Sektionschef OF3 för utbildningssektionen vid Dalregementsgruppen

Försvarsmakten är en av Sveriges största myndigheter med mer än 50000 medarbetare och frivilliga. Försvarsmakten är ständigt beredd att hävda Sveriges territorium, genomföra internationella insatser, samt att stödja samhället vid större kriser. Försvarsmaktens unika förmåga är den väpnade striden och med den Sveriges yttersta säkerhetspolitiska instrument. Ytterst är Försvarsmaktens uppgift att värna demokrati och mänskliga rättigheter. Hos oss kan du göra skillnad.

Av dessa 50000 medarbetare och frivilliga anställda av Försvarsmakten tillhör 22000 Hemvärnet. Hos oss behövs du och kan göra skillnad. Hemvärnet är ständigt beredd att stödja hävdandet av Sveriges territorium, samt att stödja samhället vid större kriser.

Om tjänsten

Är du den som blir nästa viktiga kugge för att utbilda och vidmakthålla Dalabataljonen?

 

Om enheten

Dalregementsgruppen tillhör Mellersta militärregionen och är belägen i Falun. Dalregementsgruppen utbildar och vidmakthåller 17:e hemvärnsbataljonen ”Dalabataljonen” och utövar stöd till länets frivilliga försvarsorganisationer. Utbildningssektionen består av en sektionschef och sju utbildningsofficerare/-befäl med olika specialkompetenser. Sektionen ansvarar för planering och genomförande av hemvärnsbataljonens utbildning och övningar samt för att stödja och kvalitetssäkra verksamhet som genomförs i de frivilliga försvarsorganisationernas regi.

 

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 

Arbetsleder egen sektion enligt VO och FM-bestämmelser. Ansvarar för uppföljning av budget på egen sektion. Leder utvärdering på kort, medel och lång sikt. Utvecklar bataljonens befäl (kompaniledning – bataljonsledning). Leder eller ingår i projektgrupp. Ansvarar för utvecklings- samt vidmakthållande arbete inom egen militärfackkunskap. Deltar i övning som övningsledare/förbandsinstruktör. Planerar och genomför utbildningar samt större övningar. Vidmakthåller egen och personalens fysiska prestationsförmåga enligt FMFYS.

 

Övriga arbetsuppgifter

Stödjer vid planering av VO. Utvecklar samt vidmakthåller personlig förmåga. Stödja högre chef med tilldelade uppgifter.

 

Kvalifikationer

 

 • Svensk medborgare.
 • Genomförd värnplikt eller Grundläggande Militär Utbildning med godkänt resultat.
 • Genomförd officersutbildning med minst OF3.
 • FUSA.
 • Markstridsofficer.
 • Tjänstgjort i stabsbefattning.

 

Meriterande

 

 • Erfarenhet av arbete som instruktör och övningsledare vid större övningar.
 • Erfarenhet av uppgiftanalys och planering.
 • Kunskap om Hemvärnet och de frivilliga försvarsorganisationernas organisation och verksamhet.

 

Personliga egenskaper

 

Vi söker dig som är en erfaren och engagerad trupputbildare med förmåga att föra dig och tala i varje pedagogisk miljö. Du har lätt för att ta kontakt med människor och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du är en god lagkamrat samtidigt som du alltid tar initiativ och eget ansvar. Du är inte främmande för att arbeta självständigt och är lojal, flexibel, noggrann och ordningsam som person. Vidare så tror vi att du har öga för det komplexa och att du lockas och stimuleras av att arbeta med många järn i elden. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och dina personliga egenskaper.

 

Övrigt

 

Anställningen är en militär tillsvidareanställning i nivå OF3, 100% sysselsättningsgrad. Tillträde mellan hösten 2024 och senast 2025-01-01. Uttagning till tjänsten sker under hösten 2024. Arbetsort är Falun med placering på Dalregementsgruppen vid utbildningssektionen. Individuell lön tillämpas i Försvarsmakten. Flexibel arbetstid inom vissa ramar tillämpas. Helgtjänster och resor i tjänsten förekommer frekvent. Arbete utomhus vid alla årstider är en naturlig del av tjänsten.

 

Upplysningar om tjänsten

Tobias Larsson tobias.m.larsson@mil.se

 

Fackliga företrädare

OFR-O: Per-Erik Pallin, 08-58452423.

 

Ansök senast

Varmt välkommen att skicka in din ansökan tillsammans med CV och personligt brev senast 31 augusti 2024.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Mellersta Militärregionen (MR M) är ett krigsförband och en Organisationsenhet där Chef och Stab är lokaliserad till Kungsängen. Organisationen består av Chef med stab, sex utbildningsgrupper för utbildning och stöd av hemvärn samt ca 7000 hemvärnssoldater organiserade i elva bataljoner och ett antal fristående enheter.

Chefen för Mellersta Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen. Regionen fungerar också som en länk mellan Försvarsmakten och civilsamhället, har ett aktivt samarbete med länsstyrelse och region. Vid behov leder även MR M insatser, exempelvis vid nationella krissituationer och stöd till samhället. Militärregionen löser uppgifter i fred, kris och krig.

Mellersta Militärregionens organisation och verksamhetsområde omfattar de geografiska länen Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas och Gävleborgs län. Utbildningsgrupp och hemvärn finns i varje län.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.

Försvarsmakten tillvaratar de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför verksamheten. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrund och erfarenheter i våra rekryteringar.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands.
Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 28 juni 2024
 • Plats: Falun, Dalarnas län, Sverige
 • Förband: Mellersta Militärregionen - MR M
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-08-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan