13.Säkerhetsbataljon söker officer till KTSU

Om tjänsten

13.Säkerhetsbataljon är ett operativt försvarsmaktsgemensamt krigsförband med hög materiel och personell tillgänglighet som ska kunna verka i hela konfliktskalan. Bataljonens huvuduppgift är att upptäcka, klarlägga och motverka säkerhetshotande verksamhet i form av främmande underrättelseinhämtning, kriminalitet, terrorism, sabotage och subversion som riktas mot Försvarsmaktens prioriterade skyddsvärden.

Bataljonen verkar preventivt genom säkerhetsunderrättelsetjänst och säkerhetsskyddshöjande åtgärder.

Vår vision är att 13.Säkerhetsbataljon bryter motståndarens förnekelsebarhet, och skapar förutsättningar för hela Försvarsmakten att möta varje hot och klara varje utmaning.

Vill du vara med och bidra till att öka säkerheten på 13.Säkerhetsbataljon genom att arbeta med säkerhetsskyddshöjande åtgärder?

Officer till KTSU Inhämtningspluton vid Exploateringsskvadron

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som medarbetare vid KTSU inhämtningspluton ingår du i en grupp vars huvuduppgift består av att inhämta, bearbeta och analysera information samt delge underrättelser som stöd till högre chefs beslutsfattande.
Du kommer att ingå i en mindre enhet där varje individ har sin spetskompetens och uppgifterna löses självständigt i flertalet olika arenor och miljöer både nationellt och internationellt.

Du kommer även att tränas och utbildas, leda och planera kollegors utbildning samt vara delaktig i utvecklingsarbetet på förbandet. Förbandet har en hög insats- och beredskapsgrad vilket innebär att du kommer vara borta från hemmet under både kortare och längre perioder, i vissa fall inkallad med kort varsel.
I arbetet kommer du utsättas för situationer som är påfrestande både mentalt och fysiskt. Stor vikt kommer att läggas vid din sociala förmåga samt din personliga lämplighet.

Vid anställningens början kommer du att få den utbildning som behövs för att lösa uppgifter inom ramen för förbandets verksamhet och därefter påbörja tjänstgöring i insatsverksamhet.

Kvalifikationer

 • Körkort B
 • Genomförd och godkänd specialistofficersutbildning
 • Uppfyller kraven enligt FmFysS nivå 2 13.30 (fälttest), samt tilläggsprov styrka nivå 3

Meriterande

 • Erfarenhet inom området säkerhets- eller underrättelsetjänst
 • Erfarenhet inom kriminalteknik/forensik
 • Erfarenhet av internationell tjänstgöring
 • Erfarenhet inom ammunitionsröjning
 • Militära förarbevis
 • Vapenutbildningar
 • Goda kunskaper i Microsoft Office
 • Ett brett intresse för teknik

Personliga egenskaper

Informationshanteringen på enheten är omfattande och av känslig karaktär, vilket innebär att vi ställer höga krav på dig som individ. Egenskaper vi vill se hos dig är ett gott omdöme, noggrannhet, integritet, objektivitet och förmågan att analysera skeenden i ett större sammanhang. Goda soldatfärdigheter är av vikt då inhämtningen sker på taktisk nivå i fält. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).

Övrigt

Rekryteringsprocessen består av flera obligatoriska delar, bl. a. tester och djupintervjuer under helgen V436 samt under V440. Kallelse till testdag skickas ut under V434.  

Arbetsort: Kungsängen

Anställningsform: Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.

Tillträde till tjänsten: Enligt ök, dock senast v505

Upplysningar om befattningen LG-13Sakbat-KTSU@mil.se.

Information om rekryteringsprocessen: Personalgeneralist Chris Flygare, LG-13sakbat-rekrytering@mil.se.

Fackliga företrädare

Kenneth Hartikainen OFR/S

Orry Finnermark OFR/O

Johan Gillemyr SACO

Lise-Lott Larsson SEKO

Samtliga nås via: 08-584 540 00


Välkommen med din ansökan senast 2024-08-18. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Livgardet är ett av Försvarsmaktens största förband med anor från 1521. Vi utbildar morgondagens soldater, liksom militärpoliser och personal som ska genomföra internationell insats. Vi bevakar de kungliga slotten, vi har säkerhets- och markstridsförband. Vi ansvarar också för att bevara och utveckla svensk militärmusiktradition. Vårt huvudsäte är i Kungsängen utanför Stockholm, men vi finns också i Sollentuna, i centrala Stockholm, Uppsala, Göteborg och Karlskrona.

Inom Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 12 juli 2024
 • Plats: Upplands-Bro, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Livgardet – LG
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Officersutbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-08-18

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan