Materieltekniker till Specialflygkompaniet Malmen, Skaraborgs flygflottilj F 7

Om tjänsten

Specialflygkompaniet är organiserat inom Specialflygskvadronen vid F 7 men baserat i LINKÖPING.

Huvuduppgiften för kompaniet är att över tiden tillgodose Specialflygskvadronens behov av luftvärdiga flygplan 102 (Gulfstream GIV) och flygplan 100 (Saab 340) enligt planerat flygtidsuttag.

Verksamheten innebär en delaktighet i ansvaret för att tilldelad flygtidsproduktion och flygunderhåll genomförs på ett kostnadseffektivt och luftvärdigt sätt.

Arbetet inom kompaniet är komplext. Det innefattar en stor variation av arbetsuppgifter och uppdrag som löper dels över tiden, dels på kort sikt. Verksamheten bedrivs i huvudsak vid Malmen men även på annan ort, såväl nationellt som internationellt.

Vi är en aktiv del av det svenska insatsförsvaret.

Specialflygkompaniet har dryga 40 befattningar och är uppdelat på tre plutoner. Två flygunderhållsplutoner som bedriver flygunderhåll och flygtjänst på våra flygsystem, samt flygmaterielpluton som gör underhåll på våra fordon och aggregat samt ansvarar för och driver vårt förråd med reserv och utbytesdelar. Materielpluton utför även visst förråds-underhåll.

Vi söker dig som vill arbeta som Materieltekniker på Materielpluton vid Specialflygkompaniet i Linköping.

Söker du ett omväxlande arbete i en skarp miljö där varje persons arbetsinsats räknas och gör skillnad skall du fortsätta läsa denna annons.

Vi söker dig som är utbildad flygtekniker kat B1 med en specialistofficersexamen eller motsvarande. Vi kan erbjuda dig en familjär arbetsplats med en hög arbetsmoral och högt lösningsfokus på uppgiften. Du kommer vara en viktig kugge i flygunderhållstjänsten och arbetar i navet av vår flygtidsproduktion på Specialflygskvadronen. Du kommer ha flera roller, både som förebild och handledare men också vara den som innehar fördjupade kunskaper om vår krigsmateriel.
En av plutonerna inom Specialflygkompaniet är Materielplutonen har ca 10 befattningar och har en sammansättning mellan yrkesofficerare, soldater (GSS) och civila.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

De huvudsakliga arbetsuppgifterna består främst av arbete utefter utfallslistor och underhållsbevakning av kompaniets fordon och aggregat samt verktyg och kringutrustning knutna till våra flygsystem. Hantering av vår gemensamma krigsförbandsutrustning är också en del i arbetet på Materielplutonen. Som materieltekniker handleder du kompaniets soldater i materieltjänsten.

Vi använder oss av flera datasystem för att arbeta systematiserat med underhållsuppföljning samt lagerhantering och flygsäkerhet vilket ställer höga krav på ordning och noggrannhet. Vårt arbete är varierande och utmanande varför det krävs god initiativförmåga och ansvarskänsla.

Vi arbetar ständigt med effektivisering och utveckling av arbetet inom eget funktionsområde. God samarbetsförmåga och serviceattityd är ett måste då arbetet innebär kontakt med många olika aktörer.

Kvalifikationer:

 • Svensk medborgare
 • SO 6/7
 • Flygtekniker kat B1.
 • B-Körkort (manuell växellåda)
 • FM FysS, tilläggsprov kondition 1 och styrka 2.

 Meriterande:

 • Körkort med tunga behörigheter
 • Militärta förarbevis
 • Erfarenhet av materieltjänst/förrådstjänst.
 • Erfarenhet av underhåll av materiel, fordon, aggregat o.dyl.
 • Erfarenhet av våra datasystem PRIO, Fenix och UEF

Övrigt:

Befattningen ingår i Specialflygskvadronens insatsförband vilket innebär att du kommer krigsplaceras.

Fysisk träning på arbetstid ingår för att säkerställa den fysiska prestationsförmågan och en bättre hälsa. Kompetensutveckling genom utbildningar är något som sker löpande. Arbetet innebär en del resor och deltagande i övningar. Viss beredskapsverksamhet ingår i tjänsten. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

I urvalsprocessen kommer säkerhetsprövning, hälsoundersökning och fystester enligt FM FysS tilläggsprov kondition 1 och styrka 2 att genomföras. Vid frågor om tjänsten kontakta kompanichefen i första hand.

Kontaktpersoner:

Upplysningar lämnas av Yunus Duman (söks via växeln tfn 013-28 30 00).

Fackliga företrädare: (söks via växeln tfn 0505-45 10 00)
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson
Officersförbundet OFR/O, Jan Möller
SACO, Ulf Svensson
SEKO, Erling Svensson

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2024-06-03. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 06 maj 2024
 • Plats: Linköping, Östergötlands län, Sverige
 • Förband: Skaraborgs flygflottilj – F 7
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-06-03

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan