Funktionsföreträdare Metod, vid FMUndSäkC

Om tjänsten

 

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum (FMUndSäkC) söker nu en Funktionsföreträdare Metod. Befattningen är placerad vid Funktionsenhetens Funktionsavdelning metod. Som funktionsföreträdare Metod ges du mycket goda möjligheter att påverka utvecklingen inom Försvarsmakten underrättelse- och säkerhetsfunktionen samt att kunna bidra till fortsatt implementering av metoder inom Nato.

FMUndSäkC är ett centrum för utveckling och utbildning inom Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetstjänst. FMUndSäkC är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes i Uppsala garnison. FMUndSäkC består av Stabsenhet, Funktionsutvecklingsenhet, Utbildningsenhet och Tolkskola.

Sökande enhet
Funktionsenheten ansvarar för utveckling och samordning av underrättelse- och säkerhetstjänst på taktisk (förband) och operativ nivå. Funktionsenheten ansvarar även för processledning av erfarenhets- och evalueringsarbete inom underrättelse- och säkerhetstjänst. Funktionsenheten stödjer på olika sätt Utbildningsenheten och Tolkskolan med utbildningsverksamhet. Funktionsenheten stödjer dessutom C Must vid framtagande av publikationer inom verksamhetsområdet samt vid uppföljning av underrättelsetjänst vid utpekade staber och krigsförband. Funktionsenheten är organiserad i Funktionsavdelning metod samt Funktionsavdelning förband. Funktionsenheten bedriver dels egna övningar men stödjer även ett flertal av Försvarsmaktens övriga övningar. Arbetet vid enheten bedrivs såväl enskilt som i sammansatta arbets- och projektgrupper.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Att i samverkan med HKV, FMV, stridsskolor, förband och staber stödja som ämnesexpert avseende underrättelsemetodik samt ge stöd vid utveckling av organisationer
 • Stödja Försvarsmakten vad avser kravställning, utveckling samt implementation av undsäk-funktionalitet i ledningsstödsystem
 • Leda alternativt ingå i arbets-/projektgrupper
 • Handlägga remisser inom sakområde
 • Stödja och delta i övnings- och utbildningsverksamhet vid FMUndSäkC samt bidra till utveckling av densamma

Kvalifikationer

 • Svensk militär officers- /specialistofficersexamen
 • Underrättelseutbildning motsvarande utbildningstecknet facklan
 • Kunskap om ledning och genomförande av underrättlsetjänst på operativ och taktisk nivå
 • God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift (såväl svenska som engelska)
 • God administrativ förmåga

 

Meriterande

 • Utöver underrättelseutbildning är säkerhetsutbildning meriterande
 • Kunskap om Natos underrättelsemetodik inklusive doktrinär styrning.
 • Erfarenhet av tjänstgöring i stab på taktisk- eller operativ nivå
 • Erfarenhet av utlandstjänstgöring i underrättelsebefattning
 • Erfarenhet av utbildningsverksamhet (kurschef/lärare)

 

Personliga egenskaper
Vi söker dig som har god samarbetsförmåga men som också trivs med att arbeta självständigt och under eget ansvar. Flexibilitet och stresstålighet är andra egenskaper som värderas högt. Avslutningsvis är Funktionsföreträdare Metod en tjänst som förutsätter mycket god förmåga att inom underrättelsetjänsten se sammanhang, analysera de ingående delarna och deras relationer, samt föreslå lämpliga metoder eller verktyg för att skapa en syntes/ insikt. Av denna anledning har vi för avsikt att lägga stor vikt vid den sökandes personliga lämplighet.

 

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare
Arbetsort: Uppsala
Beräknat startdatum: Enligt överenskommelse
Befattningsnivå: OR 8 (även kravunderskridande kommer att tas i beaktan)

Upplysningar om tjänsten kan lämnas av
Magnus Rosengren, C Metodavdelningen
Hanna Danninge, HR-chef
Nås via växel 0505-45 10 00


Fackliga representanter
Officersförbundet: Peter Oscarson, tfn 018-19 63 68
Försvarsförbundet: Emmie Ulegård, tfn 018-19 67 81
SACO-S FM Uppsala: Stephen Haughey, 018-19 65 52,
alternativt 010-820 00 99 för alla fackliga kontakter.


Välkommen med din ansökan senast 2024-06-17. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum, FMUndSäkC, är ett centrum för utbildning och utveckling inom Försvarsmaktens nationella och internationella underrättelse- och säkerhetstjänst. Centrumet är försvarsmaktsgemensamt och upprättades 1998 då flygvapnets och arméns underrättelseskolor samt Försvarets tolkskola sammanfördes till Uppsala garnison.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 03 maj 2024
 • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Försvarsmaktens underrättelse- och säkerhetscentrum – FMUndSäkC
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-06-17

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan