Flygbasjägarkompaniet rekryterar officerare och specialistofficerare

Om tjänsten


Flygbasjägarkompaniet rekryterar officerare och specialistofficerare för kontinuerlig tjänstgöring vid 25.flygbasjägarkompaniet, Blekinge flygflottilj. Vi söker individer med förmågan att arbeta både självständigt och i grupp, under hög psykisk och fysisk press. En flygbasjägares uppgift är att med hög beredskap vara beredd att tjänstgöra nationellt och internationellt på såväl övningar och insatser.
Flygbasjägarkompaniet erbjuder en arbetsplats med stor möjlighet till personlig utveckling, kamratskap och engagerade kollegor. Vi strävar efter att ge en god balans mellan arbete och privatliv då arbetet stundtals kräver mycket tid och engagemang. Tjänster som är möjliga att tillträda för officerare och specialistofficerare är instruktör, patrullchef, stridsledningsbefäl, ställföreträdande plutonchef och plutonchef. Du kommer att ha möjligheten att arbeta med både kontinuerligt anställd personal och värnpliktspersonal.
Oavsett tidigare bakgrund söker vi efter individer med viljan och motivationen till att bli flygbasjägare, vi kommer ge dig verktygen för att bli det.
Vi kommer inte under denna rekrytering anställa GSS/K.

Flygbasjägarna
Flygbasjägarkompaniet är flygvapnets enda jägarförband och uppgiftsställs av flygtaktisk chef. Kompaniledning består av ledningstriad, underrättelsebefäl och logistikfunktion. Flygbasjägarplutonen består i grunden av fyra patruller, tre flygbasjägarpatruller och en prickskyttepatrull. I plutonsledningen ingår plutonchef (OF1), ställföreträdande plutonchef (OR6-7), stridsledningsbefäl (OR6-7) och plutonshundförare (OR4). Varje flygbasjägarpatrull består av en chef (OR6) en ställföreträdande chef, hundförare, sjukvårdare och skarpskytt. Inom kompaniet finns det tre funktionsföreträdare inom hundtjänst, sjukvårdstjänst och prickskyttetjänst. Dessa utvecklar och utbildar inom respektive område med målet att vara ledande i Försvarsmakten.

Flygbasjägarnas uppgifter
Motverkande av säkerhetshot/inhämtning innebär att skydda skyddsvärden som utpekas av flygtaktisk chef. Detta kan vara flyg- och helikopterbaser, fasta anläggningar, personal eller verksamhet. Detta kan lösas genom spaning och patrullering med hund eller med alternativa metoder i syfte att indikera, lokalisera, identifiera, dokumentera och om möjligt oskadliggöra hot.
Undsättning innebär att hämta hem civil och militär personal som mot sin vilja isolerats från eget förband. Undsättning är en komplex uppgift som kan göras under stora osäkerheter, förhöjd hotbild, stor tidspress och otillgänglig terräng. Undsättning kan innebära evakuering av civila från andra länder samt att hämta/förstöra känslig materiel som inte fienden ska ta del av.
Flygsäkring innebär att både i luften och på marken skydda flygplan och helikoptrar samt besättning och last. Hotet kan exempelvis bestå av attacker eller sabotage på marken i samband med lastning och lossning.

Kompletterande prövning (KP)
En första gallring av sökande sker med din ansökan som grund. Därefter erbjuds ett antal sökande att genomföra en kompletterande prövning (KP) under vecka 417. KP genomförs under tre dagar med start lördag 27/4 och avslutas måndag 29/4. Flygbasjägarkompaniet står för kostnader för KP gällande resa, arbetstider, traktamente etc. Den enskilda ansvarar för att delge sin närmaste chef information om arbetstid så snart denne har blivit kallad till att genomföra KP. I kallelsen framgår mer detaljerad information inför KP.

Den kompletterande prövningen innehåller följande moment:

 • Muskeluthållighetstester (bl.a. statisk rygg- och bålstabilitet, step up på bänk med packning)
 • Konditionstest (10 km löpning, löpning i backe med vikt)
 • Simtest (klädsim, livräddning)
 • Fältnära aktivitet (marsch med tung packning, bårbärning)
 • Fackintervju och säkerhetssamtal
 • Medicinska tester (sjukgymnastundersökning, läkarundersökning)

Generella krav

 • B-körkort
 • Godkänd eller påbörjad officersutbildning (OP, SOU, YOP eller SOFU)
 • Simkunnig
 • Ej höjdrädd
 • Ej hundallergiker eller hundrädd
 • Syn: Med hjälpmedel >0,8 på vartdera ögat. Utan >0,7 det bättre ögat och >0,3 det sämre
 • Bedömd lämplig som flygbasjägare efter genomförd KP

Konkurrenskraftiga resultat 

 • Fälttest 10.15 min.
 • Löpning 10 km 48 min.
 • Step up 75 st/ben med 25 kg vikt.
 • Snabbmarsch med stridsutrustning i 150 min.
 • Marsch med tung packning (25-30 kg) i minst 7h.

Meriterande kvalifikationer

 • Utbildningar/instruktörsutbildningar i hundtjänst, prickskytte, sjukvård, vapensystem, motor/fordon, samband.
 • Tjänstgjort vid spaningsförband, säkerhetsförband eller jägarförband.
 • Utbildning eller erfarenhet inom underrättelsetjänst.
 • Utbildning eller erfarenhet inom undsättning (Personnel Recovery).
 • Erfarenhet av att utbilda värnpliktiga.
 • Genomfört nationell eller internationell insatser.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Underlag att bifoga med ansökan

 • Bild på dig själv (max sex månader gammal).
 • Kopia av körkort.
 • Vitsord eller andra intyg från värnplikt, GMU eller annan militär tjänstgöring.
 • Betyg från officersexamen eller specialistofficersexamen. Genomför du officersutbildning nu ska ett intyg bifogas som styrker det.
 • Personligt brev.
 • CV.
 • Tre referenser varav minst två som är militära.

Ofullständiga ansökningar kommer inte att hanteras.

Anställning
Om du blir godkänd på KP kan du erbjudas anställning på kompaniet från augusti/september 2024, enskilda överenskommelser om anställningsstart är möjlig. Genomför du utbildning vid OP, SOU eller SOFU kan du erbjudas anställning vid kompaniet efter godkänd officer- eller specialistofficersexamen och efter samverkan med ditt nuvarande förband.

Utbildning
Du kommer att genomföra en anpassad flygbasjägarutbildning som tar hänsyn till din militära bakgrund, fysiska prestationsförmåga och utbildningsståndpunkt. Vilka moment som den enskilda kommer genomföra presenteras av kompaniet efter samverkan med dig.

Förberedelser
Genomför noggranna förberedelser inför testerna för att kunna prestera maximalt. Träningen behöver vara hållbar och genomtänkt för att inte du inte ska skada eller överbelasta dig själv. Tidigare års erfarenheter är att testande ej varit förbereda på marsch med tung packning. Det tar lång tid att bygga upp uthållighet och styrka för marschträning, börja träningen i tid och öka vikt och belastning efterhand. Lägg fokus på grundläggande simträning och klädsim i syfte att öva upp vattenvana.

Övrigt
Sista ansökningsdag: Söndag v.409 (2024-03-03)
Arbetsort: Ronneby
Typ av anställning: Tillsvidareanställning
Lön: Individuell lönesättning

Upplysningar om tjänsten lämnas av
f17-base-25.fbjkomp@mil.se - märk mail med ”Rekrytering” därefter din fråga eller ärende.

Fackliga företrädare
Hans Bergvall, OFR/O tel. 070-949 06 08, Jan-Anders Nilsson, SEKO tel. 073-422 23 40, Peter Bohnsack, OFR/S tel. 070-857 40 06

För mer information
Flygbasjägarna finns på facebook och Instagram.
Flygbasjägarna (@flygbasjagarna) • Foton och videoklipp på Instagram

Välkommer med din ansökan senast 2024-03-03.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Blekinge flygflottilj utbildar tre krigsförband; två stridsflygdivisioner med Jas 39 Gripen och ett basförband. Stridsflygdivisionerna utgör en viktig del i att skydda Sveriges luftrum, vilket kallas incidentberedskap. Basförbandet är det största krigsförbandet som innehåller allt som behövs för att få Gripenplanen i luften. Det handlar bland annat om underhåll av flygmaskinerna, skydd av basen, logistik och drift av flygplatsen. På flottiljen utbildas även flygvapnets enda jägarförband, flygbasjägarna. Deras uppgift är bland annat att inhämta information genom spaning och att skydda luftstridskrafternas personal och fordon.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 20 december 2023
 • Plats: Ronneby, Blekinge län, Sverige
 • Förband: Blekinge flygflottilj – F 17
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-03-03

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan