Systemingenjör maskin- och fartygssystem

Om tjänsten

Det nya skärpta säkerhetspolitiska läget som Sverige befinner sig i ställer allt högre krav på de unika tekniska system som finns i marinens fartyg, är du den person vi söker som kan vara med och bidra i det arbetet?

Befattningen innebär arbete med tekniken i bland annat ytstrids-, minjakts- och stödfartyg där framdrivningssystem med ingående motorer, växlar och propulsorer är huvudfokus inom ansvarsområdet. Andra kringliggande system inom ditt område, som är viktiga för fartygets spanings- och verkansfunktioner, är hydraulik, elproduktion och styr/reglersystem av olika slag.

Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar och goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och hos oss kommer du ha möjlighet att förena det professionella och det privata.

Marinstaben, Driftstyrningskontoret

Driftsstyrningskontoret utformar och upphandlar tekniskt underhåll, både förebyggande (service) och avhjälpande (reparationer), för marinens fartyg och båtar samt övrig marin utrustning. Med professionella medarbetare genomför och utvecklar vi verksamheten tillsammans med övriga Försvarsmakten samt i nära samarbete med Försvarets materielverk och industrin.

Avdelningen består av ca 80 medarbetare fördelade på fyra sektioner med verksamhet i Nynäshamn/Muskö, Haninge/Berga, Göteborg/Käringberget och Karlskrona.

Denna tjänst är placerad på Muskö.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Bereda förebyggande och avhjälpande underhållsbehov, i dialog med nyttjare på
  fartyg och förband och omvandla dessa till beställningar mot leverantörer 
 • Kontrollerar och kvalitetssäkrar (genom ex. dokumentationsgranskning, inspektioner
  etc.) utfört underhåll efter genomfört arbete hos leverantör 
 • Lämna underlag för underhållsbudget samt genomföra ekonomisk uppföljning av
  lagda beställningar 
 • Följa upp status avseende materiel (omfattar bl.a. reservdelar, dokumentation,
  underhållsskulder, materielkontroller och prestandaverifiering) och föreslå åtgärder 
 • Deltaga i och lämna tekniskt systemstöd vid analysarbete, studier, utveckling och
  anskaffning av nya och modifierade materielsystem med ingående delsystem samt
  dokumentation 
 • Föra dialog angående beställningar/översyner med leverantörer och nyttjare 
 • Kundföreträda inom eget teknikområde mot andra tekniska parter inom
  Försvarsmakten, Försvarets materielverk och industrin 

KRAV, kvalifikationer

 • Ingenjör eller har teknisk utbildning på minst gymnasial nivå, eller annan för området relevant utbildning 
 • Erfarenhet av maskinsystemsystem (t.ex. framdrivning, elproduktion och styrning av dessa) samt drift och underhåll av de samma.
 • Kommunicerar obehindrat på svenska och engelska, i tal såväl som i skrift
 • Svensk medborgare 
 • Acceptans att delta i internationell tjänstgöring
 • Körkort B 

Personliga egenskaper

Då rollen innebär många kontaktytor har du en god samarbetsförmåga och du lyssnar till
andra och relaterar till dem på ett lyhört och smidigt sätt. Du tar initiativ, sätter igång aktiviteter och uppnår resultat. Att väga samman komplex information och visa omdöme vid uttalanden, ageranden och beslut är något som faller sig naturligt för dig. Vidare är du
strukturerad på så sätt att du planerar och organiserar ditt arbete på ett effektivt sätt samt håller tidsramar. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

MERITERANDE

 • Kunskap om skeppstekniska system framförallt maskinsystem och
  framdrivningssystem
 • Du har erfarenhet av tekniskt systemarbete samt underhållsarbete inom maskin och
  framdrivningsområdet, gärna från Marinens fartygssystem
 • Erfarenhet av hantering av teknisk information i såväl pappers- som digitalt format
  samt erfarenhet av användning av driftuppföljningssystem
 • Erfarenhet från Försvarsmakten och kunskap om teknisk tjänst i Marinen är
  meriterande
 • Erfarenhet av arbete i Försvarsmaktens stödsystem (PRIO)

Övrigt
Anställningsform: Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders
provanställning om du inte redan är anställd i Försvarsmakten. I tjänsten ingår tjänsteresor, främst inom Sverige.

Arbetsort: Muskö
Tillträde efter överenskommelse.
Upplysningar om befattningen: 
Rekryterande chef: Per Bergh, 08-788 75 00
Upplysningar om rekryteringsprocessen:
HR-generalist: Magnus Olsson, 0455-85071

Fackliga företrädare:
OFR/O Erik Tollin

OFR/S Björn Engren

Saco-S Maria Blasek

Seko Lenny Johansson

Välkommen med din ansökan senast 2024-08-19. 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Försvarsmakten är inne i ett omfattande utvecklingsarbete för att bygga ett starkare försvar mot bakgrund av ett försämrat omvärldsläge och ny försvarspolitisk inriktning med fokus på det nationella försvaret. Ledning för ett starkare försvar syftar till att öka robustheten, förenkla lednings- och lydnadsförhållanden samt genom decentralisering av mandat och ansvar öka förutsättningarna för uppdragstaktik.
Inom ramen för detta arbete har Försvarsmakten organiserat en Marinstab för ledning av de Marina förbanden. Marinstaben är etablerad på Muskö i Haninge kommun.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 17 juni 2024
 • Plats: Haninge, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Marinstaben
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-08-18

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan