Förbandsförvaltare till Skaraborgs flygflottilj, F 7

Om tjänsten

Skaraborgs flygflottilj F 7 söker en Förbandsförvaltare som tillsammans med förbandschefen vill vara med och leda samt utveckla garnisonen för framtiden. Du kommer utgöra en viktig del, tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor, där du får ansvar, utveckling och utmaning som en del i din vardag.

F 7 är en mångsidig och unik flygflottilj med stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurser av transport- och specialflyg. Befattningen är placerad vid flottiljstaben och ingår i F 7 flottiljledning. Förbandsförvaltaren är direkt underställd förbandschef.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer vara att stödja förbandschefen i dennes utövande av ledarskap så att ordning, rutiner och normativa regler följs. Du kommer särskilt att arbeta med att ytterligare tydliggöra specialistofficersrollen vid förbandet/flottiljen och vidareutveckla våra interna och externa samarbeten och relationer.

Som främste företrädare för våra specialistofficerare är det din uppgift att inom ramen för kompetensutveckling av yrkesofficerare arbeta med uppföljning, utveckling och personalförsörjning av specialistofficerare och soldater. Vidare är F 7 förbandsförvaltare den som;

Företräder flottiljen i samtliga specialistofficersfrågor, såväl internt som externt
Stödjer med uppföljning och utveckling av studerande vid GU, SOU, HSOU
Sammanhåller befordran och validering av specialistofficerare och soldater
Stödjer förbandet med värdegrundsarbete tillika den militära professionen
Ansvara för all ceremoniell verksamhet och bevarande av flottiljens traditioner
Ingår i flottiljens utvecklingsgrupper samt personalförsörjnings- och nomineringsnämnder
Ingår i Flygvapenförvaltarens råd

 

KRAV

Kvalifikationer

Fast anställd, kontinuerligt tjänstgörande yrkesofficer i FM, lägst SO 8
En längre, väl vitsordad, tjänstgöringstid som yrkesofficeri FM (ca 25 år i tjänst)
Godkänt resultat på de tester som genomförs som en del i antagningsprocessen mot SO 9
Godkända FM baskrav FySS
Godkänd hälsoundersökning enligt FM krav
Har god kunskap om Försvarsmaktens processer och personalförsörjningssystem
Har god kunskap om FM utbildnings- och rekryteringssystem
God förmåga att uttrycka sig i såväl tal som skrift i både svenska och engelska
Svenskt medborgarskap 

 

Personliga egenskaper  

Som förbandsförvaltare krävs att du är en god representant och förebild för Försvarsmakten med stort förtroende inom organisationen. Arbetet kräver att du ska kunna leda och självständigt utföra kvalificerat stabsarbete vilket kräver en vilja och förmåga att utveckla verksamheten utifrån dina ansvarsområden. Du har en god förmåga att överbrygga såväl militära som civila kategorier. Du är en problemlösare och anpassar dig snabbt efter förändringar i verksamheten och du bygger ditt ledarskap på Försvarsmaktens värdegrund.

 

Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet!

 

Meriterande

God erfarenhet av och kännedom om Skaraborgflygflottiljs verksamhet
Tidigare erfarenhet av befattning i ledningstriad på lägst enhets-/skvadronsnivå
Erfarenhet av tjänstgöring på central nivå (HKV, FS, skolor och centra) samt erfarenhet av internationella insatser

 

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning, utnämns flottiljförvaltare (SO 9) vid tillsättning
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Såtenäs
Tillträdesdatum: 2025-01-01 

Tjänsten innebär krav på fysisk förmåga, genomförande av tjänsteresor, deltagande i utbildning och övning i krigsorganisationen.

Urvalsprocessen innefattar olika tester.

Kontaktpersoner
Vill du veta mer om befattningen är du välkommen att kontakta Stf C F 7 Mattias Ottis eller Personalchef Anna Mobacktfn 0505-45 10 00 (växel).


Fackliga företrädare

Officersförbundet OFR/O, Jan Möller
Försvarsförbundet OFR/S, Per Gunnarsson
SACO, Ulf Svensson
SEKO, Erling Svensson

Samtliga söks via växeln tfn 0505-45 10 00.


Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-08-05. Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där vi vill att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Skaraborgs flygflottilj är en mångsidig och unik flygflottilj. Här finns stridsflyg samt Försvarsmaktens samlade resurs av transport- och specialflyg. Vi genomför grund- och befattningsutbildning av pliktinkallade rekryter samt utbildar alla svenska och utländska Gripenpiloter. Förbandet deltar också i många insatser. I Sverige finns verksamheten på Såtenäs, Malmen, Arlanda och Karlsborg. Utomlands ansvarar vi för Gripensupporten i Thailand samt för den svenska personalen vid det internationella transportflygsamarbetet Heavy Airlift Wing i Ungern.
Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/f7

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 18 juni 2024
  • Plats: Såtenäs, Västra Götalands län, Sverige
  • Förband: Skaraborgs flygflottilj – F 7
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2024-08-05

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan