Försvarsmakten söker en svensk representant till NATO CCDCOE

Om tjänsten

Försvarsmakten söker en svensk representant till NATO Cyber Defence Centre of Excellence, 
CCDCOE, i Tallinn med start sommaren/hösten 2025. Uppdraget är tidsbegränsad till 2 år, med möjlighet till förlängning med ytterligare 1 år.

CCDCOE bildades 2008 efter att Estland utsatts för cyberattacker som påverkade åtkomsten till centrala IT-system. Centrumet är ett av Nato ackrediterat kunskapscentrum och består idag av 39 nationer från Natos medlems- och partnerländer. Det har ca 70 medarbetare. Sverige är medlem sedan 2017 och har en representant på plats sedan 2016.

Centret har följande fokusområden; teknik,operationskonst, juridik och strategi. Centret ligger inte under Nato-kommando och personalen kan därför inte kallas in i händelse av höjd beredskap.

Viktiga delar av verksamheten är; informationsspridning inom området, den årliga övningen ”Locked Shields“ där deltagande lag försvarar ett fiktivt land från cyberangrepp, cyberförsvarskonferensen ”CyCon“ med runt 600 deltagare samt forskning och utbildning. Bland centrets publikationer är ”Tallinnmanualen“ mest känd. Den avser tillämpning av internationell rätt på cyberoperationer och är ett viktigt referensverk på området. Ytterligare information om verksamheten finns på ”ccdcoe.org“.

Till centret söks nu en person för tidsbegränsat uppdrag på heltid under två-tre år med placering i Tallin. Uppdraget arbetsleds av centret och inriktas av Försvarsmakten. I arbetet ingår att genomföra forskningsuppdrag, expertstöd till Nato och centrets medlemsländer, arbete med konferenser, utbildning, övningar samt att underhålla kontaktnät med svenska myndigheter.

Kvalifikationer
* Akademisk examen samt flerårig arbetslivserfarenhet relaterad till något av centrats arbetsområden. 
* Goda kunskaper inom cybersäkerhet. 
* Specialisering inom ett av centrets områden; teknik, operationskonst, juridik, strategi eller 
utbildningsadministration. 
* Goda kunskaper om svenskt myndighetsväsen. 
* Vana vid att skriva rapporter på akademisk nivå på engelska. 
* Vana vid såväl självständigt arbete som i grupp i internationell miljö 
* Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och i skrift. 
* Initiativförmåga, god kommunikatör och bra på att underhålla ett kontaktnät. 
* Vana vid att tala inför större publik och vid att undervisa.
* Svensk medborgare.

Meriterande
* Fullgjord värnplikt alternativt grundläggande militär utbildning. 
* Goda kunskaper om Försvarsmakten. 
* Goda kunskaper om Nato. 
* Kunskaper i estniska och generella kunskaper om Estland.

Övrigt
Urval av CV kommer att stämmas av med CCDCOE för att tillse att de passar in i centrets kompetensbehov. Intervjuer kommer genomföras av Försvarsmakten och därefter för utvald kandidat på plats i Tallinn. Säkerhetsprövning med separat intervju kommer att ske innan 
kontrakt skrivs. Förmåner enligt statligt utrikes tjänsteavtal, sk URA-avtal. I det ingår möjlighet till ersättning för bostad i Tallinn, en fri hemresa per år, möjlighet till veckopendling om familjen är kvar i Sverige alternativt viss ersättning till medföljande och möjlighet till skolgång för barn i internationell skola. Beskattning sker i Sverige och lön betalas i svenska kronor. Upplysningar om befattning lämnas av Christofer Flygare, 072 155 9313.

Fackliga representanter
OFR/S Kjell Tetzlaff, SACO Camilla Robertsson,SEKO Lise-Lotte Larsson
OFR/O Arne Nilsson.Samtliga nås via växel .

Välkommen med din ansökan, CV samt ett personligt brev senast den 2024-08-18 Mejla ansökan till cyberintresse@mil.se, ange referens 736053.

 


Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret (HKV) finns överbefälhavaren (ÖB) och generaldirektören (GD), vilka för närvarande har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs av ledningsstaben, produktionsledningen, insatsledningen och militära underrättelse- och säkerhetstjänsten. I ledningsstaben ingår bland annat ekonomidirektören, personaldirektören, kommunikationsdirektören och chefsjuristen.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 17 juni 2024
  • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
  • Förband: Högkvarteret - HKV
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Ingen militär utbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2024-08-18

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan