Avdelningschef ledningsstödsavdelning tillika stf Enhetschef JSS

Om tjänsten

Som avdelningschef och stf enhetschef JSS erbjuds du ett spännande och varierat arbete där du har möjlighet att utvecklas i ditt chefs- och ledarskap. I uppdraget ligger både praktiska och administrativa arbetsuppgifter, allt i en miljö inriktad på internationell logistik och stödverksamhet.

Om enheten

Joint Service Support (JSS) utgör en av sju enheter inom Försvarsmaktens logistik (FMLOG). Enheten består av fyra avdelningar och en ledningsstödavdelning och fokuserar främst på internationell logistik. JSS agerar som stöd för förband i internationell tjänst genom samarbete med försvarsgrensstaberna och operationsledningen. Förutom att förbereda förband genom utbildning inom förnödenhetsförsörjning, teknisk tjänst och transporttjänst, hanterar enheten pågående insatser, samt deltar i uppstart/etablering och avveckling av internationellt insatta förband.

Ledningsstödsavdelningen ansvarar för att sammanhålla enhetens verksamhet inom ramen för Försvarsmaktens två huvudprocesser, planering och genomförande. Som stöd till huvudprocesserna tillkommer stödfunktioner kopplade till processerna administration, säkerhet, ekonomi och HR.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera, leda och följa upp ledningsstödavdelningen. Du utövar personalansvar för avdelningens medarbetare och ansvarar för deras arbetsmiljö och kompetensutveckling. Vidare omfattar befattningen att stödja enhetschefen att genomföra verksamhet så effektivt som möjligt enligt gällande lagar och regelverk samt Försvarsmaktens, FMLOG:s och C JSS styrningar i syfte att stödja C JSS interna styrning och kontroll samt långsiktiga ledning av JSS.

Utöver ovan ansvarar befattningen även för:

 • Lottning och uppgiftsfördelning inom JSS av inkomna handlingar i VIDAR.
 • Uppföljning av JSS uppgifter i FMLOG VO/JSS EnhO.
 • Producera och följa upp JSS styrdokument.
 • Stödja C JSS inom ramen för intern och extern kommunikation
 • Stödja JSS avdelningschefer vid behov.
 • Samordna, som orderredaktör, större uppgifter som berör flera av JSS Avd.
 • Beredd överta C JSS uppgifter i dennes frånvaro samt stödja C JSS inom ramen för dennes arbetsuppgifter.
 • Representera JSS ledningsfunktion vid möten och/eller projekt gentemot andra förband och/eller processer.

Utöver dessa uppgifter tillkommer även att genomföra stöd till insatta förband i insatsområdet i enlighet med FMLOG JSS logistikstödsplan, vilket innebär internationella resor. Du kommer stödja i genomförandet av utbildning för förband som skall ingå i internationell insats som ett led i roterande förbands förberedelser. 

I övrigt deltar du i avdelningens arbete gällande utveckling, trivsel och förbättring av verksamheten samt eventuell utbildning som krävs för tjänsten.

Kvalifikationer

 • Genomförd officersutbildning (OF2/3)
 • Körkort B (manuell)
 • God förmåga i att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska

Meriterande

 • Utbildning i LIFT (US) samt PRIO 5/6
 • Erfarenhet av personalansvar
 • Internationella logistikkurser så som COE, UNLOC, eller motsvarande kurser
 • Genomförd internationell tjänst i logistikbefattning
 • Militära förarbevis

Personliga egenskaper

Du har god kommunikations- och samarbetsförmåga samt är prestigelös i dina kontakter med andra. Du trivs med varierade arbetsuppgifter i en dynamisk miljö, och tvekar inte att stödja när det behövs. Du har förmågan att skapa förtroende och leda andra genom ett coachande förhållningssätt. Du är lyhörd för andra funktioners behov och ser hur din roll kan stödja den totala verksamheten. Du är strukturerad och har en god analytisk förmåga.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

För upplysningar om befattningen kontakta:
C JSS, Jörgen Nilsson                                        

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
HR Generalist FMLOG, Aram Amein                                        

Fackliga företrädare:
OFR/O Torbjörn Bäckman
OFR/S Håkan Antonsson
SEKO Eva-Britt Steen
SACO Madeleine Bagge

Samtliga nås via Försvarsmaktens växel 08-788 75 00

Välkommen med din ansökan senast 2024-05-10. Din ansökan ska innehålla CV samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.

FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.

Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 17 april 2024
 • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Försvarsmaktens Logistik - FMLOG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-05-16

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan