Military Logistics Officer (Engineer) - OF3

Om tjänsten


Befattningen erbjuder
Kontraktsanställning vid FN:s Högkvarter i New York inom Department of Peaceoperations (DPO) och Office of Military Affairs (OMA). Vid en eventuell uttagning anställs arbetstagaren direkt av FN och är tjänstledig från Försvarsmakten under perioden för uppdraget. En anställningsperiod sträcker sig över två år men vanligt är att man efter genomförd tjänstgöring erbjuds ett tredje år. Som längst kan en anställning vara i fyra år. Befattningen är baserad i New York men alla militära befattningar inom FN har en skyldighet att kunna tjänstgöra i någon av FN:s insatser upp till 90 dagar.  

Om enheten
Department of operational support - DOS
Department of Operational Support stödjer hela FN-sekretariatet och tillhandahåller operativt logistikstöd till FN-insatser runt om i världen. Ur militär synpunkt utgörs de huvudsakliga områdena av; fortifikation- transport- kommunikationstjänst samt försörjning och försvarsmedicin.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Stabsofficer med inriktning fortifikation/fältarbeten, stödjer FN-insatserna och utgör FN-sekretariatets sakkunnige i kontakten med truppbidragande länder. Stödjer vid styrkegenerering och uppgiftställning till ingenjörsförbund vid insatserna.

KRAV
Kvalifikationer

 • Nivå: OF3
 • Utbildning: Examen (magister) från högre officersprogram
 • Arbetslivserfarenhet: 5 års erfarenhet
 • Internationell tjänst: Internationell tjänst är ett krav, företrädesvis FN-insats
 • Språk: Engelska (flytande) är ett krav

Personliga egenskaper
Endast sökande med rätt grad kan komma ifråga för nominering. Efter en eventuell nominering sker uttagningen i FN:s regi. Med anledning av det stora antalet sökande kommer stor vikt läggas på CV, dokumenterade erfarenheter och kompetenser. Av samma anledning bör sökande också vara beredda på att FN:s rekryteringsprocesser kan bli långa. Militärrådgivarna vid Svenska FN-representationen är sammanhållande för svenska nomineringar och kommer vid behov stödja svenska kandidater i rekryteringsprocessen. 

MERITERANDE
Språk: Franska (goda kunskaper) är önskvärt. FN officiella språk (goda kunskaper) är en fördel.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: Kontraktsanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: New York.
Tillträdesdatum: Efter överenskommelse.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Major Alexander Belin, biträdande militärrådgivare vid Svenska FN-representationen, e-mail:
alexander.belin@gov.se

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Major Alexander Belin, biträdande militärrådgivare vid Svenska FN-representationen, e-mail:
alexander.belin@gov.se

Fackliga företrädare
NIL

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2024-07-15. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 14 juni 2024
 • Plats: New York, USA
 • Förband: Försvarsmakten
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-07-15

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan