K 3 söker underrättelsesoldater till 321. underrättelseskvadron

Om tjänsten

Befattningen erbjuder
Som anställd soldat vid 32. underrättelsebataljon är du en viktig del av vår framgång och
bidrar här och nu till att försvara Sverige genom att aktivt bidra till den totala lägesbilden vid
nationella insatser. Goda utvecklingsmöjligheter inom bataljonen finns, då vi har ett stort
antal befattningar med olika specialisering inom underrättelsetjänst. Hos oss ökar din
kompetens ständigt genom utbildningar och att du får ta ett stort ansvar i tjänsten. Du blir en
del av ett jägarförband som präglas av professionalitet, utvecklingsanda och hög ambition. Du
tillhör spjutspetsen inom Försvarsmakten.
Tjänster vid 32. underrättelsebataljon är mycket fysiskt och psykiskt krävande.

Om enheten
32. underrättelsebataljon är Sveriges enda av sitt slag och är specialiserad på inhämtning,
sammanställning och analys av information om motståndaren. Underrättelsebataljonen
kännetecknas av sin förmåga till informationsinhämtning med en bred palett av sensorer samt
bearbetning och analys av den inhämtade informationen. Informationen blir underrättelser
som kan användas för operativa, taktiska samt stridstekniska beslut, men även i tidskritiska
verksamheter såsom bekämpning av enskilda mål genom att leda in artilleri samt
flygunderstöd.

Förbandet har förmåga att förflytta sig till fots, med terrängfordon, båtar, helikoptrar eller
fällas i fallskärm och kan verka på såväl stora ytor och avstånd som på djupet av
fiendekontrollerat område. I bataljonen ingår bland annat förmåga till truppspaning med
underrättelsesoldater, fjärrstyrda flygsystem (RPAS) och fallskärmsjägare, men också viktiga
stabsfunktioner samt sjukvårds-, lednings- och underhållsförband.
Bataljonen har stor erfarenhet av arbete med andra svenska och utländska förband och har de
senaste två decennierna deltagit i internationella insatser i Kosovo, Afghanistan och Mali.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Skvadronens patruller arbetar ofta självständigt inom stora områden, långt ifrån egna förband
och har som huvuduppgift att inhämta information genom spaning. Uppgifterna skall kunna
lösas dygnet runt, i alla typer av terräng, under alla årstider. Underrättelseskvadronens
patrullera förflyttar sig till fots, med skidor eller med hjälp av olika fordon.
Du förväntas delta i nationella och internationella insatser samt stå i beredskap. Under den
period då insatser inte bedrivs sker fortlöpande utbildning, träning och återhämtning.
Vi eftersträvar mångfald på skvadronen utan att göra avkall på fysiska eller psykiska krav.
Uppgifterna är komplexa och utförs i olika miljöer och sammanhang där vi ser mångfald med
olika etniciteter, kön, kulturell bakgrund och ålder som en styrka. Du kommer att genomföra
ett grundläggande utbildningsår oberoende av vald befattning.

 
Underrättelsesoldat: Som underrättelsesoldat är din främsta arbetsuppgift att inhämta genom
fast och rörlig spaning. Underrättelsepatrullerna skall även ha förmågan att nedkämpa
prioriterade mål genom att leda indirekt eld eller genom eldöverfall.
SUAV: Huvuduppgiften är att lösa spaningsuppgifter med SUAV-systemen. Du genomför
spaning i syfte att stödja skvadronen, bataljonen och högre ledningsnivåer. SUAV-patrullerna
skall även ha förmåga att nedkämpa prioriterade mål genom att leda indirekt eld samt kunna
övergå till fast och rörlig spaning likt övriga underrättelsepatruller.
Sensor: Huvuduppgiften är att lösa spaningsuppgifter med skvadronens avancerade sensorer,
antingen självständigt eller med understöd av andra delar i skvadronen. Sensorpatrullerna
skall även ha förmåga att nedkämpa prioriterade mål genom att leda indirekt eld samt kunna
övergå till fast och rörlig spaning likt övriga underrättelsepatruller.
Chefsstödsgrupp: Du understödjer både på skvadron- och plutonsnivå, handhar och driftar
skvadronens IT- och sambandssystem samt stödjer skvadronen i underhållstjänst och
transporter. Du framför flera olika typer av fordon såsom tung lastbil, terränghjuling och
snöskoter.
  
Krav
 Pågående eller genomförd värnplikt med godkända betyg
 Godkänd fysisk förmåga enligt FM FysS tilläggsprov KPK3 nivå 3 eller 4 beroende på
sökt befattning
 B-körkort
 Genomfört och bedöms godkänd utifrån samtliga moment vid förtest.
 
Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.
 
Meriterande
 Erfarenhet som GSS under minst ett år
 Erfarenhet av jägar-, spaningstjänst
 Militärt förarbevis - TGB 1522, TGB 14, skoter, terränghjuling
 Sambandsutbildning – RA1512/1513
  

Uttagningsprocess
Tjänsten är öppen att söka för personal som genomför värnplikt, har genomfört värnplikt eller
är anställd i Försvarsmakten som GSS. Utbildning i grundläggande jägar-, spaningstjänst
kommer att tillgodoses under första året som anställd. Vi kommer att gå igenom
ansökningshandlingarna och kalla lämpliga kandidater till förtest som genomförs helgen
vecka 414 för dig som idag har en anställning i FM eller vecka 416 för dig som just nu
genomför grundutbildning med värnplikt. Fysiska tester kommer innefatta bl.a. styrka,
kondition, uthållighet där din konkurrenskraft bedöms.

Övrigt
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt GSS/K avtal om du inte tidigare varit
anställd inleds anställning med 6 månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Karlsborg
Civil eller militär befattning: GSS/K
Tillträde: måndag v331
Individuell lönesättning tillämpas enligt Försvarsmaktens avtal.
 
För upplysningar om befattningen kontakta:
Skvadronsfanjunkare Fj Ataman nås via växel: 0505-45 10 00
eller k3-32undbat-rekrytering@mil.se

Märk e-mail med rekrytering och befattning i ärenderad (Ex. ”Rekrytering
Underrättelseskvadron”).
Eventuell kallelse till tester skickas till den mejladress du angivit i ansökan.

Information om rekryteringsprocessen:
Caroline Andersson, personalgeneralist
0505-45 10 00
Fackliga företrädare
SACO: Annelee Karlström
OFR/O: Tomas Ullfjord
OFR/S: Mikael Eklund
SEKO: Daniel Andersson

Samtliga nås via växeln 0500-45 10 00

Ansökan ska vara oss tillhanda senast 2023-03-13. Din ansökan ska innehålla följande:
 Personligt brev med beskrivning av dig själv och levnadsbeskrivning både civilt och
militärt
 CV inklusive kontaktuppgifter till 3 referenter
 Kopia av körkort och ev. förarbevis
 Vitsord/omdöme från värnplikt, GMU eller GU
 Övriga intyg, betyg och dylikt relevant för tjänsten

Välkommen med din ansökan

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Livregementets husarer, K 3, har snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en jägarbataljon och en underrättelsebataljon.
Jägarbataljonen är ett förband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser genom att använda avancerad teknik, personal på marken och obemannade luftfarkoster (RPAS).

Vid K 3 finns också Försvarsmaktens överlevnadsskola och Flygenheten som ansvar för fjärrstyrda flygsystem samt militär fallskärmstjänst. Här finns också stödfunktionerna Garnisonsenheten och Logistikenheten. Läs gärna mer på denna sida.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa
rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 05 februari 2024
  • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
  • Förband: Livregementets husarer – K 3
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2024-03-13

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan