Flygplatsbrandman och brandskyddsledare - Räddningspluton F 21

Om tjänsten

Sökande Enhet

Räddningspluton är en del av Flygbaskompaniet på Norrbottens Flygflottilj, F 21. Flygbaskompaniet har som huvuduppgift att skapa start och landningsmöjligheter för våra strids- och transportflyg samt helikoptrar i Flygvapnet, på detta sätt bidrar vi direkt till den luftoperativa effekten.

Räddningsplutonen ansvarar för så kallad 90-sekundersberedskap. Det innebär att en räddningsinsats ska påbörjas inom 90 sekunder efter larm om att olycka har inträffat.

Som en del av plutonen ingår du i operativ räddningstjänst för militärt och civilt flyg vid Kallax flygplats men även förebyggande och operativ räddningsverksamhet inom myndigheten tex vid F21 baser i Vidsel och Jokkmokk.

Befattningen innebär 50% tjänstgöring som skiftgående brandman och 50% arbete med det systematiska brandskyddsarbetet i rollen som brandskyddsledare där arbetet förläggs till dagtid.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

· Operativ räddningstjänst för militärt och civilt flyg vid Kallax flygplats.

· Förebyggande och operativ räddningsverksamhet inom myndigheten tex vid F21 baser i Vidsel och Jokkmokk .

· Övningsverksamhet, vidmakthållande av kompetens och fysisk status.

· Underhåll/vård av räddningsfordon och räddningsmateriel.

 

· Biträda C OrgE inom SBA – Systematiskt brandskyddsarbete

· Vara kontaktperson för SBA inom egen organisationen och gentemot externa aktörer

· Följa upp och utveckla SBA inom egen organisation

· Samverka, följa upp och stödja brandskyddsombudens arbete

· Vara väl uppdaterad, bevaka utveckling och förändringar inom lagar, förordningar, föreskrifter och standarder

· I samverkan med garnisonens brandskyddssamordnare organisera genomförandet av brandskyddsutbildningar för organisationens personal samt följa upp och dokumentera dessa

· Samordna, följa upp och dokumentera kompetensbehoven inom organisationen

· Samverkar med brandskyddssamordnaren vid upprättande av insatsplaner

· Stödja egen organisation i framtagande och uppdatering av SBA-pärmar

· Stödja egen organisation vid undersökning av tillbud och olyckor

· Ingå i organisationens verksamhetssäkerhetsgrupp samt garnisonenens SBA-grupp

· Vara redaktör på intranät och där svara för uppdatering av SBA inom egen organisation

· Årligen sammanställa statistik över genomförda egenkontroller och utrymningsövningar och överlämna underlag till brandskyddssamordnaren.

 

Kvalifikationer:

Fysiska krav

· Avklarat arbetsprov på gångband, belastning 250 W. Ej äldre än 6 månader, intyg skall bifogas vid ansökan

 

Krav

· Körkortsklass BC eller B + Försvarsmaktens förarbevis tunglastbil

 

Meriterande:

· Rökdykarutbildad enligt AFS 2007:7 Rök och kemdykning

· Utbildad brandskyddsledare av brandskyddsföreningen

· Byggnadsteknisk utbildning

· Godkänd flygplatsbrandman för både militär- och civilluftfart

· Förarbevis för Försvarsmaktens räddningsfordon

· Förarbevis för Swedavia’s Räddningsfordon (Buffalo)

· Förarbevis för räddningsbandvagn 2077

· Förarbevis för Hjullastare

· Körkortsklass CE

· Rökdykledarutbildad

· HLR instruktör

· Genomförd Värnplikt/GMU/GU/GUF

· God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska.

· Arbetslivserfarenhet

 

Personliga egenskaper:

Dina personliga egenskaper präglas av stor noggrannhet, högt säkerhetstänkande och en god förmåga att samarbeta och bemöta andra människor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Övrigt:

· Arbetsort: Luleå

· Anställningskategori: Civil

· Tillsvidareanställning

· Arbetstid: 40h/vecka, 50% skifttjänstgöring, 50% dagtid

· Lönesättning: Individuell

· Tjänsten kommer att innebära en krigsplacering vilket innebär att du kan komma att genomföra kombattantutbildning och delta vid olika övningar både lokalt och försvarsmaktsgemensamt

· Befattningen kommer medföra utbildning på annan ort samt resor i tjänsten.

· Medicinska kontroller och tester kan komma att genomföras av flottiljläkare.

 

Upplysningar om befattningen: Chef Räddningspluton Nicklas Hansson

Frågor angående rekryteringsprocessen: HR-generalist Angelina Lindgren

Fackliga organisationer: OFR-S, SEKO, SACO och OFR-O

Samtliga nås genom växeln: 0920-23 40 00

 

Sista datum för ansökan: 2024-04-30. Din ansökan ska innehålla personligt brev, CV, intyg godkänt rullbandstest. I ansökningsbrevet beskriver du varför du söker denna befattning. I ditt CV skall det finnas en sammanställning över utbildning samt övriga meriter.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Norrbottens flygflottilj, F 21, är Sveriges nordligaste flygflottilj. Huvudbasen är i Luleå, med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel.
F 21 övar kontinuerligt för att kunna leverera följande luftoperativa förmågor i såväl fred, kris som krig:

- Kontroll av luftrummet.
- Mark- och sjömålsbekämpning.
- Underrättelseinhämtning.
- Luftburen transport.
- Stöd till övriga stridskrafter, totalförsvaret och samhället i övrigt.

F 21 försvarar - tillsammans med övriga förband i Försvarsmakten - Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer.

Tillsammans med övriga flygvapnet bevakar och skyddar vi Sveriges luftrum dygnet runt, året runt.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 25 mars 2024
  • Plats: Luleå, Norrbottens län, Sverige
  • Förband: Norrbottens flygflottilj – F 21
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2024-04-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan