Utbildningsofficer trafik

Om tjänsten


Om enheten
Livgardesgruppen (LGG) tillhör Mellersta Militärregionen och är samgrupperat med Livgardet vid Kungsängen. LGG är en militärregiongrupp med ansvar för att planera och genomföra produktionen av fyra hemvärnsbataljoner (23.Hvbat – 26.Hvbat). Bataljonerna består av en bataljonsstab, ledningspluton, två insatskompanier och ett bevakningskompani. Utöver dessa enheter ansvarar LGG för att utbilda ett hemvärnsunderrättelsekompani, en trafikpluton, en flyggrupp och en regional ledningspluton (fristående enheter). Vid LGG finns möjlighet att i god tid identifiera när huvudverksamheten skall genomföras
(övningar och kurser) varför det finns goda möjligheter för vår personal att planera familjelivet, egen kompetensutveckling samt fysisk träning. Vid perioderna mellan övningar finns goda möjligheter att nyttja flexibel arbetstid. Vid LGG ges möjlighet att som utbildare öva sig i att planera både mindre och större övningar (grupp till bataljon) med låg till hög grad av komplexitet, vilket vi tror gynnar den personliga utvecklingen. Som utbildningsofficer
inom trafik finns goda möjligheter att utveckla dina kunskaper och färdigheter inom både motortjänst och trupputbildning och din förståelse för Försvarsmaktens processer. God möjlighet till personlig utveckling via kurser och utbildningar.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Planera och genomföra främst motorkurser för Hv-personal. Utgöra utbildningsansvarig för Livgardesgruppen hemvärnstrafikpluton. Stödja chefen utbildningssektionen i planering och genomförande av verksamhet, utveckling av övnings- och utbildningsmetoder och tillhörande materiel. Deltaga i utbildningsgruppens möten och vid behov även vid externa möten. Under större övningar: Planera och genomföra övningar. Agera i rollen som huvudövningsledare motortjänst med uppföljningsansvar för förbandet samt leda arbetet med ett flertal underställda/sidoordnade instruktörer. Övrig verksamhet: Deltar i det löpande planeringsarbetet som stöd till Chef utbildningssektionen.

KRAV
Kvalifikationer

 • Officer (OR7)
 • Motorinstruktör/fordonsinstruktör
 • Körkortsbehörighet C
 • God förmåga att hantera hjul- och bandfordon ingående i Hv-förbanden
 • God förmåga att planera, förbereda, leda och samordna verksamhet
 • Trupperfarenhet, duktig i trupputbildning och truppföring, t.ex. vid fordonsmarsch

Personliga egenskaper

 • Du har goda ledaregenskaper
 • Du har en hög arbetskapacitet
 • God förmåga att arbeta i grupp
 • Utåtriktad samt har lätt att samarbeta med andra människor
 • God förmåga att kommunicera, i såväl tal som skrift
 • Administrativ noggrannhet
 • Du är en god representant för Försvarsmakten och ett föredöme både som person och ledare
 • Du bygger ditt ledarskap på Försvarsmaktens värdegrund

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. 

MERITERANDE

 • Förtrogen med Hemvärnet och de övriga frivilliga försvarsorganisationer
 • Körkortsbehörighet CE/DE
 • Mil. Trafiklärare, Specialinstruktör Bandvagn/MC
 • Erfarenhet av att agera kurschef

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Nivå/Befattning: OR7.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Befattningen innebär periodvis kvälls- och helgtjänstgöringar.
Arbetsort: Upplands-Bro (Kungsängen).
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.

Upplysningar om befattningen
Mattias Bergqvist von Post, 070-26 11 676
Information om rekryteringsprocessen
Mattias Bergqvist von Post

Fackliga företrädare
Seko: Anna Löfgren
OFR/S: Kenneth Hartikainen
OFR/O: Per-Erik Pallin
Saco-S: Margareta Hessling
Samtliga nås via växeln: 08-584 540 00

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-04-26. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 12 mars 2024
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-04-26

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan