd utifrån samtliga moment vid förtest.
 
Meriter
Anställd/tidigare anställd som GSS alt. gruppbefäl under minst ett år
Gruppchefsskola
Utbildning/erfarenhet av jägar-, spaningstjänst
Militärt förarbevis (TGB 1522, TGB 14, skoter, terränghjuling)
Mekaniker-, underhåll-, Sambandsutbildning
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
 
Uttagningsprocess
Vi kommer kalla lämpliga kandidater till förtest som genomförs helgen vecka 414.
Under förtestet görs fysiska tester, läkarundersökning och intervjuer. Fysiska tester kommer
innefatta bl.a. styrka, kondition, uthållighet och vattenmoment.


Eventuell kallelse till tester skickas till den mejladress du angivit i ansökan.
 

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder
enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors
lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på
www.forsvarsmakten.se).


Övrigt
Arbetsort: Karlsborg
Tillträde: Augusti 2024
Anställninsgform: Tidsbegränsad anställning om högst åtta år, med möjlighet till förlängning. Sex månaders
provanställning tillämpas om du inte arbetar i Försvarsmakten idag.
Individuell lönesättning tillämpas enligt Försvarsmaktens avtal. 

För upplysningar om befattningen kontakta:
Vid frågor eller för mer information om underrrättelseskvadron, kontakta k3-32undbat-
321skv@mil.se

Vid frågor eller för mer information om TUAV-skvadron, kontakta k3-32undbat-
320skv@mil.se

Märk e-mail med rekrytering och befattning (Ex. ”Rekrytering Underrättelseskvadron”).
Information om rekryteringsprocessen:

Caroline Andersson, personalgeneralist
Nås via växel: 0505-45 10 00
eller k3-32undbat-rekrytering@mil.se.
 
Fackliga företrädare:

SEKO: Daniel Andersson
OFR/S: Mikael Ekelund
SACO: Annelee Karlström
OFR/O: Tomas Ullfjord


Nås via växel: 0505-45 10 00

 
Välkommen med din ansökan senast 2024-03-11
Din ansökan bör innehålla:

 

 • CV med referenser
 • Personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning
 • Examensbevis
 • Intyg över meriterande utbildningar/kompetenser/erfarenheter
 • Körkort
 • Militära förarbevis – om det finns
 • Militärt vitsord – om det finns
 • Betyg från internationell tjänstgöring – om det finns

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Livregementets husarer, K 3, har snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en jägarbataljon och en underrättelsebataljon.
Jägarbataljonen är ett förband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser genom att använda avancerad teknik, personal på marken och obemannade luftfarkoster (RPAS).

Vid K 3 finns också Försvarsmaktens överlevnadsskola och Flygenheten som ansvar för fjärrstyrda flygsystem samt militär fallskärmstjänst. Här finns också stödfunktionerna Garnisonsenheten och Logistikenheten. Läs gärna mer på denna sida.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa
rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 05 februari 2024
 • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Livregementets husarer – K 3
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-03-11

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan