Specialförbanden söker OPERATÖR/UNDERSTÖD till Särskilda operationsgruppen

Om tjänsten

Beskrivning av enheten

Särskilda operationsgruppen (SOG) är ett specialförband inom Försvarsmaktens specialförbandssystem (FMSF) och lokaliserat i Karlsborg. Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd. SOG har hög tillgänglighet med särskild uttagen personal med stor operativ erfarenhet samt med hög utbildnings och träningsnivå.

Läs mer: Särskilda operationsgruppen

 

Beskrivning av befattningarna:

Att vara operatör (understöd) vid Särskilda operationsgruppen är ett krävande yrke som ställer höga krav på fysik och psyke. Kraven har sin grund i våra komplexa och krävande arbetsuppgifter, din specialisttjänst förväntas du kunna utföra under hög grad av mental och fysisk belastning. Du kommer att ansvara för att planera och genomföra uppgifter i egen specialisttjänst enskilt och i grupp samt att även utgöra rådgivare inom eget område till chefer främst på genomförandenivå.

Ditt fokus kommer att vara insatsorganisationen men arbetsuppgifter kopplade till basorganisationen kommer också att lösas. Där kommer du att ansvara för och stödja genomförande av utbildning inom eget område. Vidmakthålla/utveckla egen förmåga samt utveckla funktionen.

Vid SOG kan du som Operatör/understöd ha inriktningen:

 • Sjuksköterska
 • JTAC (Joint Terminal Attack Controller)
 • Fältarbetare

 

Som operatör/understöd kommer du bl.a att:

 • understödja lägre nivå inom förbandet
 • ingå i en mindre enhet
 • vara funktionsföreträdare/specialist
 • som sjuksköterska: vara den första legitimerade sjukvårdsnivån

 

Läs mer: Operatör/understöd

 

 

Krav: 

Svensk medborgare

Körkort lägst *B

FM FysS tilläggskrav nivå 4 (se även konkurrenskraftiga resultat, fortsätt vidare till UTBILDNINGEN - Särskilda krav)

Genomfört något av följande (lägst) med godkända vitsord:

 • Värnplikt
 • GMU (och minst 6 mån GSS/K anställning)
 • GU 

 

Meriterande:

Amröjledarutbildning IEDD (kurs: B636)

Sjuksköterskeexamen eller påbörjad utbildning till sjuksköterska

Genomfört grundutbildning JTAC

Annan utbildning kopplat mot funktionen

Välvitsordad tjänstgöring inom funktionen

Goda kunskaper i engelska (skrift/tal)

 

Övrigt:

Sökande som saknar officersexamen erbjuds anställning enligt Lag(2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar (GSS/K).

SOG har ändrat rekryteringsprocessen till operatörskategorierna. Sökperioden är nu i dec-mars med uttagningstester på hösten 2024 och anställning sker augusti 2025 för att påbörja grundkurs.

 

Upplysningar om befattningen kan lämnas av:

sog@mil.se (att. Personalsektionen: Operatör/understöd)

 

Ansökan

Med ansökan skall: 

 • CV
 • Personligt brev
 • Kopia på körkort
 • Intyg om genomförd och godkänd Vpl, GMU alt GU
 • ev. intyg officersexamen
 • Andra intyg/bevis motsv som styrker erfarenheter/kompetenser som sökande vill åberopa må bifogas.

 

Sista datum för ansökan:

2024-03-31

 

Handläggning av sökande:

De som SOG efter urval bedömer lämpliga kommer att kallas till en uttagningstest. Testet genomförs under vecka 435/436 samt ytterligare en vecka i perioden okt-nov 2024 och omfattar bl.a. en fältmässig del samt intervjuer/undersökningar mm. I samband med en eventuell kallelse till uttagningstest kommer alla detaljer såsom arbetstid, resor, utrustning mm informeras om. En info/förberedelsedag kommer att genomföras 25 alt 26 maj 2024. 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 20 december 2023
 • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Särskilda operationsgruppen - SOG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-03-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan