Särskilda operationsgruppen söker MARINTEKNIKER

Om tjänsten

Beskrivning av förbandet

Särskilda operationsgruppen (SOG) är kärnförbandet inom Försvarsmaktens specialförband och lokaliserat i Karlsborg. SOG´s främsta egenskaper är hög kvalitet, hög tillgänglighet, stor rörlighet, flexibilitet och anpassningsförmåga. Vi strävar efter enkelhet såväl i planering som i genomförande, oförutsägbarhet genom okonvetionella och flexibla metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet i genomförandet. Vi har högkvalitativ, uppgiftsanpassad och lätt utrustning för att kunna ha stor rörlighet, såväl strategiskt som taktiskt och för att kunna lösa uppgifter som de reguljära förbanden av olika orsaker inte har möjlighet att lösa. Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd. SOG har hög tillgänglighet med särskild uttagen personal med stor operativ erfarenhet samt med hög utbildnings och träningsnivå. 

 

Beskrivning av enheten

Marintekniker ingår i en maringrupp på förbandets logistik/underhållsenhet och leds där av en gruppchef. I gruppen ingår ett flertal tekniker/mekaniker, gemensamt för samtlig personal på maringruppen är att all personal skall vara beredda att lösa både marintekniska uppgifter och andra arbetsuppgifter inom logistik, exempelvis genomföra transport/eskort och allmänt logistikstöd vid övning eller insats.

  

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna består av drift, materielunderhåll och tekniskt systemstöd av marinmateriel (båtar, motorer, dykutrustning mm). Inom ramen för detta kan även teknisk utbildning på aktuell materiel ingå samt stöd till utveckling av förmågor/materiel. Arbetsuppgifterna kommer lösas tillsammans med övriga i gruppen men också enskilt. 

Arbetsuppgifterna kan ibland vara av mycket skiftande karaktär och även ligga utanför de ordinarie. Tjänstgöring på annan ort samt utomlands kan förekomma.

 

Befattningens krav:  

Svensk medborgare

Genomförd och godkänd GU eller värnplikt

FM FysS, tilläggsprov styrka/kondition nivå 3

Körkort klass *B

 

Meriterande:

Utbildad i teknisk tjänst vid någon av FM tekniska skolor med tyngdpunkt inom marinteknikområdet

Officersexamen (OF alt SO)

Erfarenheter och kunskap inom någon av följande områden;

 • fartygsteknik
 • motorteknik
 • undervattensteknik
 • fordonsteknik  

N-8 behörighet

M-8 behörighet

G-båt behörighet

Körkort klass C

Genomförd utlandstjänst

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet såsom:

 • god social- och samarbetsförmåga
 • initiativförmåga
 • flexibilitet
 • stresstålighet
 • förmåga att tänka okonventionellt
 • noggrannhet
 • förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar.

 

Övrigt

Sökande utan officersexamen kommer att anställas som GSS/K. Intern utbildning kommer att genomföras vid förbandet. Det finns goda möjligheter att från denna tjänst utvecklas till andra tekniska befattningar inom Försvarsmaktens specialförband.

 

Tillträde mm

Tillsvidare placering tidigast från 2024-10-01 eller enligt överenskommelse.

 

Upplysningar om befattningen kan lämnas av

Kontakta SOG, sog@mil.se   att: "Marintekniker"

 

Ansökan

Med ansökan skall följande bifogas :

 • CV
 • Personligt brev
 • Kopia på körkort
 • Kopia på ev.officersexamen 
 • Intyg på genomförd GU/vpl utbildning
 • Foto
 • Ev. andra intyg, vitsord, mm som sökande vill åberopa må bifogas.

Rekryteringsprocessen kommer att omfatta flertalet intervjuer, tester mm i Karlsborg.

 

Sista datum för ansökan

2024-03-31

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Försvarsmaktens specialförband är en militärstrategisk resurs som ökar antalet möjliga handlingsalternativ. En insats med specialförbanden kännetecknas av hög effekt på säkerhetspolitisk nivå. Det kan till exempel handla om att frita eller rädda svenska medborgare i internationell tjänst eller inhämta underrättelser. Inom specialförbanden eftersträvar vi enkelhet i såväl planering som genomförande, oförutsägbarhet genom okonventionella metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet. Beredskapen är hög och personalen är särskilt uttagen, utbildad och utrustad för att klara sina uppgifter.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 02 februari 2024
 • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Särskilda operationsgruppen - SOG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-03-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan