Stabsassistenter (OR 2-5) 32.Underrättelsebataljonen, K3

Om tjänsten

Underrättelse-/stridslednings-/bekämpningsassistent (OR 2-5) 32.UNDBAT, K3.

Om enheten
32.Underrättelsebataljon är det enda krigsförbandet av sitt slag i Sverige och verkar på den operativa eller högre taktiska nivån. Bataljonen genomför underrättelseoperationer, vilka syftar till att tillgodose ställda underrättelsebehov eller bidra med information till den totala lägesbilden, både nationellt och internationellt samt i alla konfliktnivåer. 

Annonsen avser assistenter till underrättelse- respektive genomförandesektionen vid bataljonsstaben.


Huvudsakliga arbetsuppgifter
För att bataljonen skall kunna lösa sina uppgifter med hög kvalitet är en gemensam grund av största vikt, vilket innebär att du påbörjar din tjänstgöring som stabsassistent för att senare genom dialog inriktas mot antingen underrättelse- eller stridslednings- och bekämpningsassistent.
En framgångsfaktor för bataljonens verksamhet är långsiktighet, vilket innebär att det finns en plan för din utveckling från din första tjänstgöring som stabsassistent tills att du genomfört grundläggande officersutbildning och återgår till fortsatt tjänstgöring vid bataljonen som ex. underrättelseanalytiker, stridsledningsofficer eller bekämpningsbefäl.

Arbetet vid bataljonsstaben kännetecknas av kollegialitet, expertis och uppgiftsglädje. Detta innebär att du, för att trivas i arbetsgruppen, skall vara både ansvarstagande och en lagspelare. För att lyckas i tjänsten som assistent krävs att du är noggrann, hjälpsam, har god datorvana, att du kan arbeta självständigt och har hög integritet.

Tjänsten innefattar återkommande beredskap och insatser.


Underrättelseassistent

Underrättelsesektionen har till uppgift att leda underrättelsetjänsten vid bataljonen genom att koordinera bataljonens inhämtningsbehov samt skapa beslutsunderlag för operativ eller högre taktisk chef. I tjänsten som underrättelseassistent präglas ditt arbete av att strukturera information och upprätthålla, samt utveckla, rutiner med datorn som ditt främsta tekniska hjälpmedel. I din roll som underrättelseassistent är det din uppgift att understödja och assistera vid sammanställning och kategorisering av information från olika sensorer. Det ingår även att bidra till analytikernas arbete med att skapa prognoser. Resultatet av den gemensamma ansträngningen är den underrättelseprodukt som utgör beslutsunderlag för högre chef. Under de perioder då du inte genomför insats är du en naturlig del i sektionens arbete och bedriver administrativ tjänst, utbildning, träning och återhämtning.


Stridslednings-/bekämpningsassistent

Genomförandesektionen har till uppgift att leda bataljonen på mandat av bataljonchefen inom ramen för innevarande uppgift. I tjänsten som stabsassistent med inriktning bekämpning och stridsledning är det din uppgift att upprätthålla en gemensam lägesbild samt skapa underlag för att stridsledning och bekämpning skall kunna ske effektivt. Det innebär att det är du som hanterar inkommande information, för lägeskarta samt förbereder underlag för bekämpning. Detta innebär även att du, då bataljonen genomför operationer, har ett nära samarbete med underrättelsesektionen. Resultatet av ditt arbete är en framgångsrik bekämpningskedja samt att chefen kan fatta beslut utifrån en välgrundad lägesuppfattning. I rollen som stabsassistent ingår det även administrativa uppgifter, ex. att stödja med förberedelser inför och genomförande av möten. En naturlig del i din befattning som stabsassistent är även att upprätthålla förmågan till skydd av stabsplats.


KRAV
Kvalifikationer
Genomförd värnplikt , GMU eller GU med godkända betyg
Godkänd gymnasieexamen
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska. 
Godkänd fysisk förmåga enligt FM FysS tilläggsprov KPK3 nivå 3
B-körkort (manuell växellåda)
Godkänd säkerhetsprövning

Meriterande
Utbildning/arbetslivserfarenhet (stabs- eller underrättelsetjänst)
Dokumenterat god datorvana (inkl. MS OFFICE) 
Militära förarbevis
Systemoperatör signalskydd och kryptosystem såsom MGL, MGSI
UtlandstjänstgöringStor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


Urvalsprocess
Går du vidare i rekryteringsprocessen kommer du att bli kallad till tester samt intervjuer som genomförs v.421.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla
medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens
värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och
främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på
www.forsvarsmakten.se).


Övrigt

Arbetsort: Karlsborg (tjänsten medför perioder av bortavaro från arbetsorten)
Tillträde: Hösten 2024 alt. enligt överenskommelse.
Anställninsgform: Tidsbegränsad anställning om högst åtta år, med möjlighet till förlängning. Sex månaders
provanställning tillämpas om du inte arbetar i Försvarsmakten idag.
Individuell lönesättning tillämpas enligt Försvarsmaktens avtal.


För upplysningar om befattningen kontakta: k3-32undbat-rekrytering@mil.se

Sista ansökningsdag

Ansökan skall vara oss tillhanda senast 2024-05-13.
Din ansökan skall innehålla följande:
Personligt brev (person- samt levnadsbeskrivning)
CV (inkl. minst två referenser)
Vitsord/omdöme från värnplikt, GMU eller GU
Kopia av körkort
Övriga intyg, betyg och dylikt relevanta för tjänsten


Välkommen med din ansökan!

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Livregementets husarer, K 3, har snabba och slagkraftiga förband samt en lång erfarenhet inom underrättelseområdet. K 3 utbildar en jägarbataljon och en underrättelsebataljon.
Jägarbataljonen är ett förband med hög rörlighet som ska kunna vara först på plats vid en insats. Underrättelsebataljonen levererar underrättelser genom att använda avancerad teknik, personal på marken och obemannade luftfarkoster (RPAS).

Vid K 3 finns också Försvarsmaktens överlevnadsskola och Flygenheten som ansvar för fjärrstyrda flygsystem samt militär fallskärmstjänst. Här finns också stödfunktionerna Garnisonsenheten och Logistikenheten. Läs gärna mer på denna sida.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa
rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 25 mars 2024
  • Plats: Karlsborg, Västra Götalands län, Sverige
  • Förband: Livregementets husarer – K 3
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2024-05-13

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan