Ställföreträdande chef Remmene övnings- och skjutfältsdetalj

Om tjänsten

Om befattningen
Remmene övnings- och skjutfältdetalj erbjuder en omväxlande arbetsplats med många uppgifter och med stor spännvidd, alltifrån att lösa långsiktig planering med skjutfältsutveckling till praktisk hantering av målmateriel.
Du kommer att ingå i ett arbetslag om tre personer, alla med olika ansvarsområden. Exempel på dina ansvarsområden är fordon, målmateriel, fältarbetsmateriel och byggnader.
Du förväntas kunna lösa uppgifter självständigt och inom ramen för detta kommer du att lösa flera uppgifter samtidigt, stora som små, med längre eller kortare tid för genomförande.
Arbetsledande uppgifter förekommer samt att delta i detaljens arbete på Remmene skjutfält och i övrigt inom Övnings- och skjutfältsavdelningen, ÖSA, P4. Därtill ingår att samverka med Räddningstjänst i Herrljunga-Vårgårda-Alingsås, Polis, och Fortifikationsverket m fl.
Du arbetar i enlighet med gällande regelverk och riktlinjer inom dina ansvarsområden och mot de mål som är uppsatta för dessa
God möjlighet ges att stödja/utveckla utbildningen av krigsförband.
Du ska ha ett genuint intresse för SUSA/FUSA för att kunna vara ett stöd för krigsförbanden.

Flera av de kompetenser som krävs för att utföra arbetet finns ej angivna i annonsen, utbildning kommer ske på arbetstid.

Befattningen ger möjlighet till balans mellan fritid och arbete.

Skövde garnison och Garnisonsenheten
Skövde garnison är en av Sveriges största militära garnisoner. Garnisonen består av ett flertal förband ur Försvarsmakten, alla med den huvudsakliga uppgiften att utbilda och utveckla krigsförband. Bredden av utbildningsverksamheten omfattar anfallsförband med stridsvagnar och stridsfordon, via understödjande förband som exempelvis artilleri-, lednings-, sjukvårds- och övriga logistikförband, till militära skolor med yrkesofficersutbildningar på olika nivåer samt staber för flera ledningsnivåer inom främst armén.

Inom Skövde garnison verkar garnisonsenheten. Enheten ansvarar för att stödja med kompetenser och tjänster inom flera verksamhetsområden. De mer omfattande områdena består av driftsättning av övnings- och skjutfält från Herrljunga i söder till Älvdalen i norr, sjukvård inom ramen för företagshälsovård för anställd personal och daglig sjukvård för värnpliktiga samt bevakningstjänst och säkerhetsskyddade transporter. Enheten lämnar även stöd inom Idrott och friskvård där bl.a. ansvaret för fasta träningsanläggningar finns, olika arbetsmiljöfunktioner som miljö, brandskydd och elsäkerhet samt stöd till värnpliktiga genom värnpliktskonsulenter.

Om Övnings- och skjutfältsavdelningen
Avdelningen består förutom av ledningen som sitter vid Skaraborgs regemente i Skövde även av sex , geografiskt spridda, underställda övnings- och skjutfältsdetaljer vilka stödjer Försvarsmaktens förband med bland annat övningsfält, skjutfält, skjutbanor och övriga anordningar för att utveckla krigsförbanden.

Remmene övnings- och skjutfältsdetalj lyder under Övning- och skjutfältsavdelningen.

Krav
·       Yrkesofficer
·       God administrativ förmåga inklusive hantering av vanligt förekommande datorstöd
·       Körkortsklass B

Meriterande kvalifikationer
·       Körkortsklass C och CE
·       Goda färdigheter på gällande skjutgränsdator
·       Kunskap om PRIO materieltjänst
·       Fältarbetsutbildning
·       Förarbevis på fältarbetsmaskiner
·       Motorsågsutbildning

Personliga egenskaper:
Vi söker dig som idag är officer, har varit chef eller har annan dokumenterad ledarkompetens förvärvad på ett sätt som vi anser likvärdig, t ex ledande befattning på plutons- eller kompaninivå.

Som person bör du kunna motivera och genom delaktighet förse andra med det som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Du har god fysisk hälsa. Du måste ha god samarbetsförmåga, personlig mognad och en ekonomisk medvetenhet. Du är lojal mot fattade beslut, agerar prestigelöst, skapar delaktighet och inspirerar. Du kan prioritera, planera och delegera
Befattningen passar dig som är ambitiös och har förmåga att förstå och analysera komplexa frågor och problem samt har en hög personlig integritet. Du har lätt för att kommunicera och skapa kontaktnät, såväl inom Försvarsmakten som utanför. Du växlar på ett självklart sätt mellan självständigt arbete och lagarbete. Befattningen förutsätter att du har ett metodiskt och systematiskt tillvägagångssätt, planerar i förväg gör tydliga prioriteringar och når slutresultat i rätt tid.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt:
Befattningen är en specialistofficersbefattning, nivå OR6/OR7
Tjänsteresor såväl med som utan övernattning förekommer, både för att stödja inom egen avdelning och för att stödja Försvarsmaktens övningsverksamhet.
Fysisk träning genomförs under arbetstid mot FMfysS.

Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Remmene, Herrljunga
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse (dock senast 240901)

Välkommen med din ansökan senast 2024-03-31
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas, båda i PDF-format. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Även före detta anställd personal med officersexamen är välkommen med ansökan.

För upplysningar om befattningen kontakta Skjutfältschef Roger Rappéll, tfn 0500-46 50 00 (växel)

För information om rekryteringsprocessen kontakta HR-generalist Eva Emanuelsson, tfn 0500-46 50 00 (växel)

Facklig företrädare: OF Skaraborgarna Niclas Schöld, tfn 0500-46 50 00 (växel)

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Skaraborgs regemente, P 4 har verksamhet från Älvdalen i norr till Remmene i söder. Ledningen sitter i Skövde där huvuddelen av värnpliktsutbildningen sker. Regementets uppgift är att rekrytera och utbilda värnpliktiga och personal till två pansarbataljoner, ett tungtransportkompani och ett brigadspaningskompani. P 4 ansvarar också för en brigadstab som vid kris och krig ska leda stora delar av arméns förband.

Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/p4

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 17 januari 2024
  • Plats: Herrljunga, Västra Götalands län, Sverige
  • Förband: Skaraborgs regemente – P 4
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2024-03-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan