Transportofficer, Kungsängen

Om tjänsten

 

Mellersta Militärregionen är en av fyra militärregioner inom Stridskraften Hemvärnet och omfattar Stockholms, Uppsalas, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Regionens stab finns vid Livgardet i Kungsängen och har det övergripande ansvaret att stödja och samordna verksamheten som sker inom deras geografiska område. Staben fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället och har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region.

Staben består av ett antal avdelningar, däribland Logistikavdelningen vilka genomför planering, ledning, samordning och uppföljning av logistiken i Mellersta Militärregionen. Avdelningen innehåller funktionerna försörjning/materieltjänst, teknisktjänst, miljö, infra, transporttjänst och försvarsmedicin. Avdelningen består av ca 10 erfarna specialister med en hjälpsam, inkluderande, lärande och positiv laganda. Avdelningen är i tillväxt och en av våra lediga befattningar är Transportofficer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

I rollen som Transportofficer arbetsleds du av C Logistikavdelningen. Du företräder MR M i centrala beredningar och planeringsarbete inom funktionen. Du ansvarar också för samordning av transporttjänsten inom och mellan militärregionerna. Vidare ansvarar du för att upprätthålla en aktuell lägesbild av transporter inom MR M och bevakar transport-infrastrukturutvecklingen inom regionen. Det ingår även att samverka med civila myndigheter på regional nivå t.ex. Trafikverket.

Att arbeta som Transportofficer vid MR M Logistikavdelningen ger dig möjlighet till kompetensutveckling, träning på arbete 3 timmar i vecka med tillgång till gym, pass och utemiljö samt en flexibilitet mellan arbete hemifrån och på kontoret. Vidare finns tillgång till matsal och bra förbindelser både kommunalt och med bil.

KRAV

Kvalifikationer

 • Militär officersutbildning OR 7 med god prognos mot OR 8, alternativt OR 8
 • Relevant och aktuell arbetslivserfarenhet
 • Goda kunskaper i MS Office
 • Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
 • B- körkort

Personliga egenskaper
För att både trivas och passa i rollen som Transportofficer ser vi att du har en god förmåga att arbeta både självständigt och tillsammans i arbetslag. Du tar initiativ, är noggrann och strukturerad samt har en god förmåga att se helheten och har god uthållighet. Du är van vid och trivs med att hantera snabbt uppkommen verksamhet. Som person är du även hjälpsam, delar med dig av din kunskap och bidrar till att bibehålla en god laganda. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Meriter

 • Erfarenhet av arbete i militär stab
 • Goda kunskaper om Försvarsmaktens organisation och uppgifter
 • Erfarenhet av befattning på krigsförband med taktisk verksamhet (Trosskomp/Batstab S 4/Brigadstab)
 • Tidigare tjänstgöring i befattning inom beredskap och transport/kommunikation
 • Tidigare tjänstgöring inom FM logistikorganisation på regional/central nivå

Upplysningar om tjänsten
Kontakta logistikchefen för MR M, Mj Håkan Sjödin, nås via växeln på 08-584 540 00. 

Övrigt
Arbetsort: Kungsängen
Lön: Individuell lönesättning

Fackliga representanter
OFR/O Per-Erik Pallin
SEKO Kurt Ragnarsson
SACO Margareta Hessling
OFR/S Anders Hamrén
Samtliga nås via växeln på 08-584 540 00.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 28 juni 2024. Din ansökan ska innehålla CV och ett personligt brev.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 27 maj 2024
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-06-28

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan