Stabsofficer OR-8 Strategienheten HKV

Om tjänsten


Strategienheten vid Försvarsstaben utgör en del av Försvarsmaktens centrala ledning och högkvarter. Strategienheten leder utarbetandet av underlag för Överbefälhavarens militärstrategiska ledning. Strategienheten består av 190 medarbetare och är indelad i fyra avdelningar som verkar inom områdena försvarsplanering och internationella relationer, försvarsmaktsplanering, utveckling och cyber. Samtliga avdelningar vid enheten arbetar nära chefen för Försvarsstaben och myndighetsledningen, enhetens övergripande mål är att Försvarsstaben och myndighetsledningen ska kunna fatta rätt beslut med rätt underlag i rätt tid.

Försvarsmakten söker nu en sektionsförvaltare/stabsofficer (OR-8) till Strategienheten Försvarsplaneringssektion (FST STRA FP Fp).

Sektionen söker dig med en högre specialistofficersutbildning eller annan relevant utbildning eller erfarenhet.

Befattningen erbjuder
Som stabsofficer på Försvarsplaneringssektionen leder eller ingår du i en eller flera arbetsgrupper på militärstrategisk nivå för nationell försvarsplanering, planering med internationella partners eller uppföljing av gällande planer. I en arbetsgrupp ingår vanligtvis representanter från ett tvärsnitt av Försvarsmakten på militärstrategisk- och operativ nivå och den huvudsakliga produkten av planeringsgruppens arbete är vanligtvis Överbefälhavarens order till underställda chefer samt militärstrategiska planerings- och inriktningsdokument.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Exempel på arbetsuppgifter är bland annat:

 • Handlägga planering, både nationellt och med strategiska partnerländer.F
 • Följa upp och koordinerar försvarsplaneringsrelaterad verksamhet på militärstrategisk nivå.
 • Utgör kontaktperson på militärstrategisk nivå för frågor relaterade till försvarsplanering gentemot Sveriges Nato-delegation i Bryssel, samt gentemot Regeringskansliet/Försvarsdepartementet.
 • Ta fram underlag till Överbefälhavaren, chefen för Försvarsstaben och chefen för Strategienheten inför beslut och inför resor och möten.
 • Utarbeta underlag för militära råd till Regeringskansliet avseende strategiska dokument och som förberedelser inför möten.
 • Delta i övningar både nationellt och internationellt.

 

Kvalifikationer
OR-8 med relevant militär utbildning så som tex HSOU.

Relevant erfarenhet från arbete i stab.

Mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska.

 

Personliga egenskaper

Arbetet utförs utifrån kortsiktiga och långsiktiga verksamhetsmål som har påverkan på flera områden både inom en funktion och/eller på strategisk nivå och ställer därmed höga krav på en helhetsförståelse för Försvarsmaktens verksamhet och myndighetens relationer med andra nationer och internationella organisationer. Verksamheten har ofta en nära koppling till Försvarsmaktsledningen (FML) och myndighetens främsta representanter.

Arbetet består huvudsakligen av komplexa uppgifter som är av analyserande och utvärderande natur, med betydande inslag av planering, metodik och utveckling. Förmåga krävs att över tid kunna hantera flera, och ofta komplexa ärenden, samt att kunna bedriva arbete såväl självständigt som i grupp. Arbetet bedrivs ofta under tidspress och gör det viktigt att kunna skilja huvudsak från bisak. Då arbetet präglas av breda kontaktytor och stora behov av samverkan, såväl inom som utom myndigheten, krävs goda färdigheter i att bygga och bibehålla nätverk.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Meriterande

 • Erfarenhet från tidigare stabsbefattningar inom Försvarsmakten i och med att befattningen ställer krav på god förståelse för myndighetens övergripande organisation, arbetssätt, uppdrag och processer.
 • Erfarenhet av Försvarsmaktens IT-system (PRIO, VIDAR, SWECCIS, ISUS).
 • Erfarenhet av internationell tjänstgöring.

 

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).


Övrigt
Befattningsnivå: OR-8

Antal befattningar: 1

Lön: Individuell lönesättning

Anställningsform: Tillsvidareanställning

Arbetsort: Stockholm

Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse

Kallelser till intervju sker löpande

Anställningsformen kräver godkänd säkerhetsprövning.

 

Högkvarteret är ett krigsförband vilket innebär att du kommer att bli krigsplacerad och du förväntas därmed kunna verka i hela beredskapsskalan (fred, kris, krig).

Upplysningar om tjänsten lämnas av:

Övlt Claes Berg, telefon 070-960 29 45

 

Fackliga representanter

SACO Camilla Robertsson

SEKO Lise-Lotte Larsson

Försvarsförbundet, OFRS - Kjell Tetzlaff

OFR/O Arne Nilsson


Samtliga nås på telefon: 08-788 75 00

Din ansökan   

Din ansökan skall innehålla CV samt personligt brev (max 1 sida).

                                                                                                                                                       

Välkommen med din ansökan senast den 2024-04-12.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 12 april 2024
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Högkvarteret - HKV
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-04-26

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan