Ställföreträdande chef tillika VFU-samordnare

Om tjänsten

Ställföreträdande chef tillika VFU-samordnare

 

Stridslednings- och luftbevakningsskolan (StrilS)

StrilS är flygvapnets stridslednings- och luftbevakningsskola. Skolan bedriver grundläggande officersutbildning mot såväl officer- som specialistofficer inom flygstridslednings-, luftbevaknings- och strilsambandstjänst samt övrig kompetensutveckling för stridslednings- och luftbevakningsorganisationens behov. Skolan är dessutom sammanhållande för utbildning av  specialistofficerare i underrättelsetjänst, för flygvapnets behov. StrilS består av två avdelningar, Utbildningsavdelningen (Utbavd) och System- och Simulatoravdelningen (SYSIM).

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Befattningen som ställföreträdande chef vid Utbavd innebär att du stödjer chefen för Utbavd i att leda avdelningen och elevhantering. I befattningen ingår även rollen som VFU-samordnare, vilket inebär att du är länken mellan Försvarshögskolan och StrilS. En viktigt del av tjänsten är att du som föregångsperson handleder kadetterna i deras personliga utveckling mot officersyrket.    

 • Stödja chefen utbildningsavdelningen att leda avdelningen.
 • Leda individutvecklingen av samtliga OP-kadetter.
 • Samverka med kadettbattaljon (MHS-Karlberg) avseende kadettuppföljning och överlämning.
 • Sammanhållande för OP VFU StrilS.
 • Representera STRILS på VFU-SamO-möten samt andra FHS forum avseende OP enligt direktiv från programledning officersprogrammet (PLOP) .


KRAV
Kvalifikationer

 • Förståelse för Försvarsmaktens utbildningssystem och Försvarshögskolans utbildningssystem.
 • Professionellt förhållningssätt till utbildning.
 • Pedagogiskt förhållningssätt.
 • OF2.

Strävan är att de kvalifikationer som inte innehas vid tillträde av befattningen, skall uppnås och utvecklas under tjänstgöringstiden på StrilS

 

Personliga egenskaper

Du bör ha en god social förmåga och ha lätt för att samarbeta med andra människor. Du har en god förmåga att organisera och planera ditt eget arbete i olika tidsperspektiv och tempon. Du bör vara strukturerad, noggrann samt ansvarsfull. Vi värdesätter att du har en kreativ och god pedagogisk förmåga. Det är viktigt att du har engagemang, framåtanda och visar föregångsmannaskap.

 

MERITERANDE

 • Erfarenhet som utbildare.
 • Chefserfarenhet.
 • Högskolepedagogisk utbildning vid FHS (HPed1+HPed 2) samt genomfört StrilS instruktörsutbildning.
 • Erfarenhet av att arbeta inom operativ striltjänst.
 • Erfarenheter att ha arbetat med utbildning i Försvarsmakten.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).


 

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidare.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Uppsala.
Militär befattning
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse.


Upplysningar om befattningen
Aram Kerro, tfn 0766-36 87 17

 

Fackliga företrädare
OFR/O Ärna Tim Björklund, tfn 070-649 65 59
OFR/S & Försvarsförbundet Helena Lemnell tfn 070-836 10 28
SEKO Jens Larsson, tfn 072-984 90 67
SACO nås via vx 018-19 60 00

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast 2024-05-31.

Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Luftstridsskolan är flygvapnets gemensamma kompetenscentrum för utveckling och utbildning. Luftstridsskolan har fyra flygvapengemensamma skolor och utbildar bland annat framtida piloter inom Försvarsmakten. Luftstridsskolan har verksamhet på sju orter spridda över hela landet och har sitt huvudsäte i Uppsala.

Luftstridsskolan strävar ständigt efter att utveckla hur vi löser ställda uppgifter och vi är alltid beredda att klara nya utmaningar.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 13 maj 2024
 • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Luftstridsskolan – LSS
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-05-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan