Plutonchef vid specialistofficersutbildningen

Om tjänsten

Om tjänsten:
Du är plutonchef specialistofficersutbildningen vid FMTS och kommer vara chef över en pluton om ca 30 kadetter.

 En viktig del i uppdraget är att du som föregångsperson coachar kadetterna i sin personliga utveckling mot specialistofficersyrket.

Du planerar kadetternas utbildning genom bland annat schemaläggning. Du är med i kadetternas genomförande i syfte att följa upp deras prestationer, såväl i utbildningen som i utförandet. Över tid tillgodoser du att kadetterna ser den ”röda tråden” samt stärker deras förmåga att se helheten relaterat till deras kommande befattningar på sina framtida förband.

Kadetterna representerar i princip Försvarsmaktens alla förband. Det är du som upprätthåller förbandskontakter mot både utbildningen och kadetternas kommande befattningar. Då vi alltid strävar efter att bli bättre, förväntas du på längre sikt bidra till utveckling av utbildningen.

Du planerar mestadels din egen och verksamhetens tid, genom god framförhållning vet du i stora drag hur ditt kommande år ser ut. Genom ditt utvecklande ledarskap är du beredd att lösa de uppgifter som ett nära samarbete med andra människor innebär.

Om arbetsplatsen:

Försvarsmaktens Tekniska Skola, FMTS, ligger i Halmstad och är Försvarsmaktens skola för teknisk utbildning och utveckling. Skolan utbildar gruppbefäl soldater, sjömän, blivande yrkesofficerare, yrkesofficerare och civila för teknisk tjänst i hela Försvarsmakten. Alla försvarsgrenar – armén, marinen och flygvapnet – finns representerade vid skolan.

Utbildningsenheten på FMTS har kursansvar för utbildning samt för internationell kursverksamhet. På Utbildningsenheten arbetar ca 200 personer.

Inriktningarna på specialistofficersutbildningen är Mark mekanik, Mark elektronik, Systemtekniker sjö, vapentekniker sjö samt Flyg- UAV och helikoptertekniker.

Arbetsplatsen kännetecknas av att ha lång framförhållning i planering. Utbildningsenheten strävar efter en god arbetsmiljö som samspelar med arbetstagarens civila förutsättningar.

KRAV

Kvalifikationer:

· Yrkesofficer och utnämnd fanjunkare (SO7) eller översergeant (SO6) med prognos mot fanjunkare.

· B-körkort

Personliga egenskaper:
Du ges stort mandat och kan ta egna initiativ inom ramen för detta. Du är van att driva verksamheten framåt, självständigt som i grupp. Du kan tänka långsiktigt och se vad verksamheten är i behov av. Samverkan med andra aktörer ställer stora krav på en väl utvecklad social kompetens. Du har en hög nivå av engagemang och vilja till att bidra till elevers utveckling. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Du känner ett ansvar gentemot försvarsmakten, att leverera yrkesofficerare med en hög nivå som du varit med att skapa.

Meriterande kvalifikationer:

 • Erfarenhet som kurschef alternativt chef på plutonsnivå
 • Teknisk officer alt. Logistiker
 • Erfarenhet av Försvarsmaktens utbildningssystem
 • Utbildning i militärt ledarskap såsom UGL, LOS samt UL

Upplysningar om tjänsten: (nås via växeln 08-7887500)

Fv Kenneth Hagström, chef SOU-sektionen FMTS.

Fj Christoffer Karlsson, Stf C SOU-sektionen FMTS.

Fackliga kontaktpersoner vid FMTS: (nås via växeln 08-7887500)

Halmstadskolornas officersförening (OFR/O) Anders Norén

Försvarsförbundet (OFR/S) Roland Kramer

SACO Håkan Eliasson

SEKO Jörgen Jansson

Övrigt:

Anställningsform: tillsvidare heltid.

Arbetsort: Halmstad

I tjänsten kommer du att genomföra enstaka resor.

Beräknat startdatum: Snarast eller efter överenskommelse.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbeds.

Sista ansökningsdag:

Välkommen med din ansökan senast 2024-08-31. Din ansökan skall innehålla CV samt ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämplig för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
---------------------------------
Försvarsmaktens tekniska skola, FMTS, med huvudort i Halmstad är ett logistikförband där tekniken står i centrum. Förbandets verksamhet vilar på fyra ben – utveckling, utbildning, verkstads- och krigsförbandsproduktion. För att Försvarsmaktens förband ska kunna verka behöver de fungerande materiel och för det har FMTS en viktig roll.

FMTS har ett funktionsansvar för den tekniska tjänsten inom Försvarsmakten, vilket bland annat innebär att följa teknikutvecklingen för att kunna förutse kommande behov men även föreslå förändringar och förbättringar.

Här finns spännande utvecklingsmöjligheter för den som är tekniskt intresserad, både på grundläggande och mycket avancerad nivå. FMTS utbildar officerare, specialistofficerare, och civilanställda i teknisk tjänst inom samtliga försvarsgrenar. Utöver det så utbildas soldater inom logistik.

FMTS har verksamhet över hela Sverige, från Revingehed i söder till Boden i norr. Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått såväl på hemmaplan som runt om i världen.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och en god balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands men innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 26 juni 2024
 • Plats: Halmstad, Hallands län, Sverige
 • Förband: Försvarsmaktens tekniska skola – FMTS
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-08-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan