Chef Planeringssektion Skaraborgsgruppen, Västra Militärregionen

Om tjänsten

 Chef Planeringssektion OR 8 alt. OR7 med prognos mot OR8

 

Om Västra militärregionen och Skaraborgsgruppen

Västra militärregionen (MR V) är en organisationsenhet med bland annat produktionsansvar för hemvärnets krigsförband inom regionen. Den regionala staben är lokaliserad i Skövde samt med mindre del i Göteborg.

Chefen för MR V med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgifter inom regionen. MR V omfattar Hallands-, Västra Götalands-, Värmlands- och Örebro län.

Skaraborgsgruppen är en av fem Militärregionsgrupper vid MR V. Skaraborgsgruppens uppgift är att stödja hemvärnsförbanden inom området med utbildning och administration, samt att stödja de frivilliga försvarsorganisationerna i Skaraborg. Vid Skaraborgsgruppen tjänstgör i dag 19 anställda, fördelade på Logistiksektionen, Utbildningssektionen och Planeringssektionen.

 

Om tjänsten

Som C Planeringssektion vid Skaraborgsgruppen kommer du:

 • Vara chef med personalansvar, med allt vad det innebär, för personalen inom Planeringssektionen.
 • Stödja chefen Skaraborgsgruppen (C SKG), och chefen Utbildningssektionen (C UtbS), med den långsiktiga planeringen och genomförandet avseende utbildning av hemvärnsbataljonerna (Hv-bat).
 • Samordna extern kursverksamhet som genomförs vid Skaraborggruppen av avtalsorganisationer tillsammans med C UtbS.
 • Leda och samordna rekryteringsverksamheten vid Skaraborgsgruppen för stödet till Hv-bat.
 • Leda HR funktionen för stödet till Hv-bat.
 • Utbilda hemvärnsförband, soldater och befäl inom ämnet personaltjänst och planering.
 • Bidra till utveckling av arbets- och lednings metoder, processer, riktlinjer och verktyg inom Skaraborgsgruppen.
 • Vara DUC till C SKG och stödja denne i diverse beslutsfattande.
 • Administrera och planera verksamhet och övningar.
 • Vara beredd att stödja som övningsledare vid kurser och övningar.

Du kommer att ha goda möjligheter till personlig kompetensutveckling under din tid vid Skaraborgsgruppen. Det finns ett stort behov av många olika kompetenser vid utbildningsgruppen, och vi kommer att tillse att du får genomföra nödvändiga kurser för din tjänst.

Du kommer även att ha goda möjligheter till fysisk träning på arbetstid.

 

Kvalifikationer

 • Officersexamen, OR 8 (Alternativt OR7 med prognos mot OR8)
  • B-körkort
  • Militärt förarbevis

 

Meriterande

 • Tidigare erfarenhet som chef i Försvarsmakten.
 • Kunskaper om Försvarsmaktens organisation och i synnerhet Hemvärnet.
 • ISUS, PRIO och andra vanligen förekommande system i FM.

 

Dina personliga egenskaper

Du är en god representant för Försvarsmakten och ett föredöme både som person och ledare. Du bygger ditt ledarskap på Försvarsmaktens värdegrund. Du har god fysik samt god situationsanpassningsförmåga både vad avser eget ledarskap och medarbetarskap och god stresstålighet. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.

Du arbetar ofta tillsammans med andra i ett team, men även på egen hand. Därför krävs att du självständigt klarar av att genomföra egna projekt. Du är noggrann samt har ett strukturerat arbetssätt och kan växla tempo när så krävs.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Arbetstider och omfattning

Arbetsort är Skövde.
Dagtid, heltid.

Vid övningar och annan kursverksamhet kan arbetstiden även omfatta kvällar och helger. Arbetet kan medföra krav på kortare tjänstgöring på annan ort.

 

Övrig information

Anställningen är en tillsvidareanställning vid MR V.
Anställningen medför krigsplacering vid Skaraborgsgruppen.
Tillträdesdatum 2024-07-01 eller enligt överenskommelse.

 

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2024-03-31. Din ansökan skall innehålla ett CV samt ett personligt brev där du beskriver varför Du är lämplig för denna befattning.

Handläggning av ansökningar sker löpande under ansökningsperioden.

Upplysningar om tjänsten:
C Skaraborgsgruppen – Mats Berg
MRGrp Fv – Martin Inemyr
Nås via växeln på tfn 0500-46 50 00.Fackliga representanter

 • Officersförbundet, Göran Hjert
 • Försvarsförbundet, Britt Dahlman
 • SEKO försvar,  Lola Ahlgren
 • SACO , Charlotta Torstensson Edman

 

Nås via växeln på tfn 0500-46 50 00.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Västra militärregionens område omfattar de fyra länen Halland, Västra Götaland, Värmland och Örebro. Vi utbildar krigsförband samt leder och samordnar territoriell verksamhet över hela hotskalan. Stabens och hemvärnsförbandens höga tillgänglighet samt vår totalförsvarssamverkan med det civila försvaret skapar förutsättningar för insatser med övriga Försvarsmakten, hög funktionalitet och säkerhet i regionen.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/mrv

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 07 februari 2024
 • Plats: Skövde, Västra Götalands län, Sverige
 • Förband: Västra Militärregionen - MR V
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-03-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan