Mediasoldat Operativa kommunikationsförbandet

Om tjänsten

Om förbandet

Operativa kommunikationsförbandet är ett operativt/militärstrategiskt förband som genom kommunikationstjänst och psykologiska operationer analyserar samt påverkar beteenden och attityder hos olika målgrupper. Som en resurs för totalförsvaret ska förbandet också kunna stödja andra myndigheter. Förbandet bidrar till högre chefs operativa- och strategiska lägesbild samt analys av informationsmiljön. Grundat på lägesbilden ska förbandet ta fram beslutsunderlag och motåtgärder mot andra aktörers påverkansoperationer och informationsaktiviteter. 

Mediaavdelningen

Utvecklar och producerar produkter till stöd för Försvarsmaktens kommunikationstjänst. Detta görs i huvudsak genom enskilda uppdrag rörande exempelvis grafisk formgivning, copy, filmredigering, fotodokumentation, grafik, illustration eller audiovisuell produktion inom myndigheten. Uppdragen kan också omfatta hela processen från framtagande av koncept för kommunikationskampanjer till produktutveckling. Målsättningen är att genom olika budskap och kanaler påverka målgruppers känslor, attityder och beteenden och processen är baserad på inhämtad information och analyser. Avdelningen är ett kreativt team bestående av civila specialister, reservofficerare, mediesoldater och stridsfotografer med varierande bakgrund inom journalistik, foto/video, grafisk design, radioproduktion, copy och illustration. Avdelningen har även kompetens och förmåga till forensisk bilddokumentation.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

Mediasoldaten genomför produktion av informationsprodukter för olika kommunikationskanaler och sköter den dagliga driften av förbandet. Du bör ha intresse inom några av disciplinerna grafisk formgivning, illustration, trycksaksproduktion, bildbehandling, samt ljud- och videoredigering. Vi arbetar mycket med intern kompetensöverspridning, så i rollen ingår att utbilda andra inom ditt specialområde.
I tjänsten ingår även militär verksamhet som exempelvis upprätthållande av personliga soldatfärdigheter, fordons- och övrig materieltjänst.

Du kommer att kompetensutvecklas både avseende soldatfärdigheter och inom medieproduktion. Som mediasoldat placeras du i befattning på mediaavdelningen.

Kvalifikationer

 • Godkänd militär grundutbildning
 • Godkänd medicinsk och fysisk bedömning
 • Goda kunskaper i svenska och engelska
 • B-körkort

Meriterande

 • Utbildning eller erfarenhet inom kommunikation, marknadsföring, medieproduktion, radio, webb eller videoproduktion. Kan vara en pågående utbildning.
 • Militärt förarbevis, personterrängbil eller tung lastbil
 • Gruppbefälsutbildning

Personliga egenskaper

För att trivas är det viktigt att du vill dela din tid mellan de militära och civila uppgifterna. Du ska tycka om att arbeta så väl enskilt som i grupp samt vara prestigelös, ansvarsfull, noggrann och tålmodig. Uppgifterna är väldigt varierade och arbetsförhållandena aldrig perfekta, så du bör vara en person som växer med utmaningar. I en verksamhet som snabbt skiftar mellan lugnt och intensivt bör du ha lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar och direktiv. Arbetet är fysiskt krävande och utförs delvis under primitiva förhållanden i fältmiljö, därför är det viktigt att du är vid god hälsa och i god fysisk form. Du ska vara beredd att delta i förbandets verksamhet under övning och insats, nationellt och internationellt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet samt dina kvalifikationer utöver militär erfarenhet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).


Övrigt

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning enligt lag (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar
Sysselsättningsgrad: Heltid eller tidvis
Befattningsnivå: OR1 och OR4
Arbetsort: Enköping
Tillträdesdatum: Snarast eller enligt överenskommelse

För information om befattningen och rekryteringsprocessen

Kontakta avdelningschef Hampus Hagstedt, nås via växeln: 0171-157000 eller ledr-opkomm-media@mil.se

Fackliga företrädare

OFR/O      Mikael Eriksson  
SACO-F    Ann-Marie Löfwenberg            
SEKO-F    Benny Augustsson                
OFR/S      Clarence Arnstedt

Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-08-11. Bifoga CV med välliknande foto samt personligt brev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning. Om du går vidare i processen kallas du till en första testdag v435 då intervju, hälsokontroll, fysiska tester och arbetsprover genomförs. Därefter kallas några kandidater till en andra testdag för fördjupad intervju samt säkerhetsprövningsintervju.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 28 juni 2024
 • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Ledningsregementet – LedR
 • Anställningsform: Tidsbegränsad anställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Militär grundutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-08-11

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan