Försvarsmakten söker Försvarsinspektör för hälsa och miljö

Om tjänsten

Försvarsmakten söker Försvarsinspektör för hälsa och miljö
Försvarsmakten (FM) är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50 000 medarbetare och frivilliga. FM är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Ytterst är FM uppgift att försvara landet mot väpnat angrepp, upprätthålla territoriell integritet och värna nationell suveränitet. Hos oss kan du göra skillnad. FM eftersträvar mångfald eftersom det berikar vår verksamhet. Myndighetsledningen utgörs av överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD). I den strategiska ledningen av FM stöds ÖB och GD av Försvarsstaben (FST).

Försvarsinspektör för hälsa och miljö
Försvarsinspektören för hälsa och miljö är en oberoende tillsynsfunktion placerad inom FM högkvarter. Försvarsinspektören ansvarar inom FM bland annat för tillsynen över miljö- och hälsoskyddet, hälso- och sjukvården, tandvården och smittskyddet samt för offentlig kontroll av livsmedel, foder och animaliska biprodukter samt för djurskyddet. När försvarsinspektören utövar sin tillsyn och kontroll är han eller hon inte underställd ÖB.
Till stöd för tillsyn och kontroll har försvarsinspektören en mindre stab och tre sektioner med specialister inom de olika lagområdena.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Försvarsinspektören för hälsa och miljö leder och planerar funktionens tillsyns- och kontrollarbete och ansvarar för återrapportering till uppdragsgivaren. I detta ingår kvalitetsarbete och strategisk utveckling. Försvarsinspektören genomför regelbundet inspektioner av FM verksamhet vid garnisoner samt vid övningar och insatser, både inom och utanför Sverige.

Tjänsten innebär nära samverkan inom ramen för tillsyn med andra myndigheter, t ex Livsmedelsverket, Naturvårdsverket, Länsstyrelser, Strålsäkerhetsmyndigheten, m.fl. Därutöver kommer tjänsten innehålla nära kontakt med framförallt försvarsdepartementet.

Du ska säkerställa att myndighetens övergripande verksamhet inom försvarsinspektörens tillsynsområden efterlevs vilket även inkluderar utvärdering, planering, uppföljning  och utveckling av organisation och metoder.

Det ställs höga krav på samarbetsförmåga och förståelse för verksamheten. Du leder det löpande kvalitetsarbetet att successivt förbättra metoder och arbetssätt inom funktionen.

Kvalifikationer

 • Akademisk examen inom naturvetenskap, juridik eller annan relevant akademisk examen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
 • Flerårig erfarenhet som chef vid annan myndighet inom något eller flera av försvarsinspektörens tillsynsområden.
 • Dokumenterad erfarenhet och förmåga att bedöma komplexa sammanhang och informera om funktionen för såväl interna som externa intressenter av verksamheten.
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

 Meriterande kvalifikationer

 • God kunskap om statens styrning av myndigheter och statens regelverk.
 • Erfarenhet från annan statlig myndighet inom något eller flera av försvarsinspektörens tillsynsområden.
 • Erfarenhet av uppföljnings-, kontroll- och tillsynsarbete.
 • God kännedom om FM.
 • God kännedom om andra Försvarsmyndigheter.

Personliga egenskaper:
Du har förmågan att bygga goda relationer såväl internt som externt samt att kunna skapa och upprätthålla förtroende i organisationen.

Som person har du förmågan att omsätta strategier och visioner i praktisk handling och konkreta resultat. Du är öppen för förändringar samt har förmågan att kunna tänka nytt och se lösningar.

Befattningen kräver att du är strukturerad och kan prioritera, har god förmåga att kommunicera och har hög personlig integritet.

Du är tydlig och förtroendeingivande i ditt ledarskap och behöver tydligt och uppriktigt dela FM värdegrund.

Övrigt
Befattningen innebär resor både inom Sverige och internationellt.
Tillträde under hösten 2024.
Myndigheten eftersträvar en jämn könsfördelning. Vid urval kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet mot FM ledarkriterier. Slutkandidaterna kommer att få genomföra kompletterande urvalsaktiviteter.

Tjänsten tillsätts efter beslut av regeringen. Anställningen är i FM. Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövningen med registerkontroll kommer att genomföras före anställningen enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585) anger i 3. Kap 1§. Med anställningen följer nationell och internationell arbetsskyldighet samt skyldighet att utbildas och tjänstgöra i krigsbefattning. Tillträde sker så snart som möjligt efter säkerhetsprövning och regeringsbeslut.

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av:
Om befattning Lena Orbelius och om processen chefsutvecklare Elisabeth Engström Hägerö. Båda nås via telefonnummer 08-788 75 00.

Fackliga kontakter:
Lars-Johan Nordlund, OFR/O, 08-440 83 37
Camilla Robertsson, Saco-S FM, 08-788 75 00
Kjell Tetzlaff, Försvarsförbundet OFR/S, 08-788 90 73
Jörgen Stehn, SEKO, 08-788 75 00

Välkommen med din ansökan senast 2024-03-03. Din ansökan ska innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Ange löneanspråk i ansökan.

Din ansökan gör du på www.forsvarsmakten.se/Jobba/Lediga-jobb/.

 

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 23 januari 2024
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-03-03

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan