Marksäkerhetsofficer 3.sjöstridsflottiljen

Om tjänsten

Marksäkerhetsofficer med tillikauppgift som Infrahandläggare vid 3.sjöstridsflottiljen!

Tredje sjöstridsflottiljen (3.sjöstridsflj) utbildar fartygsbesättningar, upprätthåller beredskap samt genomför insatser för att försvara Sverige och landets intressen.
Här kan du läsa mer om oss Tredje Sjöstridsflottiljen

Arbetet vid Tredje Sjöstridsflottiljen ställer höga krav på individerna. Samarbetsförmåga, motivation, drivkraft och social kompetens är viktiga egenskaper för att kunna ingå i en besättning till sjöss eller tjänst i land. Vid insatser och övningar kan fartygen vara till sjöss i flera veckor. Personalen måste kunna förlita sig på att alla är väl förtrogna med sina uppgifter vid en skarp situation.

Om tjänsten
Vi söker en Marksäkerhetsofficer vid 3.sjöstridsflottilj med placering på Flottiljstaben. Staben stödjer och skapar förutsättningar för chefen 3.sjöstridsflottiljen och förbandet i övrigt att planera, genomföra och följa upp verksamheten. Befattningen ingår i stödavdelningen som består av cirka tio medarbetare.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Genom planering, utbildning och koordinering aktivt verka för att flottiljens verksamhet inom marksäkerhet planläggs, genomförs och följs upp i enlighet med fastställda styrningar.
• Handläggare marksäkerhetsfrågor.
• Bistå chefen 3.sjöstidsflottiljen med att planlägga och genomföra tillsyn och revisioner samt ansvara för internrevisioner och följa upp dessa inom eget ansvarsområde.
• Ansvara för att marksäkerhetsrelaterade avvikelser rapporteras, undersöks, analyseras och införs i systemet för avvikelser.
• Sammanhållande för trafiksäkerhetsfrågor/trafiksäkerhetschef.
• Ha som tillikauppgift att representera 3.sjöstridsflottiljen inom området marin infrastruktur och driva frågor gällande vidmakthållande, anskaffning och utveckling från förbandets perspektiv.

Kvalifikationer
• Erfarenhet av markbunden verksamhet, tex markstrid och logistik.
• Utbildning i arbetsmiljö, regler och ansvar.
• Godkänd officersutbildning.
• God kännedom om avvikelserapporteringssystem (PRIO).
• Körkort B/militärt förarbevis.

Vissa av utbildningarna kan beroende av övriga kvalifikationer erhållas genom förbandets försorg efter tillträde i befattningen.

Meriterande
• Erfarenhet från motsvarande befattning.
• Grundläggande kunskap i regelverk rörande arbetstid och verksamhetssäkerhet.
• Kunskap och kännedom i försvarsmaktens infrastrukturprocesser.
• Revisionsledarutbildning.
• Utbildad fordonsinstruktör.
• Utbildad trafiksäkerhetschef.

Personliga egenskaper
Du bör vara en person som stimuleras av utmaningar och har en hög arbetskapacitet, förmåga att arbeta både självständigt och i grupp samt förmåga att ta egna initiativ. Du är positiv, lösningsfokuserad och ansvarstagande. Du kan snabbt sätta dig in i nya förutsättningar för att lösa arbetsuppgifter, ibland med begränsade ingångsvärden. Vidare ska du vara kommunikativ och lyhörd samt ha lätt för att bygga förtroendefulla relationer.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Dokument att bifoga ansökan
• CV med referenser
• Personligt brev
• Kopior av följande:
Intyg/betyg på militärtjänstgöring/officersutbildning
Ev. annan meriterande utbildning/kompetens

OBS: Ofullständiga ansökningar kommer ej att behandlas. 

Övrigt
Befattningen är militär (SO7).
Resor i tjänsten förekommer.

Löner och förmåner regleras enligt gällande avtal, individuell lönesättning tillämpas.
Tillträde efter överenskommelse.

Anställningsform
Tillsvidareanställning på en militär befattning. Tillsvidareanställning som vid nyanställning inleds med 6 månaders provanställning. Med anställning följer skyldighet att delta i utbildning, övningar och insatser. 

Sysselsättningsgrad
Heltid 40 timmar/vecka

Arbetsort
Karlskrona

Tillträdesdatum
Snarast enligt överenskommelse.

Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta
Chef Stödavdelning Johan Enarsson, 072-1861539
HR Chef Wilhelm Tornerhjelm, wilhelm.tornerhjelm@mil.se
Personalchef Nina Simon, 072-395 37 95

Fackliga representanter
Officersförbundet (OFR/O) Jonas Rydmarker, jonas.rydmarker@mil.se , 070-964 94 07

Välkommen med din ansökan senast 2024-08-30

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Tredje sjöstridsflottiljen är ett insatsförband i den svenska marinen. Flottiljen har förmåga att kontrollera havsområden, sjövägar och sjöfart, genomföra insatser på och under ytan samt röja minor i hamnområden, kustnära farvatten och på öppet hav. Förbandet verkar såväl nationellt som internationellt. Fartyg och stab utbildar och tränar såväl sjömän som officerare till omedelbart insatsberedda förband. Flottiljen bidrar också löpande med personal till olika internationella insatser.

Året om och dygnet runt bidrar flottiljen till säkerhet genom att patrullera och övervaka det svenska sjöterritoriet.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
  • Publicerad: 27 juni 2024
  • Plats: Karlskrona, Blekinge län, Sverige
  • Förband: Tredje sjöstridsflottiljen – 3.sjöstridsflj
  • Anställningsform: Tillsvidareanställning
  • Omfattning: Heltid
  • * Officersutbildning krävs
  • Sista ansökningsdag:2024-08-30

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan