Flygplatsbrandman visstidsanställning till Skaraborgs flygflottilj F 7

Om tjänsten

Räddningspluton vid Skaraborgs flygflottilj söker flygplatsbrandmän för tidsbegränsad anställning främst under sommaren 2024.

Räddningsplutonen är en del av 14:e flygbaskompaniet, som bland annat ansvarar för driften av flygplatsen. Plutonen består av huvudsakligen civilanställd personal med militära chefer.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Operativ räddningstjänst och skadeförebyggande verksamhet för militärt flyg vid Såtenäs flygplats.

Utbildning och övningsverksamhet, vidmakthållande av kompetens och fysisk status samt underhåll av fordon och materiel.

Kvalifikationer

- Svenskt medborgarskap.

- Militärt förarbevis för tung lastbil

- Genomförd befattningsutbildning JU901, Räddningssoldat Flyg, med godkänt resultat.

- God fysisk och psykisk förmåga.

- Fullgod syn (med korrektion) färgseende och hörsel.

Meriterande

- Erfarenhet från brand- och räddningsverksamhet, gärna från flygplatsräddningstjänst.

- Fullgjord värnpliktstjänstgöring alt. GMU eller GU.

- tilläggsutbildning för räddningsbil typ1,2 och 3.

- Sjukvårdsutbildning.

Personliga egenskaper

Stor vikt läggs vid den personliga lämpligheten för tjänsten. Dina personliga egenskaper präglas av stor noggrannhet, högt säkerhetstänkande och en god förmåga att samarbeta och bemöta andra människor.
Du är en god representant för Försvarsmakten och står bakom Försvarsmaktens värdegrund. (se www.forsvarsmakten.se)

Övrigt

Anställningsform: Civil visstidsanställning

Sysselsättningsgrad: Heltid. Huvudsakligen schemalagd tjänstgöring med beredskap under kvällar och helger.

Arbetsort: Såtenäs.

Tillträdesdatum: Efter överenskommelse.

Lön: Individuell lönesättning. Tillägg för obekväm arbetstid och beredskap.

Som civilt anställd vid 142. Räddningspluton är du en del av förbandets krigsorganisation, och kommer att utbildas och övas mot förbandets krigsuppgifter.

Tjänsten kan innebära genomförande av tjänsteresor.

Friskvård och fysisk träning är en naturlig del av vardagen.

Yrkesrelaterade tester, rullbandtest med belastning 250 W i minst sex minuter, samt läkarundersökning kommer att genomföras i samband med rekryteringen.

Intervjuer och urvalstester kommer ske löpande.

Innan en eventuell anställning kommer en säkerhetsprövning och registerkontroll genomföras.

För upplysningar om befattningen kontakta (växel tfn 0510-47 70 00):

Öserg Matilda Norberg
Fj Andreas Eriksson

Fackliga företrädare:

Officersförbundet OFR/O, Jan Möller
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson
SACO, Ulf Svensson
SEKO, Erling Svensson
Samtliga nås via växeln tfn 0510-47 70 00.

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-05-30. Din ansökan ska minst innehålla CV samt ett personligt ansökningsbrev.

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 14 maj 2024
  • Plats: Såtenäs, Västra Götalands län, Sverige
  • Förband: Skaraborgs flygflottilj – F 7
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2024-05-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan