Medical Director till Regementsstabens avdelning Joint Medical

Om tjänsten

OM TJÄNSTEN
Försvarsmakten har beslutat att inrätta avdelningen Joint Medical (JMED), en funktion inom försvarsgrenarna och stridskrafterna för att möjliggöra effektiv ledning och styrning av svensk försvarsmedicin. LedR tillhör stridskraften Ledning och underrättelse (FST CIO LEDUND). JMED-funktionen inom stridskraften LEDUND utövas vid LedR. LedR söker därför en Medical Director (MEDDIR) för att stödja och utveckla försvarsmedicin inom stridskraften.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Huvuduppgiften för MEDDIR är att företräda stridskraften i försvarsmedicinska- och sjukvårdsfrågor vilket även omfattar utveckling av funktionen inom stridskraften vad avser typförbandsutveckling, utbildning och övningar.

MEDDIR ger stöd till stridskraften och chefen LedR i försvars- och arbetsmedicinska frågor.
MEDDIR är avdelningschef för regementsstabens JMED-avdelning och funktionsleder regementets försvarsmedicin och sjukvård.
MEDDIR är tillika medicinsk verksamhetschef vid LedR.

Befattningen innebär kontaktytor såväl inom som utanför egen organisation som till exempel enheter och avdelningar inom Högkvarteret och Försvarsstaben samt andra förband och myndigheter, regioner samt civila aktörer. Inom egen organisation sker kontakter med regementsledning, avdelningar inom regementsstaben och ledningarna för regementets olika enheter. Även samverkan ur ett totalförsvarsperspektiv är en del i arbetet med kontaktytor såsom andra totalförsvarsmyndigheter, försvarsgrensstaber, militärregionstaber, regioner och kommunala verksamheter.

KRAV
Kvalifikationer:

 • Medicinsk kompetens motsvarande specialistsjuksköterska alternativt specialistläkare inom relevant specialitet som motsvarar sjukvårdsfunktionerna inom Försvarsmakten såsom akutsjukvård, allmänmedicin och arbetsmedicin.
 • Dokumenterad erfarenhet i att leda medicinsk verksamhet inom myndighet och/eller regional regi.
 • Dokumenterad ledarskapsutbildning.
 • Dokumenterad erfarenhet av förändringsledning.
 • Erfarenhet från arbete i Försvarsmakten.
 • Erfarenhet av indirekt ledning.
 • Behärska engelska språket motsvarande STANAG 6001, Level 3.
 • Körkort B

Personliga egenskaper:
Vi söker en person som utifrån uppdraget leder, till stor del genom andra chefer, och driver arbetet med JMED-funktionen inom ramen för Regementsstabens funktionsledning. För att lyckas i uppdraget ser vi att du behöver ha en hög integritet samt en förmåga att skapa en god ordning och struktur. Du bör ha erfarenhet av arbete på liknande nivå och därigenom ha en förståelse för det systemteoretiska perspektivet.

Då arbetet bedrivs på flera organisatoriska nivåer med många intressenter involverade, samt stundtals under tidspress, behöver du besitta en förmåga att kunna prioritera, delegera och hantera stressade situationer. Du bör även självständigt kunna leda och driva processer genom ett indirekt ledarskap.

Då arbetet i hög grad är kopplat till Sveriges allians med Nato behöver du kunna framföra budskap på, framförallt engelska, både muntligt och skriftligt.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning, för dig som inte redan är anställd i Försvarsmakten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Enköping
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.

För upplysningar om befattningen kontakta:
Ställföreträdande stabschef överstelöjtnant Stefan Evander.

Fackliga företrädare Enköping
SACO – Carl Johan Pettersson.
SEKO – Benny Augustsson.
OFR/S – Clarence Arnstedt.
OFR/O – Mikael Eriksson

Samtliga nås via växeln 0171-157000.

Välkommen med din ansökan senast 2024-07-15. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Intervjuer kommer att genomföras med start tidigast 2024-08-05.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 14 juni 2024
 • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Ledningsregementet – LedR
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-07-15

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan