Stabsofficer till SHAPE, Mons Belgien

Om tjänsten

 

Natos militärstrategiska högkvarter SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) ligger i Mons, Belgien. Där finns Natos överbefälhavare SACEUR (Supreme Allied Commander Europe) som leder Natos operativa kommandostruktur (Allied Command Operations, ACO).

SHAPE ansvarar för planering, förberedelse, genomförande av Natos operationer, uppdrag, aktiviteter och uppgifter för att uppnå alliansens strategiska mål.

J3 genomför verksamhet och ansvarar för planering på kort och medellång sikt, samt koordinerar aktiviteter med andra högkvarter och nationer. J35 följer upp Natos militära styrkor och beredskap inom hela ACO, genomför fredstida verksamhet och avskräckning, kampanjsynkronisering, uppdaterar planer, förbereder uppdrag inom de pågående operationerna och förbereder aktivering av planer.

 

Vi söker nu en Stabsofficer (Joint Operations)

Behörighetskrav

Officer OF-3, anställd i Försvarsmakten

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 •        ·  Utveckla och upprätthålla en övergripande förståelse för den militärstrategiska situationen inklusive det       politiska och strategiska sammanhanget
 •        ·   Bidra till att skapa en medvetenhet om läget och den egna lägesbilden
 •        ·   Hantera avskräckning, utarbeta optioner, justera planer och det strategiska ramverket
 •        ·   Delta i J35 arbetsgrupper och Strategiska Operationsplaneringsgrupper
 •        ·   Samverka och samarbeta med andra ACO-högkvarter och Natos högkvarter genom föredragningar, bakgrunds- och procedurdokument och talepunkter
 •        ·   Utföra uppgifter på annat håll inom organisationen enligt instruktioner; genomföra tjänsteresor och representera SHAPE på möten/konferenser/workshops
 •        ·   I befattningen arbetar du för Nato och arbetsleds av en Natoofficer 

Kvalifikationer

 • Tjänstgöring i Försvarsmakten
 • Tidigare tjänstgöring vid internationell insats eller vid internationell stab
 • Utåtriktad och kommunikativ
 • Mycket god förmåga till att uttrycka sig väl i både tal och skrift på svenska och engelska (STANAG 3333)
 • God kännedom om försvarsplanering och strategisk operationsplanering
 • God kännedom om Försvarsmakten

Personliga egenskaper

 • För att trivas och passa på befattningen behöver du ha hög arbetskapacitet, initiativförmåga och förmåga att agera självständigt med gott omdöme
 • Är informations- och säkerhetsmedveten

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet

Meriterande kvalifikationer

 • Erfarenhet av tjänstgöring vid Försvarsmaktens Högkvarter eller taktisk stab
 • Genomfört NATO Staff Officer Orientation Course
 • Genomfört NATO kurser i Joint Operations och Joint Planning

Övrigt

 • Kunskaper i franska är en fördel rent socialt i den vallonska delen av Belgien, arbetsspråket är dock engelska.

Tillträde, placering och tjänstgöringslängd

 • Bedömt tillträde: Snarast efter genomförd urvalsprocess och godkänd säkerhetsprövning (april 2024)
 • Tjänstgöringstid: Tre år
 • Befattningens placering är vid SHAPE i Mons, Belgien

Frågor

 • Har du frågor angående tjänsten är du välkommen att höra av dig till Roger Djupsjö, djupsjo@mil.se
 • Har du frågor angående avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA) är du välkommen att höra av dig till detaljansvarig Jessica Thonander, thonander@mil.se

Välkommen med din ansökan senast 2024-02-25.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 08 februari 2024
 • Plats: Mons (Belgien), Mons, Belgien
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-02-26

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan