132.Telekrigkompaniet söker telekrigsoldater

Om tjänsten

Om tjänsten

13.Telekrigbataljon är ett krigsförband som verkar på det elektroniska slagfältet både nationellt och internationellt. Genom tekniska sensorsystem bedrivs inhämtning av information om tekniska system, aktörer och motståndaren. Bataljonens uppgift är även att störa kommunikationen för motståndaren i syfte att försvåra ledningen av motståndarens förband. Genom bearbetning av informationen omvandlas informationen till underrättelser som stöd för högre chefers beslutsfattning.

132.Telekrigkompaniets huvudsakliga uppgift är inhämtning av information från kommunikationssystem syftande till att identifiera och lokalisera motståndaren och därmed bidra till högre chefs lägesbild. Kompaniet genomför nationella och internationella operationer på uppdrag av Försvarsmaktens operationsledning. Operationerna syftar till att identifiera säkerhetshotande verksamhet mot svenska skyddsvärden med möjlighet att påverka motståndaren genom telestörning. Kompaniet benämns ibland det ”lätta” telekrigkompaniet eftersom att förbandet kan organisera sig för att lösa uppgifter till fots eller uppsuttet.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Som telekrigsoldat ingår du som soldat i en telekriggrupp. Alla soldater på gruppen utbildas och betjänar gruppens tekniska inhämtningssystem. Utöver det kommer du att utbildas mot en eller flera tilläggsbefattningar som till exempel fordonsförare, stridssjukvårdare, understödsskytt eller systemtekniker.

Huvudtjänsten löses under skarpa operationer och under övningar i olika fältmiljöer. Gruppen och plutonen skall självständigt kunna uppträda och lösa uppgifter i en skarp miljö med hög hotbild vilket ställer höga krav på din personliga integritet samt ditt psykiska och fysiska stridsvärde.

Utvecklingsmöjligheter

Som soldat vid förbandet har du möjlighet att utveckla dig genom fördjupning inom spaningstjänst, telestörning eller underrättelsetjänst. Vid intresse samt goda vitsord beträder du befattningen som senior spaningsoperatör, störoperatör eller underrättelseassistent.

Efter kompletterande utbildning och erfarenhet kan man vidareutbildas mot gruppbefäl och tjänstgöra som ställföreträdande gruppchef.

Vid eget intresse samt rekommendation från förbandet kan du sedan läsa någon utav officersutbildningarna för förbandets räkning och återkomma som telekrigofficer i specialiserad befattning eller ledande befattning.

Personliga egenskaper

Du som söker tjänsten är en självgående och uthållig person som är intresserad av inhämtning/underrättelsearbete baserat på tekniska system. Du fungerar väl i grupp, inte minst under ansträngande förhållanden i fält. Du är mogen och förstår vad det innebär att uppträda enligt FM värdegrund och värdesätter integritet i dig själv och andra.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Kvalifikationer

Godkänd militär grundutbildning
Godkänd enligt FMFysS

Meriterande kvalifikationer

Körkort B.
Utbildning inom sensor-/nätverks-/transmissionsteknik.
Utbildning inom underrättelsetjänst, säkerhetstjänst och markstrid.
Förarbevis tung personterrängbil.
Utbildning till patrull- eller stridssjukvårdare.
Högre körkortsbehörigheter.
Väl vitsordad internationell tjänst i aktuell eller liknande befattning.

Erfarenhet från nationella underrättelse-/säkerhetsoperationer

Övrigt

Befattningsnivå OR 1-3
Anställning som GSS K sker med stöd av lag (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar. Provanställning tillämpas vid nyanställning i försvarsmakten. 
Arbetsort Enköping
Tillträde oktober 2024 till mars 2025

Försvarsmakten tillämpar individuell lönesättning.
Sökande som bedöms lämpliga för tjänsten kommer att kallas till uttagningstester samt intervjuer under 1-2 dagar vid Ledningsregementet.

Upplysningar om tjänsten

Maila dina frågor till förbandet på e-postadress: ledr-tkbat-132tkkomp@mil.se

Upplysningar om rekryteringsprocessen

ledr-ope-s1@mil.se

Fackliga representanter

OFR/O      Mikael Eriksson  
SACO-F    Ann-Marie Löfwenberg            
SEKO-F    Benny Augustsson                
OFR/S      Clarence Arnstedt

Samtliga nås via växeln: 0171-157000

För att din ansökan skall behandlas skall följande underlag bifogas:

CV
Personligt brev
Välliknande foto
Referenser (minst 2)
Gymnasiebetyg
Betyg/intyg från militära utbildningar och insatser
Ev. kopia av körkort (fram- och baksida) 
 

Välkommen med din ansökan senast 2024-08-11.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 25 juni 2024
  • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
  • Förband: Ledningsregementet – LedR
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2024-08-11

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan