Chef till 26.Hemvärnsbataljon (Ulvsundabataljonen)

Om tjänsten

 

Vill du vara en del av det nya totalförsvaret? Är du intresserad av att leda ett krigsförband bestående av 600 soldater fördelade på tre kompanier och bataljonsstab i en terräng viktig för försvaret av Stockholm? Nu söker Mellersta Militärregionen en ny chef för 26 Hemvärnsbataljonen. Välkommen med din ansökan!

Hemvärnets uppgift
Nu när det nya totalförsvaret ska utvecklas spelar hemvärnet en allt större roll, framförallt i relationen mellan civila och militära aktörer. Hemvärnets krigsförband har som uppgift att bevaka och skydda viktiga objekt i alla beredskapsgrader från fred via gråzon till fullt krig.

Om enheten
Ulvsundabataljonen har ansvar för en del av hemvärnsverksamheten i Stockholm. Bataljonen består av ett bevakningskompani, två insatskompanier och bataljonsstab.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Leda bataljonen under chefen för Livgardesgruppen vid Mellersta militärregionen och företräder ditt förband regelbundet över året
 • Leda bataljonen i alla beredskapslägen vilket innebär att:
  -Leda bataljonens planering mot dess krigsuppgifter
  -Leda bataljonen vid övningar och insatser
  -Genomföra utvärdering av verksamheten
 • Ansvar för kontakten med civila och militära aktörer inom ditt område tillsammans med Livgardesgruppen
 • Genomföra krigsförbandsvärdering tillsammans med chefen för Livgardesgruppen

KRAV
Kvalifikationer

 • OF2-3 (löjtnant –major) och/eller vid ansökningstillfället befordringsbar till kapten
 • Bataljonschefskurs 1 eller motsvarande erfarenhet

Personliga egenskaper
Du är en positiv och energisk person som vill och har tid att utveckla krigsförbandet Ulvsundabataljonen mot att bli en ytterligare viktigare kugge i det nya totalförsvaret. Du har en god förmåga att leda med uppdragstaktik och har förståelse för hemvärnssystemet med dess styrkor och svagheter. Du är också en föregångsperson som andra ser upp till och du vet att tillämpa direkt- såväl som indirekt ledarskap. Du respekterar Försvarsmaktens värdegrund och har förmåga att tillämpa den i Hemvärnets verksamhet. Du förstår innebörden i din roll som företrädare för Försvarsmakten. Du är alltid en militär chef och föregångsperson oavsett om du bär din uniform eller ej.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

MERITERANDE

 • Kunskap om Försvarsmaktens ledningsfilosofi, planeringsmetod och ledarskapsteori
 • Erfarenhet som chef och ledare
 • Erfarenhet av att leda stridande förband som pluton, kompani eller bataljonschef
 • Dokumenterad tidigare eller pågående tjänstgöring på bataljonsnivå
 • Väl insatt i Hemvärnets organisation

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: Förordnandet gäller i fyra år.
Sysselsättningsgrad: Deltidsjobb.
Arbetsort: Kungsängen.
Tillträdesdatum: Preliminärt 2024-06-01.

Upplysningar om befattningen
Mattias Bergqvist von Post, mattias.bergqvist@mil.se 070-26 11 676

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-05-03. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 04 mars 2024
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Deltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-05-03

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan