Civil handläggare totalförsvarsplanering MR V J5

Om tjänsten

Västra Militärregionen
Västra Militärregionen (MR V) är ett förband med ledning i Skövde. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare samt civil personal. Chefen för Västra Militärregionen, med stöd av regional stab, leder underställda förband, genomför försvars- och totalförsvarsplanering samt samverkar med regionala och lokala aktörer.

J5 Planeringsavdelningen
MR V Stab J5 Planeringsavdelningen (MR V J5) ansvarar för regional försvars- och totalförsvarsplanering. Planeringen genomförs i nära samarbete med Försvarsmaktens högkvarter, militära enheter i regionen samt lokala och regionala aktörer inom det civila försvaret.

Befattningen civil handläggare
Avdelningen kommer nu utökas med en kvalificerad civil handläggartjänst. Som handläggare vid MR V J5 kommer du arbete med att stödja planeringen inom regionen i nära samarbete med övriga medarbetare på avdelningen. Du kommer därmed bli en viktig del i uppbyggnaden av den regionala totalförsvarsförmågan. Som kvalificerad handläggare kommer du jobba med strategiska och långsiktiga frågor på den regionala ledningsnivån samtidigt som du, när situationen kräver det, skall kunna gå in i en mer operativ roll i ledningen av regionenTjänsten innebär att du kommer stödja medarbetare vid avdelningen och delta i olika planeringsgrupper med andra militära förband, staber och relevanta civila aktörer. 

Dina främsta arbetsuppgifter:
-Delta i planering inom ramen för den regionala försvars- och totalförsvarsplaneringen samt mobiliseringsplanering.
-Stödja vid planeringen av värdlandstöd.
-Stödja vid planering och koordinering av operationer.
-Stärka samarbetet mellan militära och civila aktörer.
-Andra arbetsuppgifter i rollen som allmän stabsmedlem.

Kvalifikationer
-Akademisk utbildning inom exempelvis statsvetenskap, förvaltningsrätt eller andra motsvarande utbildningar.
-Svenskt medborgarskap.
-B-körkort.

Önskvärda kvalifikationer/meriter
-Tidigare arbete med totalförsvarsfrågor inom offentlig verksamhet.
-Erfarenhet från ledning av operativ verksamhet inom myndighet.
-Kunskap om Försvarsmaktens verksamhet.
-Erfarenhet från civil-militär samverkan på regional/central nivå.
-Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.
-Kunskap och erfarenhet av hantering och krav avseende uppgifter som omfattas av sekretess eller som är hemligt enligt Offentlighets- och Sekretesslagstiftningen (OSL).

Personliga egenskaper
Vi söker dig som har en god förmåga att kommunicera och samverka med andra aktörer inom totalförsvaret. Detta kräver att du har en god social förmåga och kan bygga relationer med olika grupper av människor. En del av tjänsten innebär genomföra utbildning varför det är viktigt att du har en god pedagogisk förmåga. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet i urvalet till tjänsten.

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Skövde.
Lön: Individuell lönesättning tillämpas.
Sista ansökningsdag: 2024-03-08
Tillträda av tjänsten kan ske så snart som möjligt.
För upplysningar om tjänsten kontakta avdelningschef MR V J5 övlt Morgan Petersson, nås via växel 0500-465000.
Fackliga företrädare
OFR/O Göran Hjert
OFR/S Helena Astanius
SACO Charlotta Edman
SEKO Lola Ahlgren
samtliga nås via vxl 0500-465000

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Västra militärregionens område omfattar de fyra länen Halland, Västra Götaland, Värmland och Örebro. Vi utbildar krigsförband samt leder och samordnar territoriell verksamhet över hela hotskalan. Stabens och hemvärnsförbandens höga tillgänglighet samt vår totalförsvarssamverkan med det civila försvaret skapar förutsättningar för insatser med övriga Försvarsmakten, hög funktionalitet och säkerhet i regionen.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/mrv

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 13 februari 2024
  • Plats: Skövde, Västra Götalands län, Sverige
  • Förband: Västra Militärregionen - MR V
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär/Civil
  • Sista ansökningsdag:2024-03-08

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan