FORDONSTEKNIKER till Särskilda operationsgruppen

Om tjänsten

Beskrivning av förbandet

Särskilda operationsgruppen (SOG) är kärnförbandet inom Försvarsmaktens specialförband och lokaliserat i Karlsborg. SOG´s främsta egenskaper är hög kvalitet, hög tillgänglighet, stor rörlighet, flexibilitet och anpassningsförmåga. Vi strävar efter enkelhet såväl i planering som i genomförande, oförutsägbarhet genom okonvetionella och flexibla metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet i genomförandet.

Vi har högkvalitativ, uppgiftsanpassad och lätt utrustning för att kunna ha stor rörlighet, såväl strategiskt som taktiskt och för att kunna lösa uppgifter som de reguljära förbanden av olika orsaker inte har möjlighet att lösa.

Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd. SOG har hög tillgänglighet med särskild uttagen personal med stor operativ erfarenhet samt med hög utbildnings och träningsnivå.

 

Beskrivning av enheten

Tjänsten är placerad på underhållsenheten vid SOG. Enheten har ett brett spektrum av uppgifter där alla logistikens delfunktioner berörs. Fordonstekniker ingår i en grupp och leds där av en gruppchef.

  

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av drift, materielunderhåll och tekniskt systemstöd på alla typer av fordon och dess ingående materiel. Andra arbetsuppgifter av skiftande karaktär inom logistik förekommer också, exempelvis genomföra transport/eskort och allmänt logistikstöd vid övning eller insats.

 

Befattningens krav:

Svensk medborgare

Genomförd GU alt värnplikt

Kunskaper inom fordonsteknik

FM FysS tilläggskrav enligt nivå 3

Körkort klass *B.

 

Meriterande:

Tjänstgöring i liknande befattning

Officersexamen

Välvitsordad internationell tjänstgöring

Körkort klass C alt CE

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet såsom:

 • god social- och samarbetsförmåga
 • initiativförmåga
 • flexibilitet
 • stresstålighet
 • förmåga att tänka okonventionellt
 • noggrannhet
 • förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar.


 

Övrigt

Tjänsten är öppen för sökande med eller utan officersutbildning. Sökande utan officersutbildning erbjuds anställning som GSS/K.

Internutbildning kommer att genomföras vid förbandet. Det finns goda möjligheter att från denna tjänst utvecklas till andra tekniska befattningar inom Försvarsmaktens Specialförband.

 

Tillträde mm

Tidigast från 2024-10-01 eller enligt överenskommelse.

 

Upplysningar om befattningen kan lämnas av:

Kontakta SOG, sog@mil.se  att: Fordonstekniker

 

Ansökan

Med ansökan skall följande bifogas :

 • CV
 • Personligt brev
 • Kopia på körkort
 • Kopia på ev.officersexamen 
 • Intyg på genomförd GU/vpl utbildning
 • Foto
 • Ev. andra intyg, vitsord, mm som sökande vill åberopa må bifogas.

Rekryteringsprocessen kommer att omfatta flertalet intervjuer, tester mm i Karlsborg.

 

Sista datum för ansökan:

2024-03-31

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Försvarsmaktens specialförband är en militärstrategisk resurs som ökar antalet möjliga handlingsalternativ. En insats med specialförbanden kännetecknas av hög effekt på säkerhetspolitisk nivå. Det kan till exempel handla om att frita eller rädda svenska medborgare i internationell tjänst eller inhämta underrättelser. Inom specialförbanden eftersträvar vi enkelhet i såväl planering som genomförande, oförutsägbarhet genom okonventionella metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet. Beredskapen är hög och personalen är särskilt uttagen, utbildad och utrustad för att klara sina uppgifter.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 02 februari 2024
 • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Särskilda operationsgruppen - SOG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-03-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan