132.Telekrigkompaniet söker Underrättelsebefäl

Om tjänsten

Om tjänsten

13.Telekrigbataljon är ett krigsförband som verkar på det elektroniska slagfältet både nationellt och internationellt. Genom tekniska sensorsystem bedrivs inhämtning av information om tekniska system, aktörer och motståndaren. Bataljonens uppgift är även att störa kommunikationen för motståndaren i syfte att försvåra ledningen av motståndarens förband. Genom bearbetning av informationen omvandlas informationen till underrättelser som stöd för högre chefers beslutsfattning.

132.Telekrigkompaniets huvudsakliga uppgift är inhämtning av information från kommunikationssystem syftande till att identifiera och lokalisera motståndaren och därmed bidra till högre chefs lägesbild. Kompaniet genomför nationella och internationella operationer på uppdrag av Försvarsmaktens operationsledning. Operationerna syftar till att identifiera säkerhetshotande verksamhet mot svenska skyddsvärden med möjlighet att påverka motståndaren genom telestörning. Kompaniet benämns ibland det ”lätta” telekrigkompaniet eftersom att förbandet kan organisera sig för att lösa uppgifter till fots eller uppsuttet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Underrättelsebefäl vid 132.Telekrigkompaniet ansvarar i första hand för att omsätta inhämtad information till underrättelser inom ramen för kompaniets skarpa operationer. Tyngdpunkt ligger mot bearbetning men som underrättelsebefäl kommer du att hantera underrättelsecykelns alla fyra steg; planering, inriktning och uppföljning av inhämtning, bearbetning av information och delgivning av underrättelseprodukter. Tjänsten löses under skarpa operationer och under övningar i olika fältmiljöer. I vardagen arbetar underrättelsebefälet som en del av kompaniledningen och inriktar tjänsten mot bearbetning och långsiktig inriktning av inhämtning. Underrättelsebefälet arbetar nära med bataljonens underrättelsefunktion och är företrädare för funktionen på kompaninivå.

Verksamheten bedrivs delvis i fält och dess karaktär ställer höga krav på din integritet och mognad samt ditt psykiska och fysiska stridsvärde. Det första året vid kompaniet består till stor del av utbildning på förbandstypen och inhämtningsdisciplinen, men var beredd på att till del lösa uppgift utifrån egen kunskapsnivå direkt från anställning.

Utvecklingsmöjligheter

Utvecklingsmöjligheter på sikt innebär vidare tjänstgöring inom underrättelsefunktionen på bataljonsnivå, både som analytiker eller i ledande befattning. Utöver det finns möjlighet att beträda befattningar närmare inhämtningen såsom gruppchef eller ställföreträdande plutonchef.   

Personliga egenskaper

Du som söker tjänsten är en självgående och analytisk person. Du är en problemlösare som tar initiativ för att förbandet ska kunna lösa sin uppgift oavsett miljö. Du fungerar väl i grupp, inte minst under ansträngande förhållanden i fält. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Som sökande till denna tjänst är du långsiktigt inställd på tjänstgöring vid 13.telekrigbataljon.

Kvalifikationer 

Svenskt medborgarskap
Fullgjord specialistofficersutbildning

B-körkort
Godkänd av FM säkerhetsprövning (genomförs vid uttagningstester) med godkänd registerkontroll
Godkänd enligt FMFysS

Meriterande kvalifikationer

Underrättelseutbildad inom Försvarsmakten (Kurser eller officersutbildning vid FM UndsäkC)

Erfarenhet från nationella underrättelse-/säkerhetsoperationer

Väl vitsordad internationell tjänst i underrättelsebefattning
Språkkunskaper utöver engelska och svenska
Utbildad inom säkerhetstjänst (Kurser eller officersutbildning vid FM UndsäkC)

Militärt förarbevis
ISUS
ArcGIS

Övrigt

Befattningsnivå OR 6-7
Anställs i Försvarsmakten som yrkesofficer med stöd av 17 § officersförordningen (2007:1268) Provanställning tillämpas vid nyanställning i försvarsmakten. 
Arbetsort Enköping
Tillträde efter överenskommelse

Försvarsmakten tillämpar individuell lönesättning
Sökande som bedöms lämpliga för tjänsten kommer att kallas till uttagningstester samt intervjuer under 1-2 dagar vid Ledningsregementet.

Upplysningar om tjänsten

Maila dina frågor till förbandet på e-postadress: ledr-tkbat-132tkkomp@mil.se.

Fackliga representanter

OFR/O, OF Enköping Mikael Eriksson
SACO-F Carl-Johan Pettersson
SEKO-F Christian Hedberg
OFR/S Clarence Arnstedt
Samtliga nås via tfn växel: 0171-15 70 00

 

För att din ansökan skall behandlas skall följande underlag bifogas;
CV
Personligt brev
Välliknande foto 
Referenser (minst 2)
Gymnasiebetyg 
Betyg/intyg från militära utbildningar och insatser
Kopia av körkort (fram- och baksida)

Ansökan senast 2024-04-28

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 05 februari 2024
  • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Ledningsregementet – LedR
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2024-04-28

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan