Vikariat Administratör till Övnings- och skjutfältsavdelningen

Om tjänsten

Om befattningen
Vår nuvarande administratör kommer, med start i oktober 2024, vara föräldraledig och vi söker därför efter en ersättare för föräldravikariat.

Som administratör på övnings- och skjutfältsavdelningen kommer du bland annat att jobba med administration av ekonomi, personal, materiel och verksamhet, men uppgifter kan tillkomma eller utgå. Du kommer att ingå i övnings- och skjutfältsavdelningens ledningsgrupp, vilken är placerad i Skövde på Skaraborgs Regemente P 4. Avdelningen består av sex stycken övnings- och skjutfältsdetaljer som verkar på åtta orter. Avdelningen stödjer Försvarsmaktens förband med bland annat övningsfält, skjutfält, skjutbanor och övriga anordningar för att utveckla krigsförbanden.

Om enheten
Skövde garnison är en av Sveriges största militära garnisoner. Garnisonen består av ett flertal förband ur Försvarsmakten, alla med den huvudsakliga uppgiften att utbilda och utveckla krigsförband. Bredden av utbildningsverksamheten omfattar anfallsförband med stridsvagnar och stridsfordon, via understödjande förband som exempelvis artilleri-, lednings-, sjukvårds- och övriga logistikförband, till militära skolor med yrkesofficersutbildningar på olika nivåer samt staber för flera ledningsnivåer inom främst armén.

Inom Skövde garnison verkar garnisonsenheten. Enheten ansvarar för att stödja med kompetenser och tjänster inom flera verksamhetsområden. De mer omfattande områdena består av driftsättning av övnings- och skjutfält från Herrljunga i söder till Älvdalen i norr, sjukvård inom ramen för företagshälsovård för anställd personal och daglig sjukvård för värnpliktiga samt bevakningstjänst och säkerhetsskyddade transporter. Enheten lämnar även stöd inom Idrott och friskvård där bl.a. ansvaret för fasta träningsanläggningar finns, olika arbetsmiljöfunktioner som miljö, brandskydd och elsäkerhet samt stöd till värnpliktiga genom värnpliktskonsulenter.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna innebär att lösa tilldelade uppgifter inom, i första hand, avdelningsledningen men även att vara sammanhållande och ett stöd för våra medarbetare på de olika övnings- och skjutfältsdetaljerna i såväl planerade som uppkomna ärenden. Som administratör sköter du olika typer av administrativa och ibland praktiska arbetsuppgifter som förekommer på avdelningen. Därtill kommer du att inom vissa områden stödja andra befattningshavare inom enheten, t.ex. enhetens administratör.

Exempel på arbetsuppgifter som nuvarande administratör sköter, som du planeras att sköta:
• Ekonomisk planering, budgetering samt analys och uppföljning
• Materieladministration
• Säkerhetsadministration
• Kommendantur (logistikansvarig vid resor, sammankomster etc.)
• Expeditionstjänst med förekommande datorstödsystem

Kvalifikationer
• Körkort klass B
• Lägst gymnasial utbildning
• God fysisk hälsa – arbetsplatsen tränar enligt FMFysS och har fastställda fyskrav
• Godkänd värnplikt alt. grundläggande militär utbildning

Meriterande
• God administrativ förmåga inklusive hantering av vanligt förekommande datorstöd
• Säkerhetsskyddsutbildning
• IT-säkerhetsskyddsutbildning
• Erfarenhet av ekonomiadministration
• Erfarenhet av FM materiel administration och stödsystem såsom PRIO och LIFT.

Personliga egenskaper
Vi ser framför oss att Du är social och har lätt för att samarbeta internt och externt. Du ska också vara strukturerad med god förmåga att se ett helhetsperspektiv och serviceinriktad med god förmåga att vilja och leverera stöd.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt
Anställningen är ett vikariat på ca 12 månader.
Tjänsteresor, såväl med som utan övernattning förekommer när behov finns och då i första hand till de orter där avdelningen har personal stationerad.
Fysisk träning genomförs under arbetstid mot utsatta mål och krav.
Placering i Skövde
Tillträde 2024-10-01 eller enligt överenskommelse.

Upplysningar om befattningen
Fv Thomas Johansson, Avdelningschef 0500-46 50 00, begär koppling till mobiltelefon.
Frida Arvidsson, nuvarande innehavare av befattningen 0500-46 50 00, begär koppling till mobiltelefon.

Information om rekryteringsprocessen
HR-generalist Eva Emanuelsson 0500-46 50 00

Fackliga företrädare
Crister Florin SEKO, Britt Dahlman Försvarsförbundet samt Niclas Schöld OF Skaraborgarna nås via växeln på 0500-46 50 00.

Sista ansökningsdag
Välkommen med din ansökan senast 2024-08-11.
Din ansökan ska innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Skaraborgs regemente, P 4 har verksamhet från Älvdalen i norr till Remmene i söder. Ledningen sitter i Skövde där huvuddelen av värnpliktsutbildningen sker. Regementets uppgift är att rekrytera och utbilda värnpliktiga och personal till två pansarbataljoner, ett tungtransportkompani och ett brigadspaningskompani. P 4 ansvarar också för en brigadstab som vid kris och krig ska leda stora delar av arméns förband.

Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/p4

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 26 juni 2024
  • Plats: Skövde, Västra Götalands län, Sverige
  • Förband: Skaraborgs regemente – P 4
  • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Militär grundutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2024-08-11

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan