Gruppbefäl och soldater (GSS K)

Om tjänsten

Som anställd inom Försvarsmakten erbjuds du bland annat fysisk träning på arbetstid, möjlighet till flextid och ett varierande arbete- samtidigt som du är med och bidrar till Sveriges försvarsförmåga. Vi står inför en stor tillväxt och söker dig som vill vara med på denna resa!

Bodens Artilleriregemente A 8
Som GSS/K vid A 8 kan du vara placerad vid regementsstaben, Artilleriets stridsskola (ArtSS), artilleribataljonsstaben eller vid något av artilleribataljonens tre kompanier.

Regementsstaben (regstaben) planerar, leder och följer upp regementets verksamhet, samt stödjer ledningen i beslutsfattande.

Artilleriets stridsskola (ArtSS) är Försvarsmaktens kompetenscentrum för indirekt bekämpning (IBEK) och genomför samt förvaltar C A 8 Försvarsmaktsansvar avseende indirekt eld, flygunderstöd mot markmål (Close Air Support, CAS) och vädertjänsten inom armén. ArtSS ansvarar också för funktionsutbildning av blivande yrkes- och reservofficerare inom områdena Artilleri och indirekt bekämpning.

Artilleribataljonens (artbat) huvuduppgift är insats- och beredskapsuppgifter med plikt- och stående förband. Artbat ansvarar för att utveckla och vidmakthålla A 8 krigsförband, samt löser uppgiften genom grundutbildning med värnpliktiga. Artbat består, utöver bataljonsledning, av bataljonsstab, 1.sensorkompaniet, 2.stab- och trosskompaniet och 3.pjäskompaniet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som anställd GSS/K varierar arbetsuppgifterna beroende på befattning och placering. Gemensamt för samtliga anställda soldater är att du ingår i beredskapsförband. Vid en beredskapshöjning aktiveras beredskapsförband som ett första behov av militärt förband. 

Som anställd i Försvarsmakten förväntas du även uppfylla kraven för Försvarsmaktens fysiska standard och därmed ingår även fysisk träning i dina arbetsuppgifter.

Som GSS/K vid regstaben kan du arbeta som stabsassistent eller funktionssoldat. Du kommer vara ett stöd vid det löpande arbetet inom avdelningen under ledning av din avdelningschef. Exempel på arbetsuppgifter vid regstaben är fotografering och bildredigering, administrativt stöd (så som beställning av materiel, resor och registervård), stöd vid fordonsutbildning, iordningsställande inför förbandets olika tillställningar samt deltagande vid vidmakthållandedagar för GSS/K.

Som GSS/K vid ArtSS kan du arbeta som utbildningssoldat eller utvecklingssoldat. Som utbildningssoldat stödjer du utbildningsavdelningen med utbildning av framtida officerare. Som utvecklingssoldat kan du antingen ingå i en pjäsbesättning eller så är du lednings-/sensorsoldat. Du förväntas även kunna lösa administrativa uppgifter inom respektive avdelning.

Som GSS/K vid bataljonsstaben kan du arbeta som ledning-/samband-/IS-soldat, logistiksoldat eller stabssoldat. Samtliga GSS/K vid bataljonsstaben har befattningar som innebär att de antingen utbildar värnpliktiga eller de på annat sätt stödjer och skapar förutsättningar för värnpliktsutbildning.

Som GSS/K vid något av kompanierna kan du arbeta som instruktör, kompaniassistent, teknisk chef assistent eller logistikassistent, vilket innebär att du antingen utbildar värnpliktiga eller på annat sätt stödjer och skapar förutsättningar för värnpliktsutbildning. Du kan även anställas på GSS/K-pluton vilket innebär att du till vardags vidmakthåller och utvecklar dina kompetenser som soldat.

KRAV
Kvalifikationer
- Genomförd värnplikt eller grundläggande militär utbildning med goda vitsord 
- Bedöms lämplig att anställa av förbandet
- Godkänd FM FysS
- Godkänd hälsoundersökning

Personliga egenskaper
Gemensamt för alla befattningar är att vi söker dig som är ansvarsfull, initiativtagande och professionell. Som anställd GSS/K tillåts du ta stort ansvar vilket ställer krav på dig som individ.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

MERITERANDE

- Körkort B
- Befattning som gruppchef/stf gruppchef
- Militärt förarbevis

Övrigt
Anställningsform: enligt Försvarsmaktens avtal för gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K)
Sysselsättningsgrad: heltid
Arbetsort: Boden
Tillträdesdatum: 2024-06-10 eller 2024-08-05

Upplysningar om rekryteringsprocessen lämnas av:
Rekryteringskoordinator Tova Pettersson, 073-093 58 06, tova.pettersson@mil.se 

Fackliga representanter nås via växeln 0921-34 80 00:
Ordförande Fackklubben Artilleristerna Janne Almgren
Ordförande Seko Försvar Boden: Susanne Thunberg
Ledamot Försvarsförbundet Boden: Liz Lovag
Ordförande SAKO: Carina Gabrielsson

Ansökan
 
Välkommen med din ansökan senast 2024-03-10. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för befattningen.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Bodens Artilleriregemente, A 8, är Försvarsmaktens kompetenscentrum för indirekt bekämpning. Regementet bevarar och utvecklar kompetenser, materiel och metoder för framtidens förmåga att upptäcka och träffa mål på långa avstånd och med hög precision. A 8 har funktionsansvar för CAS (Close Air Support) - att leda flygunderstöd mot markmål samt för vädertjänsten inom Armén i Försvarsmakten. Strid i vintermiljö är en särskild kompetens för förbandet i Boden.
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 13 februari 2024
  • Plats: Boden, Norrbottens län, Sverige
  • Förband: Bodens Artilleriregemente - A 8
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2024-03-10

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan