Military Training Officer OF4

Om tjänsten


Befattningen erbjuder
Kontraktsanställning vid FN:s Högkvarter i New York inom Department of Peaceoperations (DPO) och Office of Military Affairs (OMA). Vid en eventuell uttagning anställs arbetstagaren direkt av FN och är tjänstledig från Försvarsmakten under perioden för uppdraget. En anställningsperiod sträcker sig över två år men vanligt är att man efter genomförd tjänstgöring erbjuds ett tredje år. Som längst kan en anställning vara i fyra år. Befattningen är baserad i New York men alla militära befattningar inom FN har en skyldighet att kunna tjänstgöra i någon av FN:s insatser upp till 90 dagar.  

Om enheten
Office of Military Affairs - OMA
OMA tillhandahåller militär expertis till Department of Peace Operations (DPO), Department of Operational Support (DOS) och andra delar av FN-systemet på begäran. OMA stödjer också FN:s medlemsstater samt den militära komponenten i FN:s fredsbevarande insatser. OMA sysselsätter 100 utsända militärer och 27 civilt anställda från över 50 medlemsländer som dagligen arbetar med inriktning, uppföljning och utveckling av FN:s fredsbevarande insatser.

Integrated Training Service - ITS
ITS har ett övergripande ansvar i att utveckla, leverera och utvärdera den fredsbevarande träningen, under hela
insatscykeln. ITS utvecklar utbildningspolicy och utbildningsmaterial och har ett nära samarbete med flertalet medlemsstater och deras tillhörande fredsbevarande utbildningsinstitutioner.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Planering, samordning och genomförande av träning inom ramen för fredsbevarande insatser
 • Projektledare för träningsinsatser/projekt
 • Bidrar med träningsupport till insatser, på plats och distribuerat
 • Utveckling av DPO träningsmanual och publikationer
 • Kontraktstid 2 år med möjlighet till förlängning (max 4 år)
 • Skall vara beredd tjänstgöra i något av FN:s insatsområden upp till 90 dagar

KRAV
Kvalifikationer

 • Nivå: OF4
 • Utbildning: Examen (magister) från högre officersprogram
 • Arbetslivserfarenhet: 7 års erfarenhet, varav minst 2 år i träningsfunktion på nationellt träningscentra
 • Internationell tjänst: Internationell tjänst är ett krav, företrädesvis FN-insats
 • Språk: Engelska (flytande) är ett krav

Personliga egenskaper
Endast sökande med rätt grad kan komma ifråga för nominering. Efter en eventuell nominering sker uttagningen i FN:s regi. Med anledning av det stora antalet sökande kommer stor vikt läggas på CV, dokumenterade erfarenheter och kompetenser. Av samma anledning bör sökande också vara beredda på att FN:s rekryteringsprocesser kan bli långa. Militärrådgivarna vid Svenska FN-representationen   är sammanhållande för svenska nomineringar och kommer vid behov stödja svenska kandidater i rekryteringsprocessen. 

MERITERANDE 
Språk: Franska (goda kunskaper) är önskvärt. FN officiella språk (goda kunskaper) är en fördel.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningsform: Kontraktsanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: New York.
Tillträdesdatum: Efter överenskommelse.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Major Alexander Belin, biträdande militärrådgivare vid Svenska FN-representationen, e-mail:
alexander.belin@gov.se

För information om rekryteringsprocessen kontakta:
Major Alexander Belin, biträdande militärrådgivare vid Svenska FN-representationen, e-mail: alexander.belin@gov.se

Fackliga företrädare
NIL

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2024-07-15. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du
motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 14 juni 2024
 • Plats: New York, USA
 • Förband: Försvarsmakten
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-07-15

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan