Utvecklare GIS med inriktning .NET

Om tjänsten

Ledningsstridsskolan, LedSS, utbildar blivande officerare och annan personal för att möta hela Försvarsmaktens behov. Skolan är en stridsskola och ett kompetenscentrum för gemensamma operationer, ledning på strategisk och operativ nivå samt verkan i informationsmiljön och på cyberdomänen. Vi stöder samtliga försvarsgrenar; armén, marinen och flygvapnet.
Vi utbildar blivande officerare, personal inom ledningsstödssystemorådet och signalskyddspersonal i försvarsmakten och totalförsvaret.
Vi leder planering, förberedelser, genomförande och utvärdering av ledningstränings övningar, både nationellt och internationellt.
Vi ansvarar för att vidmakthålla och utveckla ledningsträningsområdet genom t.ex övningsscenarier. 
Vi utvecklar och driftsätter kommande ledningssystem som innefattar både metoder och teknik.
För detta har vi idag 2 avdelningar. 

Geodetaljen vid LedSS bildades 1 jan 2023 för att utgöra genomförandeorganisation för geografisk informationstjänst i Försvarsmakten. Organisationen förstärks nu med fem stycken civila tjänster för att möta en växande efterfrågan på digitala karttjänster och geografisk information i Försvarsmakten. Geodetaljen är under uppbyggnad och skall på sikt utgöra en central del i förmågeutvecklingen i linje med uppdrag från Försvarsstaben.

Du erbjuds en spännande och utvecklande arbetsmiljö vid Ledningsstridsskolan (LedSS) som präglas av lagarbete där resultatet kommer ge direkt nytta för sveriges totalförsvarArbetsplatsen präglas av frihet under ansvar med bl.a. flexibla arbetsförhållanden och fysisk träning under arbetstid. Försvarsmakten befinner sig i en fas av tillväxt och stora förändringar, vi söker dig som vill vara en del av denna spännande resa.

Huvudsakliga arbetsuppgifter:

 • Förvaltning och utveckling av Försvarsmaktens GIS-plattform
 • Utforma och förvalta script inom främst Python
 • I samverkan med verksamhetsföreträdare utveckla och förvalta skräddarsydda verktyg och tjänster
 • Utveckla applikationstillägg med C# inom GIS-området

Kompetens- och kunskapskrav:

Eftergymnasial utbildning på högskole- eller civilingenjörsnivå inom programmering, datavetenskap eller systemvetenskap, alternativt kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig

Minst 5 års arbetslivserfarenhet inom relevant område

Programmering C#

Programmering Python

Meriterande:

Machine Learning, AI
ArcGIS Enterprise
Open sorce GIS
FME Form, FME Flow
SQL Server
Erfarenhet av och kännedom om försvarmaktens ledningssystem
Körkort B, manuell växling 

Övrigt:                                                                                          

Tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning                                                                   

Normalarbetstid 7:30-16:30 med möjlighet till flex, avvikande arbetstider kan förekomma i enlighet med avtal

Resor förekommer i måttlig omfattning

Arbetsprov kommer tillämpas vid urval och stor vikt läggs vid personlig lämplighet

Kontaktperson HR frågor: Tony Forsberg (tony.forsberg@mil.se, 070-2748985)

Kontaktperson övriga frågor: Patrik Nejdbring, 070-487 30 29

Sista ansökningsdag: 31 aug

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Ledningsregementet är ett försvarsmaktsgemensamt förband. Här finns ett flertal krigsförband och enheter som utgör en nationell spetskompetens inom försvarsmakten. Genom ledning, samband, meteorologi och psykologiska operationer skapar Ledningsregementet förutsättningar för lyckad samverkan på mark-, sjö-, luft-, och informationsarenan. Ledningsregementet bedriver verksamhet inom hela skalan från utveckling, utbildning, träning till insats.

Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 08 juli 2024
 • Plats: Enköping, Uppsala län, Sverige
 • Förband: Ledningsregementet – LedR
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-08-31

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan