Officer Ledningsstödsystem vid Särskilda operationsgruppen

Om tjänsten

Beskrivning av förbandet

Särskilda operationsgruppen (SOG) är kärnförbandet inom Försvarsmaktens specialförband och lokaliserat i Karlsborg. SOG´s främsta egenskaper är hög kvalitet, hög tillgänglighet, stor rörlighet, flexibilitet och anpassningsförmåga. Vi strävar efter enkelhet såväl i planering som i genomförande, oförutsägbarhet genom okonvetionella och flexibla metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet i genomförandet. Vi har högkvalitativ, uppgiftsanpassad och lätt utrustning för att kunna ha stor rörlighet, såväl strategiskt som taktiskt och för att kunna lösa uppgifter som de reguljära förbanden av olika orsaker inte har möjlighet att lösa. Särskilda operationsgruppens primära uppgifter är strid, underrättelseinhämtning och militärt stöd. SOG har hög tillgänglighet med särskild uttagen personal med stor operativ erfarenhet samt med hög utbildnings och träningsnivå.

 

Beskrivning av enheten

Tjänsten är placerad på sektionen för ledningsstödsystem (G6) vid staben på SOG. Vid sektionen finns ett flertal befattningar, gemensamt för dessa är att ingå i stabsberedningar samt leda förvaltning och utveckling av ledningsstödssystem. 

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Efter genomförd internutbildning leder man förvaltning inom eget ansvarsområde och deltager vid utveckling inom hela ledningsstödsystemfunktionen. Ingå som chef S6 i stab nationellt såväl som internationellt, vilket utöver deltagande i stabsarbete även ställer krav på god teknisk förståelse för att kunna delta vid såväl planering som genomförandeledning. 

 

Befattningens krav

Svensk medborgare

Officersutbildning (OF alt SO)

Erfarenhet från tjänstgöring i stabsbefattning

Körkort klass *B

FM FysS, tilläggskrav enligt nivå 3

 

Meriterande

Kunskaper inom:

 • IT och/eller samband
 • Infrastruktur (IT)
 • Informationssystem
 • Satellitkommunikation
 • Taktiska datalänkar
 • Transmission

 

Genomförd utlandstjänst inom CIS/ledningsstödsystem

 

Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet såsom:

 • ansvarstagande
 • förmåga att arbeta självständigt under eget ansvar.
 • flexibilitet
 • god social- och samarbetsförmåga
 • stresstålighet
 • initiativförmåga
 • noggrannhet

 

Övrigt

Intern utbildning kommer att genomföras vid förbandet.

 

Tillträde mm

Tillsvidare placering tidigast från 2024-10-01 eller enligt överenskommelse.

 

Upplysningar om befattningen kan lämnas av

Kontakta SOG, sog@mil.se   att: "Ledningsstödsystem"

 

Ansökan

Med ansökan skall följande bifogas:

 • CV
 • Personligt brev
 • Foto
 • Kopia på körkort
 • Kopia på intyg genomförd officersexamen
 • Andra intyg, vitsord, mm som sökande vill åberopa må bifogas.

 

Rekryteringsprocessen kommer att omfatta flertalet intervjuer, tester mm.

 

Sista datum för ansökan

2024-03-31

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 08 februari 2024
 • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Särskilda operationsgruppen - SOG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-03-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan