Cybersoldater till Flygstaben

Om tjänsten

OM FLYGSTABEN

Chefen för Flygvapnet utövar ledning av luftstridskrafterna och Flygvapnets förband med stöd av Flygstaben. Flygstaben är en organisationsenhet bland andra i Flygvapnet, men med mandat att hantera alla uppdrag, uppgifter och direktiv som ställs till Flygvapnet samt därigenom inrikta, leda och följa upp Flygvapnet och dess verksamhet. Flygstaben leds av Chefen Flygstaben (C FS) och innehåller organisatoriskt ett antal avdelningar och sektioner

OM AVDELNINGEN/SEKTIONEN

Delar av Flygstabens cyberorganisation ligger under Underrättelse- och säkerhetssektionen vilken leder underrättelse- och säkerhetsunderrättelsetjänsten i Flygvapnet. Huvuduppgiften är att stödja chefen flygvapnet och övriga staben med beslutsunderlag.

Underrättelsesektionen funktionsleder underställda förband avseende underrättelse- och säkerhetstjänst samt cyber. Underrättelse- och säkerhetstjänsten inriktas i huvudsak mot funktionsledning, omvärldsbevakning och uppföljning av säkerhetshotande verksamhet. I högre beredskapsnivåer stödjer underrättelse- och säkerhetstjänsten operationer på både kort och lång sikt.

OM BEFATTNINGEN

I tjänsten ges du möjlighet att tillsammans med andra utveckla dig inom underrättelse- och säkerhetstjänst samt cyber. Arbetet består av intressanta och omväxlande arbetsuppgifter i en högre taktisk ledningsnivå. Tjänsten omfattar även tillfällen till egen utveckling, genom att delta i övningar, metod- och utvecklingsarbeten samt kompetensutveckling såväl generell som funktionsspecifik. Cyberområdet är ett av Försvarsmaktens prioriterade områden och du kommer att delta i en verksamhet som utvecklas i rask takt. Du kommer vara en viktig del av Flygvapnets uppbyggnad av cyberförmåga samt försvara, verka och utbilda i cybermiljön. 

HUVDUDSAKLIGA ARBETSUPPGIFTER 

Stödja Chefen Underrättelse- och säkerhetssektionen med kunskap inom cyberområdet.
Stödja Underrättelse- och säkerhetssektionen med uppföljning av säkerhetsläget, incidenthantering och säkerhetsutredningar.
Delta i arbetet med att upptäcka hot, identifiera och förhindra angrepp mot Flygvapnets ledningsstödssystem.
Stödja Flygstaben vid utveckling av flygvapnets cyberförmåga och ledningssystem.
Delta i Underrättelse- och säkerhetssektionens produktion av rapporter och beslutsunderlag.
Samverka med övriga Försvarsmakten och aktörer avseende cyberfrågor

KRAV

Kvalifikationer

Genomförd svensk värnplikt, GMU eller motsvarande militär grundutbildning med godkänt resultat.
Goda kunskaper inom IT- och nätverksteknik
Kunskaper att angripa och försvara IT-system
God förmåga att uttryck sig i tal och skrift på svenska och engelska
Lägst B-körkort 

Meriterande

Genomförd värnplikt som Cybersoldat
Utbildning och kunskap inom underrättelse- och säkerhetstjänst
Kunskap om loggning och analys på applikationsnivå
Kunskap om tekniska säkerhetsfunktioner (IPS, IDS, SIEM, UEBA, mm)
Tidigare tjänstgöring i Försvarsmakten
Erfarenhet av att hantera sekretessbelagd information
Erfarenhet av och kunskap om Försvarsmaktens IT-system
IT-säkerhetsrelaterade certifieringar

PERSONLIGA EGENSKAPER

Flygstaben arbetar med insatsverksamhet vilket kräver att personalen kan:

Hantera snabbt uppkomna uppgifter och förändrade situationer
Arbeta självständigt och ibland med bristfälligt beslutsunderlag
Hantera uppgifter med korta tidsförhållanden
Vara initiativrik och driva verksamheten framåt
Vara flexibel och kunna gå utanför eget ansvarsområde för att lösa ställda uppgifter. 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt avtal om GSS/K maximalt 8 + 4 år. Provanställning om 6 månader tillämpas vid nyanställning i Försvarsmakten.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Tjänsten innebär arbete på oregelbundna tider samt längre sammanhängande arbetspass under exempelvis övningar och insatser, ibland på annan arbetsort och land utan möjlighet att åka hem.
Arbetsort: Uppsala. Tjänsteresor inom Sverige och utomlands kan förekomma.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Lön och förmåner: Enligt kollektivavtal

Upplysningar om befattningen 

Övlt Karin Stenbergh, nås via FM växel 08-788 75 00

Fackliga företrädare

Officersförbundet OFR/O, Anders Wedin
Försvarsförbundet OFR/S, Caroline
Nilsson
SACO FM, Borka Medjed Hedlund
SEKO, Jan Salomonsson

Samtliga nås via FM växel 08-788 75 00

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-06-19. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

 

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Flygstabens första och största uppgift är att stödja flygvapenchefens ledning av samtliga flottiljer och skolor i flygvapnet i alla nivåer av konfliktskalan. Flygstaben utvecklar, planerar, genomför och utvärderar order och direktiv ställda av flygvapenchefen. Flygstaben består av cirka 350 medarbetare. Flygvapnet organiserar och utbildar flyg-, bas- och ledningsförband och har i uppdrag att bevaka och skydda Sveriges luftrum. Det är ett uppdrag som pågår dygnet runt, året runt, för att säkerställa Sveriges integritet. Inom flygvapnet arbetar cirka 5100 medarbetare, civila och militära.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras och att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 22 maj 2024
  • Plats: Uppsala, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Flygstaben
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2024-06-19

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan