Specialförbanden söker Försörjningssoldat till SHG

Om tjänsten

Särskilda helikoptergruppen (SHG) är ett specialoperationsförband inom Försvarsmaktens specialförbandssystem (FMSF) lokaliserat vid Helikopterflottiljen i Linköping. SHG primära uppgifter är taktiska transporter, underrättelseinhämtning och flygunderstöd. SHG har i likhet med övriga förband inom FMSF höga krav på tillgänglighet hos särskilt uttagen personal, med stor operativ erfarenhet samt hög utbildnings- och kompetensnivå.

Om tjänsten
Som FÖRSÖRJNINGSSOLDAT vid SHG så ingår du i förbandets Combat Service and Support (CSS) kompani. CSS omfattar ett flertal understödjande funktioner, bland annat flygunderhåll, samband/IT, logistik och drivmedel.

Arbetet sker vanligtvis i mindre grupper där kravet på samarbetsförmåga, noggrannhet och ödmjukhet är förutsättningar för det flexibla arbetssätt som ska genomsyra verksamheten. I huvudsak kommer du att ingå i förbandets logistikfunktion under ledning av logistikbefälen. Du kommer också att ingå i en rörlig drivmedelsomgång som, ofta självständigt, stödjer helikopterbesättningarna med drivmedel både vid bas och ute i terrängen. På sikt kommer du ha möjlighet att vara med att driva och utveckla krigsförbandet inom väl egen funktion som inom andra områden.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ingå i förbandets logistikfunktion, och som del av en grupp lösa ett brett spann av logistikuppgifter
Ingå i en rörlig drivmedelsomgång som stödjer helikopterbesättningarna med drivmedelstjänst
Medverka till att utveckla krigsförbandet och egen funktion.

Ett flertal övriga uppgifter tillkommer och arbetet ställer mycket höga krav på egen initiativkraft, problemlösningsförmåga och vilja att själv se och förstå vad som behöver göras för att utveckla funktionens arbetsmetodik. Tjänsten innebär att upprätthålla beredskap för nationella och internationella operationer, i vissa fall med kort anspänningstid.

Kvalifikationer
Genomförd GMU/värnplikt med godkända betyg
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
Godkänd enligt FM FysS, nivå 2
Körkort klass C eller motsvarande militärt förarbevis.

Meriterande
Gruppbefälsutbildning
Tidigare erfarenhet som drivmedelssoldat
Utbildning kvalitetssäkring drivmedel
Grundkurs flygdrivmedel
Utbildning ALARP, FARP, FARS
Skyddsvaktsutbildning
ADR-intyg minst klass 1, 3 och tank
Körkort klass CE, Militärt förarbevis CE
Truckförarbevis
Tidigare genomförd internationell tjänstgöring

Sökande ur samtliga vapengrenar välkomnas för att skapa ökad kompetensbredd.

Personliga egenskaper
Hög servicekänsla och ansvarstagande
Initiativkraft och problemlösningsförmåga
God samarbetsförmåga och samtidigt självgående
Uthållig och robust med förmåga att hantera snabba förändringar
Noggrann och strukturerad
Säkerhetsmedveten

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet i samband med uttagningstester. 

Övrigt
Anställningen sker utifrån Försvarsmaktens kollektivavtal för anställning av gruppbefäl, soldater och sjömän (GSS/K). Detta kan innebära 6 månaders provanställning och därefter anställning upp till 8 år med möjlighet till förlängning i 4 år.

Information om rekryteringsprocessen
Sökande till tjänst vid SHG, som efter urval bedömts lämpliga, kommer att genomgå en uttagningsprocess omfattande kompletterande tester, intervjuer och medicinsk undersökning.
I samband med eventuell kallelse till uttagning kommer detaljer avseende arbetstid, resor, utrustning och förberedelser framgå av denna. För upplysningar om befattningen kontakta: Hkpflj-rekrytering-SHG@mil.se

Fackliga företrädare
OFR/O, Mats Häggström
Försvarsförbundet, Christoffer Willers
SACO-S, Anneli Helmersson
SEKO, Urban Hellqvist
Samtliga nås via växel 013-28 30 00

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2024-05-19. Din ansökan sker via epost och den ska innehålla ifyllt ansökningsformulär samt CV.

Spara ner ansökningsformuläret som ”Förnamn_Efternamn_Ansökan”, fyll i och mejla in tillsammans med ditt CV till Hkpflj-rekrytering-SHG@mil.se
Ofullständig ansökan behandlas ej.

Notera att denna befattning inte går att söka i reachmee, utan endast via mejl.


Försvarsmaktens specialförband är en militärstrategisk resurs som ökar antalet möjliga handlingsalternativ. En insats med specialförbanden kännetecknas av hög effekt på säkerhetspolitisk nivå. Det kan till exempel handla om att frita eller rädda svenska medborgare i internationell tjänst eller inhämta underrättelser. Inom specialförbanden eftersträvar vi enkelhet i såväl planering som genomförande, oförutsägbarhet genom okonventionella metoder samt målmedvetenhet, precision och beslutsamhet. Beredskapen är hög och personalen är särskilt uttagen, utbildad och utrustad för att klara sina uppgifter.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 19 februari 2024
  • Plats: Linköping, Östergötlands län, Sverige
  • Förband: Helikopterflottiljen – Hkpflj
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2024-05-19

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan