Handläggare Rättstjänst

Om tjänsten

Handläggare Rättstjänst

Som Handläggare Rättstjänst i Försvarsmakten utgör du en viktig del i ett framgångsrikt team, i en myndighet som är i stark tillväxt. Tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor får du ansvar, utveckling och utmaning. 

Utbildningsenheten/ Värnpliktssektionen

Utbildningsenheten ansvarar för grundutbildning av värnpliktiga vid Ledningsregementet. Enheten består av Enhetsledning, tre kompanier och en utbildningsstödavdelning som utbildar värnpliktiga inom operativt samband, divisionsledning samt telekrig.
Vi söker en medarbetare till vår värnpliktssektion på Enhetsledningen som arbetar med HR för värnpliktiga. Sektionen ger stöd till chefer och befäl vid Ledningsregementet i frågor om totalförsvarsplikt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Den huvudsakliga arbetsuppgiften är att verka som regementets främste företrädare avseende rättstjänst rörande totalförsvarspliktiga. Detta innebär att du ständigt ser över, driver, förbättrar och utvärderar rutiner som rör hanteringen av totalförsvarspliktiga. Du kommer också att driva juridiska utredningar och stödja regementets chefer i hanteringen av disciplin- och ersättningsärenden och du ansvarar för kontinuerlig utbildning av värnpliktiga och befäl inom området rättstjänst. Din roll blir också att vara sammanhållande vid rättsärenden samt att administrera beslut eller rekommendationer av dessa. Du kommer att formulera och sätta upp beslutsförslag avseende disciplinpåföljder, dessa beslut granskas sedan av kvalificerad jurist benämnd Auditör.

Du kommer att samverka med andra myndigheter som Plikt-och prövningsverket och Åklagarmyndigheten. 

För att kunna uppfylla Försvarsmaktens krav på fysisk standrad ingår fysisk träning som en del av dina arbetsuppgifter. Du har tre timmar fysisk träning på arbetstid per vecka och har bla fri tillgång till gym nära arbetsplatsen.

I ditt arbete kommer du bland annat att:
• Vara sakkunnig om Lagen om discipinansvar för totalförssvarspliktiga (LDT), rättstjänst, förvaltningsrättsliga frågor
• Handlägga ärenden inom rättstjänsten
• Driva juridiska utredningar
• Bereda ärenden mot auditör
• Stödja sektionen avseende medinflytande för värnpliktiga.

KRAV

Kvalifikationer
• Eftergymnasial utbildning
• Erfarenhet av myndighetsutövning.
• Grundläggande kunskap om förvaltningsrätt.
• Grundläggande kunskap om straffrätt.

Personliga egenskaper

Du som söker denna roll trivs med att arbeta effektivt i en grupp där samarbete är en viktig komponent och är bra på att skapa användbara nätverk. Du är van att arbeta självständigt, att ta egna initiativ och ansvar för resultatet. Befattningen kräver att du har god samarbetsförmåga, är ansvarstagande och har en hög personlig integritet. Du lägger vikt vid nödvändiga detaljer utan att bortse från helheten i ditt arbete. Tjänsten kräver att du kan lösa uppgifter under tidspress. Du är ödmjuk och lösningsorienterad.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

MERITERANDE

• Kunskap om stödjande system såsom PRIO, Atlas samt Vidar.
• Kunskap om Försvarsmaktens organisation och verksamhet
• Militär erfarenhet.
• Kunskap om lagen om disciplinansvar för totalförsvarspliktiga.
• Juridisk översiktskurs eller annan likvärdig juridisk utbildning.
• Erfarenhet av att tillämpa lagar, föreskrifter och förordningar.
• B-körkort
• Goda kunskaper om totalförsvarsplikten och dess processer
• Akademisk examen

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt

Anställningsform: Tillsvidareanställning (40 tim/v). Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Enköping
Civil befattning
Arbetstid: Främst dagtid, men kvälls- och helgarbete kan förekomma. Resor i tjänsten kan förekomma.
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse.


Upplysningar om befattningen

Lisa Sommer, Tf Chef Värnpliktssektionen, (kommer ej vara tillgänglig v27-30) nås via växeln 0717-157000

Information om rekryteringsprocessen

Anton Myrh, HR-Generalist J1, nås via växeln 0717-157000

Fackliga företrädare
OFR/O- Mikael Eriksson
OFR/S- Clarence Arnstedt
SACO- Carl-Johan Pettersson
SEKO- Benny Augustsson

Samtliga nås via växeln: 0717-157000

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 2024-07-26. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Jobba civilt i Försvarsmakten - Försvarsmakten (forsvarsmakten.se)

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 14 juni 2024
  • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Ledningsregementet – LedR
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2024-07-26

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan