Front Office Manager vid (P)NMR-kontoret på SHAPE

Om tjänsten

 

Natos militärstrategiska högkvarter SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) ligger i Mons, Belgien. Där finns Natos överbefälhavare SACEUR (Supreme Allied Commander Europe).

Försvarsmaktens samverkansfunktion gentemot SHAPE/SACEUR är den nationella militärrepresentanten, (Partner) National Military Representative, PNMR och dennes kontor. Uppgiften främst är att bevaka svenska intressen åt Försvarsstaben, avseende operativa frågor samt ärenden rörande svensk personal.

Det dagliga arbetet vid kontoret består till stor del av samverkan och informationshantering avseende pågående operationer, kris- och operationsplanering, omvärldsläget, övningsverksamhet, dokumentation, möten och därutöver administrativa ärenden. För närvarande också integrationen i Nato.

Det svenska kontorets beslutade organisation är NMR (OF-6), Ställföreträdande NMR (OF-4), Stabsofficerare för operationer/planering (OF-4 samt OF-3), Chef stödsektionen/kommendant (OR-8), Front Office Manager (OR-6/7), IKM (CVAT alt OR-6/7) och IK-assistant (OR-4/6). Rekrytering pågår för att inta den beslutade organisationen.

 

Vi söker nu Front Office Manager, som stödjer PNMR och svarar för funktionen Front Office.

Behörighetskrav

Specialistofficerare/reservofficer OR-6/7, anställd i Försvarsmakten

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Svara för PNMR-funktionen Front Office
 • Sekreterarstöd till PNMR
 • Deltar i arbetsgrupper och möten enligt PNMR verksamhetsplan
 • Löser tilldelade uppgifter enligt PNMR verksamhetsplan
 • Hanterar och samordnar besök
 • Hanterar och samordnar inpassering och tillstånd
 • Medverkar vid planering och genomförande av event och tillställningar

Kvalifikationer

 • Tjänstgöring i Försvarsmakten
 • Hög förmåga att självständigt driva arbetet
 • Mycket god förmåga till att uttrycka sig väl i både tal och skrift på svenska och engelska (STANAG 3333)
 • B-körkort
 • God kännedom om Försvarsmakten

Personliga egenskaper

 • För att trivas och passa på befattningen behöver du ha hög arbetskapacitet, initiativförmåga och förmåga att agera självständigt med gott omdöme
 • Är informations- och säkerhetsmedveten
 • Är utåtriktad och kommunikativ

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet

Meriterande kvalifikationer

 • Erfarenhet av internationell tjänstgöring
 • IKM/IMO-utbildning
 • God kännedom om eller erfarenhet av tjänstgöring vid Försvarsmaktens Högkvarter eller taktisk stab

Övrigt

 • Kunskaper i franska är en fördel rent socialt i den vallonska delen av Belgien, arbetsspråket är dock engelska och svenska

Tillträde, placering och tjänstgöringslängd

 • Bedömt tillträde: Snarast efter genomförd urvalsprocess och säkerhetsprövning (mars/april 2024)
 • Tjänstgöringstid: Två år
 • Befattningens placering är vid SHAPE i Mons, Belgien

Frågor

Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att höra av dig till PNMR-kontorets chef Stödsektionen Bertil Holmström, swe-nmr-shape@mil.se.

Har du frågor angående avtal om Utlandskontrakt och Riktlinjer för Anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA) är du välkommen att höra av dig till detaljansvarig Jessica Thonander, jessica.thonander@mil.se

 

Välkommen med din ansökan senast 2024-02-26.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 05 februari 2024
 • Plats: Mons (Belgien), Mons, Belgien
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-02-26

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan