Strategisk rådgivare sökes till Högkvarteret, Försvarsstabens Genomförandeenhet

Om tjänsten

Om Försvarsstabens Genomförandeenhet
Försvarsstaben stödjer överbefälhavaren med att handlägga och bereda ärenden på militärstrategisk nivå, samt säkerställer att beslut som fattas av myndighetens ledning genomförs, följs upp och återredovisas. Försvarsstaben ansvarar även för att omsätta regeringens styrning av Försvarsmakten till strategiska planer och för att inrikta försvarsgrens- och stridskraftschefer. Vidare har Försvarsstaben ett övergripande ansvar för att samordna infrastruktur- och materielförsörjning.

Försvarsstabens Genomförandeenhet ansvarar bland annat för att bereda, följa upp och värdera Försvarsmaktens genomförandeplan, bereda Försvarsmaktens budgetunderlag och årsredovisning samt försvarsstabens arbete med aktiverings- och mobiliseringsförberedelser. Vidare är chefen för Genomförandeenheten Försvarsmaktens utbildnings- och övningschef.

Genomförandeenheten består av cirka 150 militära och civila medarbetare placerade vid Högkvarteret i Stockholm.

Huvudsakliga arbetsuppgifter
Det ställs höga krav på samarbetsförmåga och förståelse för verksamheten. Du är en del i det löpande kvalitetsarbetet att successivt förbättra metoder och arbetssätt kopplat till enhetens arbete.

Du ska stödja chefen för Försvarsstabens Genomförandeenhet i att leda beredning, uppföljning och styrning av Försvarsmaktens genomförandeplan, beredning av Försvarsmaktens budgetunderlag och årsredovisning samt Försvarsstabens arbete med aktiverings- och mobiliseringsförberedelser. Vidare ska du stödja vid analys av ekonomiska rapporter samt månadsrapporter, myndighetsprognoser och rapporter enligt Ekonomistyrningsverkets anvisningar, åtgärder med anledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer, yttrande med anledning av Riksrevisionens revisionsberättelse enligt myndighetsförordningen samt Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer i övrigt.

Tjänsten innebär nära samverkan med andra försvarsmyndigheter, t ex FMV och Fortifikationsverket, rörande ekonomistyrningsfrågor. Därutöver kommer tjänsten innehålla nära kontakt med framför allt Försvarsdepartementet men även med andra departement.

Vidare ska du stödja Försvarsmaktens ekonomidirektör i tillväxtbaserad styrning samt utveckla och säkerställa Försvarsmaktens ekonomistyrning med utgångspunkt i regeringens styrning av myndigheten samordnat med myndighetens interna krav och behov samt utvecklingsinitiativ med koppling till det statliga ekonomiadministrativa regelverket, vilket styrs av Ekonomistyrningsverket.

Rådgivaren ingår i chefen för Försvarsstabens Genomförandeenhets ledningsgrupp.

Kvalifikationer

 • Akademisk examen eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.
 • Erfarenhet från planerings-, uppföljnings- och analysarbete på ledningsnivå i eller med, offentliga och politiskt styrda organisationer.
 • Erfarenhet av koncernövergripande metod- och processutveckling med goda resultat.
 • Erfarenhet och förmåga att förklara komplexa sammanhang, informera och utbilda såväl interna som externa intressenter av verksamheten.
 • Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och engelska.

Meriterande kvalifikationer

 • God kännedom om Försvarsmaktens verksamhet.
 • God kännedom om Försvarets Materielverks verksamhet.
 • Mycket god kunskap om statens styrning av myndigheter och statens ekonomiadministrativa regelverk.
 • Erfarenhet av tjänstgöring i Regeringskansliet.
 • Erfarenhet från statligt utredningsarbete, SOU.

Övrigt

Försvarsmakten är en mansdominerad organisation som strävar efter jämställdhet varför vi gärna ser kvinnor som sökande.

Personliga egenskaper:

 • Du har förmågan att bygga goda relationer såväl internt som externt samt kan skapa och upprätthålla förtroende i organisationen.
 • Som person har du förmågan att omsätta strategier och visioner i praktisk handling och konkreta resultat. Du är öppen för förändringar samt har förmågan att kunna tänka nytt och se lösningar.
 • Befattningen kräver att du är resultatorienterad och flexibel i arbetet med att anpassa och utveckla verksamheten mot Försvarsmaktens mål.
 • Du ska ha god förmåga att kommunicera och ha hög personlig integritet.
 • Du är tydlig och förtroendeingivande i ditt ledarskap. Du behöver tydligt och uppriktigt dela Försvarsmaktens värdegrund.

Vid urval kommer stor vikt att läggas vid personliga egenskaper och lämplighet mot Försvarsmaktens ledarkriterier. Slutkandidaterna kommer att få genomföra kompletterande urvalsaktiviteter.

Övrigt
Anställningsform: Tillsvidareanställning på nivån CF 5
Sysselsättningsgrad: Heltid
Arbetsort: Stockholm
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse

Då anställningen är placerad i säkerhetsklass krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövningen med registerkontroll kommer att genomföras före anställningen enligt 19§ i säkerhetsskyddslagen. Med anställningen följer nationell och internationell arbetsskyldighet samt skyldighet att utbildas och tjänstgöra i krigsbefattning. Tillträde sker så snart som möjligt efter säkerhetsprövning.


Sista ansökningsdag

Välkommen med din ansökan senast 2024-08-18. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Rekryterande chef, stf chef för Försvarsstabens Genomförandeenhet Bo Berg 08-788 75 00. Frågor om processen, Chefsutvecklare Elisabeth Engström Hägerö 08-788 75 00.

Fackliga kontakter:
Lars-Johan Nordlund, OFR/O, 08-440 83 37
Toni Dufvenberg, Saco-S FM, 08-788 75 00
Kjell Tetzlaff, Försvarsförbundet OFR/S, 08-788 90 73
Jörgen Stehn, SEKO, 08-788 75 00

 

 

Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
-----------------------------------------------------
Information om det rekryterande förbandet:

I Högkvarteret finns överbefälhavaren och generaldirektören. Högkvarteret har ungefär 1 000 medarbetare – både yrkesofficerare och civila experter. Högkvarteret utgörs från 2023-01-01 av försvarsstaben, operationsledningen, militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, samt Högkvarterets stabsavdelning och fristående enheter för tillsyn.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Tillbaka till listning
 • Publicerad: 02 juli 2024
 • Plats: Stockholm, Stockholms län, Sverige
 • Förband: Försvarsmakten
 • Anställningsform: Tillsvidareanställning
 • Omfattning: Heltid
 • * Ingen militär utbildning krävs
 • Sista ansökningsdag:2024-08-18

Gå vidare till ansökan

Försvarsmakten använder ReachMee för att ta emot ansökningar till lediga jobb. Du lämnar nu forsvarsmakten.se och går vidare till reachmee.com.

Till ansökan